EN FR
 

De viering van de Laudato Sí Week in Legazpi - mei 2021

ZLJM LEGAZPI, FILIPIJNEN

ANTWOORD OP DRINGENDE OPROEP VOOR ZORG VOOR ONS GEZAMENLIJK HUIS….

JPEG - 119.1 kb

 

Ondanks deze moeilijke tijden door de pandemie slaagden de zusters opnieuw om “de Zorg voor ons gemeenschappelijk Huis” ter harte te nemen door hun actieve deelname aan de viering van de ‘LAUDATO SÍ’–WEEK 2021.

Sedert de stad Legazpi Albay in volledige quarantaine heeft geplaatst, was het niet meer mogelijk om gezamenlijk iets op touw te zetten of een activiteit te organiseren op ruimere schaal, zelfs niet op het kerkplein of een ander groot terrein. Dan hebben de zusters maar de handen in elkaar geslagen met één van de weldoeners van de werken van de zusters van de ZLJM. We overlegden en opteerden voor het gezin van Michelle Malaga en familie, die beschikten over een ruime oppervlakte, waar het mogelijk was een tuin aan te leggen en te bewerken, om samen te zaaien en te planten en… ook samen te bidden; samen eten, samen lachen en van elkaars gezelschap genieten. Het werd een wonderlijke Gezinsdag. We wisten ons thuis in de natuur. Het werd een dag om niet meer te vergeten “God overlaadde ons met zijn gaven, zodat wijzelf in staat waren om te geven” naar het thema van de viering van 500 jaar christenheid op de Filippijnen.

De zusters brachten de dag door met de familie in Malilipot, Albay, van 9:10 in de morgen tot 6:00 ’s avonds op 22 mei 2021. De zusters legden het dagschema met de activiteiten uit samen met de bedoeling en de betekenis van het gebeuren. De gezinsleden vertelden op hun beurt dat ze voldoende plaats hadden voor een tuin, maar dat ze geen goede methode hadden om aan te leggen en geen goede ideeën of plannen voor een tuin met fruitbomen, die in de toekomst voldoende konden opbrengen…

De dag werd geopend met een gebedsmoment voor Moeder Aarde, vertaald in hun plaatselijk dialect ‘Bicol’. Daarna volgden enkele minuten uitleg over oriëntatie en opleiding i.v.m. het belang voor de groei van groenten en fruitbomen; ook de voornaamste opdracht aan de ouderen die het voorbeeld moesten geven aan de jongeren; hoe ze hun leven moeten richten naar God en de natuur. Om in het gezin een teamgeest te versterken werden de aanwezigen in drie groepen ingedeeld; één zuster werd aan elke groep toegewezen om met hen samen te werken.

Na het groepswerk kwam iedereen samen en maakte men de omgeving schoon . Men verzamelde de herbruikte houten schotten om rond de nieuwe planten te zetten en ze te beschermen. De schotten verhinderen dat de aarde weggespoeld wordt en als ze verrot zijn dienen ze nog als meststof. Men is ook overeengekomen om elk om beurt zorg te dragen voor de planten ; er werd heel wat geplant: lady fingers, bonen, aubergines, ook chili, munt en mango’s, citroenen en bloemen

Naast groenten en boomplanting was er ook gedeelde vreugde in het samen koken, snuisterijen en maaltijd voor iedereen en wat klaargemaakt was kon men ook delen met de buren, ingepakt in bananenbladeren. Het was ook een gelegenheid om ons charisma te delen met de anderen, speciaal met de jongeren. Vóór het afsluiten volgde nog een gezamenlijk slotgebed rond het thema “de gaven van de H.Geest en de vruchten van de Geest. Nog even wat tijd om tot afscheid ervaringen en gevoelens uit te drukken.

We dankten God voor de voorspraak van St.Jozef voor het goede weer, want het was wonderlijk dat de vorige dagen gezegend waren met heel veel regen!...

DIOS MABALOS PO! (MOGE GOD JULLIE ZEGENEN!)

Zr. Madelene Nueza

JPEG - 1.6 Mb PNG - 387.8 kb JPEG - 465.6 kb JPEG - 247.1 kb JPEG - 169.6 kbNieuws

Eeuwige Geloften van Zr Charitine Impuhwe in Gent

Zalig feest van het Heilig Hart !


Om op de hoogte te blijven van onze activiteiten, gelieve ons uw e-mailadres achter te laten: