EN FR
 

Vastengroet

16/02/2021

We staan weer op de drempel van een belangrijke periode in onze geloofstocht: de vasten.

Paus Franciscus vestigt onze aandacht op de drie goddelijke deugden en vraagt dat we tijdens deze vasten ‘ons geloof hernieuwen, het levende water van de hoop putten en met een open hart de liefde van God ontvangen’.

Hij herinnert ons eraan dat de veertigdagentijd een tijd van ommekeer is. Het is een tijd om te:

  • geloven: God in ons leven verwelkomen en hem toestaan bij ons verblijf te nemen;
  • hopen: de hoop van Christus ontvangen die zijn leven heeft gegeven op het kruis en die God heeft opgewekt op de derde dag;
  • beminnen: zorg hebben voor hen die lijden, die zich in de steek gelaten voelen (...) woorden van vertrouwen spreken en anderen helpen zich te realiseren dat God hen liefheeft als zonen en dochters.

Om te besluiten bidt hij: ‘Moge de oproep om de veertigdagentijd te beleven als een tocht van bekering, gebed en samen delen, ons helpen, als gemeenschappen en als individuen, om het geloof te doen herleven dat komt van de levende Christus, de hoop die door de adem van de Geest wordt bezield, en de liefde waarvan de onuitputtelijke bron het barmhartige hart van de Vader is.’

JPEG - 31.5 kB

(uit paus Franciscus’ vastenboodschap voor 2021)

 

Mogen jullie in deze vastentijd rijkelijk gezegend worden met de gaven van geloof, hoop en liefde !

 

Zr. Lucy Jacob
Generalaat, Brussel

 


Nieuws

Professie in Rwanda

Eeuwige Geloften in India


Om op de hoogte te blijven van onze activiteiten, gelieve ons uw e-mailadres achter te laten: