EN FR
 

MEI – JULI 2019: van VREUGDE tot VREUGDE in NDERA in de VICE-PROVINCIE RWANDA

28 mei – de langverwachte aankomst van Zr Erna

JPEG - 2.5 MB In de namiddag van 28 mei 2019 werd onze maandenlang verwachte Zr Erna De Wulf onthaald in de vlieghaven van Kigali. Ze zou komen helpen bij de voltooiing van het “schoolcomplex Mère Placide” begonnen in januari 2017 door Zr Mary-Paul Vadassery, directrice, in samenwerking met Zr Charitine Impuhwe, studiemeesteres en Zr Thérèse Mukandoli, die hen vervoegde vanaf het tweede trimester als secretaris-boekhouder. Vermits Zr Mary-Paul benoemd werd als Vice-Provinciale was het voor haar niet meer mogelijk de taak van de schooldirectie verder waar te nemen. Voor die reden deed zij beroep op Zr Erna om haar te komen vervangen. Zr Erna bleef eerst twee weken in het vice-provincialaat in Nyamata om te vernemen wat er van haar verwacht werd en om de nodige stappen te zetten voor het bekomen van de visa en de identiteitskaart van Rwanda. Tussendoor was het nog een gaan en een komen naar Butare; zeker bij de naaister voor het aangepaste uniform.

JPEG - 2.1 MBOp de avond van 16 juni arriveerde zij, uitgedost zoals het hoorde, in Ndera, waar ze enthousiast werd onthaald door de gemeenschap. Overal ontdekte ze bekende gezichten en was het ook bemoedigend kennis te maken met de jonge zusters en de aspiranten.

Vrijdag 21 juli wachtte een warm onthaal in de school door leerkrachten en leerlingen in sportuniform zoals elke vrijdag. Zr Mary-Paul stelde Zr Erna voor als de nieuwe directrice van de school samen met Zr Marie-Claire Uwamahoro als nieuwe studiemeesteres. Het onthaal werd nog eens hernomen op maandag 24 juli, nu met de leerlingen in hun dagelijkse uniformen.

23 juni - Vijf aspiranten worden naar Butare gezonden om het postulaat te beginnen

JPEG - 86.3 kB
Het was voor hen een vreugde, maar ook voor ons.

27 juni – onthaal van de jonge zusters die terugkeerden uit Mali

JPEG - 188.6 kB
Drie postulanten hebben, na hun vorming in Rwanda, nu het noviciaat in Mali afgesloten met het uitspreken van hun eerste geloften op 23 juni. Vervuld van vreugde en vertrouwen, keerden ze – feestelijk gekleed – terug op 27 juni. Zr Enatha ging onmiddellijk naar haar zieke ouders met kanker.
Zr Beatrice en Zr Pascaline bleven in Nyamata in het provincialaat, in afwachting van een andere viering: twee eeuwige geloften en één zilveren jubileum.

28 juni - het grote feest van het Heilig Hart

JPEG - 3 MB
De ganse communiteit had zich klaar gemaakt voor de aanbidding van het H. Sacrament vanaf 7u00 ’s morgens tot 18u00 ’s avonds om samen af te sluiten met gezamenlijke aanbidding van 18u00 tot 19u00. Nadien was er een feestmaal en een vrolijke recreatie bekroonde dit belangrijke feest van onze Congregatie. God zij geloofd!

5 juli – Grote vreugde in Ndera: Eeuwige Geloften van onze zusters in Ndera: Zr Marie-Claire Uwamahoro en Zr Gaudiose Icyimpaye – en ook nog een zilveren kloosterjubileum van Zr Marie Mukayambire van Bujumbura

JPEG - 885.4 kBDe hele gemeenschap van Ndera had zich aan ’t werk gezet om dit feest voor te bereiden. Twee dagen vóór het feest kwamen de eerste zusters toe die van ver moesten komen, onder hen Zr Marie Mukayambire , die in Bujumbura – Burumba woont. Het was een heuglijk weerzien ook met de zusters die uit Nyamata en Butare kwamen.

Die dag hadden we ’s morgens een mooie zinvolle liturgie en om 10u30 begon de Eucharistie, voorgegaan door onze bisschop in concelebratie met 27 priesters. Vele familieleden, religieuzen en talrijke parochianen kwamen dit drievoudig gebeuren meevieren. De Mis duurde bijna 4 uren, daarna gingen alle genodigden naar de school “Mère Placide” waar alles klaar stond voor het feest. De nieuwe postulanten traden op met een traditionele dans. Tijdens de maaltijd werden korte toespraken gehouden en om te besluiten gaf de bisschop ons de zegen. Om 17u00 gingen we uit elkaar, ons hart vervuld met dankbare vreugde.

JPEG - 876.6 kB

6 juli – Eerste communie in de school

JPEG - 5.2 MBEn ja, na het feest van de grote mensen op 5 juli, was het nu de beurt aan de kleinen. Negen kinderen waren goed voorbereid door onze zusters Thérèse en Charitine voor hun eerste communie. Ze waren al vroeg present met hun families. De Mis van 10u00 werd voorgegaan door de pastoor van de parochie op de speelplaats. Sedert meerdere weken had Zr Charitine leerlingen van het 4e en het 5e leerjaar het zangkoor voorbereid voor de feestelijke viering. Ze deden het graag voor hun jongere schoolkameraadjes. Voor één gezin was het een dubbel feest, want tijdens de viering werd het kleine broertje gedoopt. Na een eenvoudig etentje ging het feest verder in eigen familie.

20 juli – Installatie van de nieuwe overste in Ndera

Na het vertrek van de overste Zr Mary-Paul die nu vice-provinciale benoemd was, bleef er een lange wachttijd die nu werd afgesloten met de aankondiging van de nieuwe overste: Zr Thérèse Mukandoli. Het was opnieuw goed nieuws!

JPEG - 1.1 MBOp zaterdag 20 juli kwam Zr Mary-Paul, en in een mooie avondliturgie, voorbereid door Zr Colette, werd Zr Thérèse Mukandoli geïnstalleerd als lokale overste voor een periode van drie jaar. De vreugde kreeg een vervolg tijdens de maaltijd en de recreatie nadien. Juist vóór de maaltijd deelde Zr Mary-Paul nog een goed nieuws mee: de benoeming van twee raadzusters: Zr Erna De Wulf en Zr Colette Uwamahoro!

Dit was het relaas van wat we deze laatste maanden hebben beleefd. De Heer gaat met ons mee…

Zr Erna De Wulf

Nieuws

De situatie in Sri Lanka

Nieuws uit Vietnam en Lubumbashi


Om op de hoogte te blijven van onze activiteiten, gelieve ons uw e-mailadres achter te laten: