EN FR
 

Echo’s

  • Zuster Lucy Jacob heeft van 1 tot 15 december 2020 haar canoniek bezoek aan de provincie Pakistan gebracht. Voor het eerst was dit een ‘virtueel’ bezoek: per internet. Dat was door de band genomen een positieve ervaring. De provincie telt nu 53 zusters, van wie er één in België verblijft en één in de Filippijnen (in het Aziatisch internationaal noviciaat).
  • Tijdens de advent heeft de gemeenschap heel speciaal gebeden voor de coronaslachtoffers, voor de armen en voor al wie in de steek gelaten wordt. JPEG - 267.1 kb

Uit solidariteit met iedereen die lijdt onder de coronamaatregelen organiseerde de gemeenschap dit jaar anders dan andere jaren geen kerstviering voor haar vrienden. De gemeenschap heeft het budget dat voor dit feest opzijgezet was, gedeeld met de armen van de parochie Sint-Gillis en een gezin in armoede dat in Melle woont.

Omdat de overheid in België de beperkende maatregelen voor eucharistievieringen nog niet heeft opgeheven is de Franstalige pastoor van Sint-Gillis, Michel Christiaens, met Kerstmis de eucharistie komen vieren in onze gemeenschap. We hebben het feest van de geboorte van Emmanuel, God met ons, gevierd in eenvoud, broederlijkheid en vreugde.

  • De laatste dag van het jaar hebben we gewijd aan gebed en dankzegging voor al het goede dat we in 2020 van God hebben gekregen.
  • Maar ook op 31 december 2020 werd zuster Sylvia Chabala naar de spoed van het Sint-Pietersziekenhuis gebracht, waar ze geopereerd werd. Alles is goed verlopen. Na haar ontslag uit het ziekenhuis kon ze enkele dagen rust nemen in de gemeenschap Maria-ten-Doorn te Eeklo. De gemeenschap van het generalaat bedankt alle zusters die tijdens haar ziekte voor haar hebben gebeden. Zuster Birgit Goslain bedanken we omdat zij zuster Sylvia voor de duur van haar herstelperiode heeft opgenomen in de Nederlandstalige provincie.

Ook Nieuwjaar hebben we met een simpel en zusterlijk samenzijn gevierd. We hadden een nieuwjaarsmis in de gemeenschap.

  • In de vroege uurtjes van 6 januari 2021 werd de gemeenschap opgeschrikt door ongewenst bezoek: dieven waren naar binnen geklommen door het raam van de refter, op die ene plek waar geen alarm geïnstalleerd was. Ze hebben de projector meegenomen, die zich bevond in het kantoor van mevrouw Hilde Baccarne, assistente van de algemeen secretaresse, en een reistas die in de kamer van zuster Martine Krichel stond. Ze waren zonder twijfel uit op geld, dat ze echter niet gevonden hebben. De politie is de inbraak komen vaststellen. Ten gevolge van dit alles heeft de gemeenschap ook een alarm laten plaatsen in het vertrek waarlangs de dieven zich toegang verschaft hebben.
  • Het algemeen bestuur heeft voor het eerst ook een consultatieronde met aansluitend de benoeming en aanstelling van een nieuw provinciaal bestuur ‘virtueel’ geleid, over het internet dus. Dat was van 2 tot 15 januari 2021 en betrof de provincie Pakistan. Zusters Deepthika Silva en Roshni Barla werden door de algemeen overste afgevaardigd om het nieuwe provinciaal bestuur op gang te trekken en hun oriëntaties mee te geven voor de komende vier jaar.

Onze hartelijke gelukwensen aan provinciaal overste zuster Victoria Rehmat en provinciale raadsleden zusters Genevieve Ram Lal, Samina Anwar, Clara Sharif en Maria Shaukat.

  • Na de benoemingen in Pakistan zette zuster Lucy Jacob haar virtuele canonieke bezoeken voort met een bezoek aan Vietnam. De regio Onze-Lieve-Vrouw van La Vang telt nu 20 geprofeste zusters, onder wie de twee jongste die zich in de Filippijnen bevinden en zuster Kim-Chi die op het generalaat werkt. Er zijn twee novicen en zes postulanten.
  • Coronanieuws

Nieuwe varianten van het virus zijn ondertussen in verschillende landen opgedoken. Om de verspreiding van het virus en zijn varianten zoveel mogelijk in te dijken heeft de overheid in België verschillende maatregelen genomen, onder meer de instelling van een avondklok, die in de verschillende gewesten op een ander uur ingaat en tot zes uur in de ochtend geldt. Het aantal nieuwe infecties neemt nog toe, maar het aantal doden per dag niet meer. Alle veiligheidsvoorschriften blijven gelden. Religieuze vieringen zijn niet meer verboden, maar mogen door hoogstens 15 mensen bijgewoond worden.

  • Zoals bekend zijn er in de gemeenschap van het generalaat zes nationaliteiten vertegenwoordigd: de Belgische, Indiase, Congolese, Sri Lankaanse, Vietnamese en Zambiaanse. Het is de gewoonte om in onze gemeenschap de nationale feestdag van elk van die landen te vieren.

Zo hebben we op 26.01.2021 de dag van de republiek India gevierd. Op 26.01.1950 trad de grondwet van India in voege. Daarmee werd India officieel een soevereine, socialistische, democratische republiek zonder staatsgodsdienst, die haar burgers rechtvaardigheid, vrijheid, gelijkheid en broederschap belooft. De Dag van de Republiek, ook bekend onder de naam Gantantra Diwas, wordt gevierd met onder meer het beroemde défilé van Rajpath dat hulde brengt aan het Indiase leger en aan de rijke culturele erfenis van het land.

We zijn die dag begonnen met een mooie liturgische viering. Voor het middageten hadden we een eenvoudige Indiase schotel. Als afsluiting hebben we in de avond samen naar het defilé in Delhi gekeken.

 

“Cor unum anima una”

Nieuws

Eeuwige Geloften van Zr Charitine Impuhwe in Gent

Zalig feest van het Heilig Hart !


Om op de hoogte te blijven van onze activiteiten, gelieve ons uw e-mailadres achter te laten: