EN FR
 

Inkleding en Eerste Geloften - Mali

In juni van dit jaar 2019 hadden twee gebeurtenissen plaats in het Inter-Afrikaans noviciaat: vijf jongeren, waaronder twee uit Rwanda en drie uit de Democratische Republiek Congo (RDC) begonnen hun noviciaat en zeven jongeren, waaronder drie uit Rwanda en vier uit RDC legden hun eerste geloften af.

INKLEDING

Wij, novicen van het eerste jaar, mogen jullie met grote vreugde vertellen hoe onze inkleding gebeurde in het Inter-Afrikaanse noviciaat in Mali.

We begonnen met een achtdaagse retraite van 4 tot 13 juni 2019. De retraite werd geleid door Pater Grégoire Keita met het thema “roeping”. Even in het kort: “Het is God die roept wie Hij wil en wanneer Hij wil. Hij heeft ons geroepen en nodigt ons uit om ons met vreugde te begeven op zijn weg. Onze roeping is een liefdesavontuur, dat betekent: God beminnen en zijn liefde verkondigen overal waar de armen een beroep op ons doen, en ook zelf bemind worden.”

JPEG - 837.4 kB
Van links naar rechts : Julienne Tumone, Cécile Karamuka, Régine Ndaya, Francine Mukanyandwi, Marie Inès Mujinga

De 7e dag van de retraite hadden we een gebedswake van 20h00 tot 21h00, geleid door de novicen van het 2e jaar. De morgen van de 8e dag baden we de lauden om 6h30.
Na het gebed gingen we zingend en dansend naar de refter. Na het ontbijt maakten we ons klaar voor de speciale ontmoeting met de Heer.

De ceremonie begon om 10h00 in de kapel van het noviciaat. Pr. Emmanuel Dembele, Vicaris en pastoor van onze parochie in San, ging voor en werd bijgestaan door 6 andere priesters die mee concelebreerden. Alle religieuze communiteiten van San waren uitgenodigd voor de viering. In zijn homilie trok de priester de aandacht op onze nieuwe kledij: “Zoals we andere kleren hebben aangetrokken moeten we ook ons hart en onze gewoontes vernieuwen om een nieuw leven te beginnen. We moeten ons laten vormen.

Om 12h00 eindigde de Mis en volgde de maaltijd. Dan kwam het moment om te zingen en te dansen op Malinese wijze. We voelden ons gelukkig onze vorming te mogen aanvatten.
Om 15h00 even rusten en om 17h00 mochten we het resterende voedsel van de maaltijd naar de gevangenis brengen, zodat ook die mensen iets van onze vreugde mochten genieten.

Na het bidden van de vespers en het souper, ging het feestje nog verder tot 22h00. Als besluit konden we alle medezusters danken voor de steun van hun gebed en begeleiding.

Mali, 13 juni, 2019
De nieuwe novicen

EERSTE GELOFTEN

Op 23 juni 2019, Sacramentsdag, legden wij onze eerste geloften af. We waren met zeven: Pascaline Mukandambaje, Espérence Musua, Thérèse Ngalula, Béatrice Byukusenge, Monique Muisangie, Enatha Dusenge, Léocadie Twangizila.

De plechtigheid begon om 9h00 op het voorplein van de kathedraal O.-L.-Vrouw van Lourdes in San, voorafgegaan door de processie van alle zusters van de regio Mali. De Eucharistie werd voorgegaan door Pr. Donat Dakouo, afgevaardigde van de bisschop, Mgr Gabriel Diarra, die weerhouden was, zes priesters concelebreerden.

JPEG - 6.5 MB
Van links naar rechts : Zr. Béatrice Byukusenge, Zr. Leocadie Twangizila, Zr. Espérance Muzwa, Zr. Pascaline Mukandayambaje, Zr. Monique Muisangie, Zr. Enatha Dusenge, Zr. Thérèse Ngalula

IIn zijn homilie onderstreepte de voorganger: “de viering van het H.Sacrament zal voor jullie een onvergetelijke dag blijven.” Hij nodigde ons uit om “Eucharistie” te zijn, dat wil zeggen dat door onze gave aan God wij voortaan ons moeten bekleden met nederigheid en eenvoud naar Christus’ voorbeeld. Na de homilie begon de ceremonie van de geloften met de dialoog tussen Sr Cécile Ndaya, vertegenwoordigster van de algemeen overste en de nieuwe kandidaten voor de professie, waarna het uitspreken volgde van de geloften, het overhandigen van de kruisjes en van de Constituties van de Congregatie.

Het was een ontroerende plechtigheid. Op het moment van de zending werd de zang van onze aanvaarding ingezet en ieder ontving haar zendingsopdracht. Twee van ons, Sr Thérèse Ngalula en Sr Léocadie Twangizila ontvingen hun toebehoren aan de regio Mali: een vreugde voor alle aanwezigen.

Wij voelden enerzijds een zekere vrees en anderzijds een grote vreugde. Tout est gräce. Alles is genade want het voornaamste is dat we voor Jezus leven, m.a.w. dat we onze zending beleven met liefde en vreugde.

Alle parochianen waren uitgenodigd voor het vriendenmaal. Er werd gezongen en gedanst en ieder toonde zijn talent. Het was heerlijk! We hebben God gedankt om de wonderen die Hij bewerkte in ons leven en we blijven rekenen op zijn genade!

Mali, 23 juni 2019
de nieuw geprofesten

Nieuws

De situatie in Sri Lanka

Nieuws uit Vietnam en Lubumbashi


Om op de hoogte te blijven van onze activiteiten, gelieve ons uw e-mailadres achter te laten: