EN FR
 

Nieuws uit de VAR 2021/nr. 2

06/08/2021

De Derde dag van de VAR focuste verder op het thema: “een vreemdeling langs de weg”. De dag begon met uitwisseling van de bezinning, de dromen en ideeën die verband hielden met de vorige dag, gevolgd door een gebed op het thema van de dag.

Een belangrijk deel van de dag werd besteed aan het nader ingaan op een aantal problemen, bekommernissen, inzichten en uitdagingen die voortkwamen uit de rapporten van de provincies en de regio’s. Wat naar boven komt als een duidelijke richtingaanwijzer voor de congregatie is om “af te stijgen van de ezel” als antwoord op de noden van de armen en de kwetsbaren in onze omgeving.

Hierop volgde reflectie en uitwisseling in kleine groepen over de vraag hoe men een Goede Samaritaan kan zijn en welke richting we geroepen zijn in te slaan. Sterk geworteld in het woord van God, worden we uitgenodigd om de realiteit te bekijken vanuit het perspectief van de kwetsbaren. Ook om een spiritualiteit te ontwikkelen die ons kan stimuleren en sterken tot grotere openheid, flexibiliteit en creativiteit om de noden te beantwoorden van de “vreemdeling” op de weg van onze leven.

De vierde dag begonnen we met te kijken naar “hoe zich een open wereld voor te stellen en te creëren?”. Dat de VAR vier dagen voor dit thema zou uittrekken, duidt op het belang van deze oriëntatie. De deelnemers van de VAR luisteren duidelijk naar het onderricht van paus Franciscus in Fratelli Tutti, in een poging om wegen te zoeken om deze oproep op adequate wijze te beantwoorden.

De dag begon met een betekenisvol gebed en overweging op het geloof van de Kananese vrouw (Mt. 15,21-28). Daarna was het tijd om elkaar beter te leren kennen vanuit persoonlijke verhalen – elkaar de eigen persoonlijke wereld toevertrouwen, zoals die beleefd werd in de eigen familie en in de ZLJM familie. Deze heilige momenten van delen met elkaar waren zeer verrijkend en versterkten onze verbondenheid als leden van de Congregatie. Het schiep een sfeer van dankbaarheid, solidariteit, vertrouwen, begrip, luisteren en openheid onder ons. We voelden de aanwezigheid van het goddelijke in al onze ervaringen en zagen hoe God ons geleid heeft gedurende gans ons leven. De dag eindigde met een hymne van dankzegging: “Iedere persoon is een heilig verhaal”. Hoe mooi en groots is het handelen van de Heer!

De vijfde dag begon met een bezinning op de universele ervaring van kwetsbaarheid, gebaseerd op Mt. 16,21-23 en de geschiedenis van Job. Het menselijk leven is fragiel en we hebben dit allen reeds ervaren, vooral gedurende de pandemie. Zalig de zwakken, de kwetsbaren, de armen van geest – want aan hen behoort het koninkrijk Gods. Door deze ochtendbezinning werden we uitgenodigd om onze eigen ervaringen van kwetsbaarheid op verscheidene wijzen te omarmen.

De gedeelde activiteiten van vandaag waren er op gericht om van een gesloten naar een open wereld te gaan. Ons nadenken werd gericht door het luisteren naar onze eigen ervaring als lid van een internationale congregatie. We herinnerden ons en deelden met elkaar en met de hele groep onze ervaring van bemoediging of van vervreemding als een individu, als een provincie of regio in de congregatie. Het werd een tijd waarin we voelden dat we vertrouwd, aangemoedigd en ondersteund werden. Het was ook een heilig moment waarop we onze kwetsbaarheid erkenden en aanvaardden, individueel en als congregatie.

Het identificeren van de factoren die ons beletten om de vreemdelingen in ons midden te erkennen, was deze dag een ander belangrijk werk. Ook moesten we bekijken welke keuzes we moeten maken om “af te stijgen” van onze ezel. Onze antwoorden werden genoteerd op een virtueel bord. De dag eindigde met het uitwisselen van onze gevoelens van dankbaarheid, communio en ondersteuning aan elkaar.

Vandaag, de 6de dag van onze virtuele VAR, hebben we vooral aandacht besteed aan de vraag hoe we “bruggen kunnen bouwen naar een nieuw verhaal” en dit door een verdere verkenning van Fratelli Tutti.

Ons morgengebed, geleid door Frances, richtte zich op de icoon van de Gedaanteverandering van de Heer en een bezinning op Mc.9,2-10. De icoon is een manifestatie van de aanwezigheid van God. Ze richt ons en brengt ons in deze aanwezigheid, zodat we God in onze ziel kunnen ervaren. Zo worden wij een levende icoon van God.

We werden uitgenodigd om de berg op te gaan naar de plaats van ontmoeting, de plaats van het luisteren. We vroegen om de genade onze ogen te openen voor Jezus die ons uitleidt naar een zending en naar het volk.

Na het gebed gaf Broeder Emili ons een inleiding op het werk van de dag. De vraag ter reflectie was: “Welke belangrijke keuze – reëel en praktisch- kunnen we maken om het eerste hoofdstuk van een nieuw verhaal te schrijven, dat ons meer opent voor elkaar en voor de wereld?” De antwoorden van de groepen werden aan de hele groep voorgesteld, opgenomen en geprojecteerd op een virtueel bord om hierover verder na te denken en te antwoorden.

Momenteel werken we voort aan het thema dat we op dag 4 aanvatten. Hierover zal je in een volgende brief kunnen lezen!

----------------------------------------------------------------


Nieuws

Eeuwige Geloften van Zr Charitine Impuhwe in Gent

Zalig feest van het Heilig Hart !


Om op de hoogte te blijven van onze activiteiten, gelieve ons uw e-mailadres achter te laten: