EN FR
 

Recent nieuws

10/07/2021

Eeuwige Geloften

Op 3 juli genoot de St.-Bernard provincie in Congo de vreugde dat drie junioren hun Eeuwige Geloften mochten uitspreken in de Congregatie: Zr Arlette Babakanga Baka, Zr Yvonne Kundii Bala en Zr Julienne Piki Asska. We voelden ons verenigd in gebed en dankbaarheid met de Provincie en wensten hun geluk om hun trouw en toewijding aan de Heer.

 

Nieuw Bestuursteam in Regio Mali

De installatie had plaats op 7 juli: Zr Rose Meta Kabambi als Regionale Overste, Zr Joséphine Mayanga en Zr Marie-Véronique Kapinga Bunkayebe als Raadsleden. Alle zusters van de regio en de novicen van het Internationaal Afrikaans Noviciaat (NIA) waren aanwezig. Zr Régine Ndaye, Zr Julienne Tumone, Zr Suzy Spaenhoven, Zr Birgit Goslain en de gemeenschap van het Generalaat waren virtueel met hen verbonden. De benoeming gebeurde ook online door Zr Lucy Jacob, Algemeen Overste. De gebedsviering was zeer symbolisch en beklemtoonde de Evangelische waarden in ons charisma.

 

Corona weer op bezoek in Vietnam

Nu de besmettingen weer gaan stijgen staat het land weer voor een lockdown. Onze zusters kunnen geen les meer geven noch volgen. Toch trachten ze creatief hun tijd door te brengen. Ze gaan thee plukken om solidair te zijn met de bevolking. Dit werk betekent ook een kleine inkomst voor de regio.

 

Even een onderbreking!

Het was een aangename pauze voor de communiteit van het Generalaat om enkele gasten te onthalen, iets wat corona ons voordien niet toeliet. Een priester, familie van Zr Valsam Jose, Fr. Reji MSFS, samen met een paar vrienden verbleef enkele uren bij ons op 8 juli. Ze kwamen uit Oostenrijk en Duitsland om enkele plaatsen in België te bezoeken, waaronder het generalaat. Het was voor ons een aangename onderbreking, al was het maar heel kort!Nieuws

GEDEELDE ZEGENINGEN, AANGEWAKKERDE HOOP

Feest van de Stichtingsdag


Om op de hoogte te blijven van onze activiteiten, gelieve ons uw e-mailadres achter te laten: