FR NL
 

Nieuws voor de Congregatie - VAR 2021 / nr 01

02/08/2021

Zoals reeds gemeld werd deze belangrijke gebeurtenis van de Congregatie – die online doorgaat – op 31 juli 2021 begonnen met een testsessie i.v.m. de nieuwe technologie.

Op de eerste dag herinnerden de facilitators aan het doel van de VAR, te weten het bevorderen van de onderlinge verbondenheid binnen de Congregatie en de realisatie van de belangrijke punten van de VAR/19, nl. de wederkerige verbondenheid van de Congregatie met de lokale Kerk en het horen van de kreet van de aarde en van de armen (L.S.49).

Dan volgde nog de voorstelling van de deelneemsters.

Daarna dachten wij na over twee vragen :

- Welke zijn de voornaamste bekommernissen nu bij de aanvang van VAR/21?

- Welke zijn onze gevoelens op dit ogenblik?

Uit de besprekingen in kleine groepen kwam vooral de zorg rond onze verantwoordelijkheid in deze tijd van de pandemie en de wijze van het efficiënte gebruik van de nieuwe technologie.

Wat onze gevoelens betreft… We zijn tevreden, gemotiveerd en bereid om deze nieuwe virtuele ervaring op te nemen. Nochtans blijft er nog onzekerheid i.v.m. die technologie en we hopen die onrust te kunnen overwinnen.

Zr. Lucy Jacob heette iedereen welkom en stelde de facilitators voor: Br Emili Turu en Mevr. Frances Henry, de secretaressen en vertalers. Dan was er tijd voor gebed en bezinning rond de icoon van de barmhartigheid (cf. Fratelli Tutti, 70).

In de tweede sessie werd gesproken over de doelstelling en planning van de VAR/21 en over het contemplatieve leiderschap. Voor beide thema’s was er groepswerk en in elke groep gaf de secretaris verslag aan de hele vergadering.

De tweede dag begon de sessie met de uitwisseling van enkele dromen en ideeën uit de ervaringen van de vorige dag, gevolgd door het thema van vandaag.

Een gebedsmoment rond de icoon van de barmhartigheid als inleiding van het thema met de belangrijke vraag Wie is mijn naaste?

Na deze etappe toonde Br Emili ons verschillende foto’s om onze bezinning rond de icoon in de eigen én de algehele context te verdiepen.

Dan gaf Mevr. Frances Heery uitleg over het letterwoord VUCA (van Engelse origine: V: volatile (vliegend) – U: onzekerheid – C: complexiteit – A: dubbelzinnigheid.

Dit letterwoord vertegenwoordigt onze huidige wereld, een veranderende, onzekere, complexe en dubbelzinnige wereld.

In de namiddag was er groepswerk per continent. Dan noteert en leest de secretaris van de groep voor de volledige vergadering op een padlet (een online virtueel bord, waarop men ideeën kan uitwisselen met elkaar…). Frances gaf enige uitleg na de uitwisseling.

Beste zusters, bekommerd om samen verder te stappen, willen wij geleidelijk het verloop van de dagelijkse activiteiten meedelen. We blijven rekenen op jullie gebed.

Moge de Geest van de Heer ons blijven inspireren in onze onderscheiding tijdens deze VAR/21.

--------------------------------------------------------


News Update

Professions in Rwanda

Final Professions in India


To be kept informed of our activities, please leave us your e-mail address :