EN FR
 

LEAD

Iedere dag als discipelen leven

Een roeping tot leiderschap is ook een roeping tot leerling zijn. Dit is een absolute waarheid, want leiders zijn ook volgelingen en zijn blijvend leerlingen, discipelen van de Ultieme Leider – Jezus. In de bijbel lezen we dat Jezus Petrus riep, uitkoos en uitnodigde om verantwoordelijkheid op te nemen als herder, maar ook tot diepere intimiteit met Hem. “Heb je me lief? …. Voed mijn lammeren… Heb je me lief? … Zorg voor mijn schapen… Heb je mij lief?... Voed mijn schapen”. Daarna zei Hij tot Petrus: “Volg me” (Jo.21,15-19) Petrus begreep heel goed dat hij als herder van de schapen ook een volgeling, een discipel van Jezus moest blijven. Beide roepingen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

JPEG - 2.7 Mb

Op de zondag van de Goede Herder, 23 april 2021 heeft de Goede Herder, Jezus, drie van zijn discipelen geroepen, namelijk Sr. Anima Suman, Sr. Teresa Xuan en Sr. Maria Loan om herders te zijn voor de Regio van O.L.Vrouw van La Vang, Vietnam. De benoeming had plaats in de kapel van Placida Huis, met zr. Lucy Jacob, algemeen overste virtueel aanwezig. Ook de Algemene Raadsleden, de zusters van de gemeenschap van het Generalaat en van de gemeenschap te Legazpi (Filippijnen), de St. Bernardus gemeenschap (Bao Loc) waren online aanwezig terwijl de andere zusters uit de Regio deelnamen aan de viering.

De kapel was mooi versierd met het symbool en het thema van het Algemeen Kapittel 2017 “Zuster van Liefde, hou je van mij? … Weid mijn schapen!”. De liturgisten leidden ons binnen in een bezinnende en biddende sfeer en een diepe dankbaarheid. We zijn God dankbaar dat God leiders kiest die dienstbaar zullen zijn, die ons verder zullen leiden in onze groei en uitbloei.

We danken ons Algemeen Bestuur dat aandachtig luisterde naar de Heilige Geest en Zijn wil beantwoordde door ons te bezielen en te begeleiden in het keuzeproces en door bij ons te zijn vandaag. We zijn dankbaar dat onze zusters Suman, Xuan en Loan zich openstelden voor Gods uitnodiging en klaar stonden om de verantwoordelijkheid als herder en vurige leerling van Jezus op te nemen in vreugde en volledige toewijding.

In een sfeer van lof en dankbaarheid las onze Algemene Overste, Zr. Lucy Jacob de benoemingsbrief voor, waarin zij Zr. Anima Suman aanstelt als Regionale Overste en Zr. Teresa Xuan en Zr. Maria Loan als regionale raadsleden voor een mandaat van vier jaar (april 2021- april 2025).

Op een schroomvolle manier delegeerde ze zr. Michaël om het nieuwe leiderschapsteam te zalven met olie en hen de herdersstaf – symbool van gezag en verantwoordelijkheid- te overhandigen. Dit gezag en deze verantwoordelijkheid houden tevens in dat zij zullen zorgen voor het welzijn van de schapen, hen zullen koesteren en leiden, zodat de leden kunnen groeien tot de volheid van Gods liefde. Waar nodig zullen zij wat niet overeenstemt met de waarden van het Koninkrijk verbeteren en ter discussie stellen.

Voor het nieuwe team is het ook een levendige en sterke uitnodiging om Jezus na te volgen in de manier waarop zij de schapen weiden. Het gaat er in andere woorden om Jezus’ leiderschapsstijl aan te nemen: dienend, contemplatief en omvormend leiderschap.

.

From left to right - De gauche à droite - Van links naar rechts:
Sr. Maria Loan, Sr. Suman Anima Toppo, Sr. Teresa Xuan

Het slotritueel was heel beklijvend en ontroerend. Als de nieuw aangestelde leider van de Regio leidde zr. Suman met de staf in de hand de processie. Dit symboliseert haar leiderschapsrol en wij de leden volgden haar in vertrouwen, en in een geest van samenwerking, medeverantwoordelijkheid en participatie. De viering eindigde met het lied: “Shepherd me O God” (Leid me o God). De betekenisvolle verzen en de mooie melodie vulden de kapel met rust en vertrouwen. Het lied duidt ook de betekenis van het herder-zijn als eerst schaap-zijn in Jezus’ armen. 

Met verwondering en bewondering vuurde dit lied ons hart aan met een sterker verlangen om de geliefde leerling van Jezus te zijn als we samen zongen: “Leid me o Heer, voorbij mij angsten, voorbij mijn verlangen van dood naar leven.”

Zr. Teresa Xuan, zljm
(Regio van Onze Lieve van La Vang, Vietnam)Nieuws

Eeuwige Geloften van Zr Charitine Impuhwe in Gent

Zalig feest van het Heilig Hart !


Om op de hoogte te blijven van onze activiteiten, gelieve ons uw e-mailadres achter te laten: