EN FR
 

Nieuws uit de VAR 2021/ N°3

11/08/2021

Zoals jullie uit onze vorige nieuwsbrief vernamen, hebben wij gewerkt rond “uitkijken naar een open wereld en deze opbouwen” en hebben ons geconcentreerd op “bruggen bouwen voor een nieuw verhaal” (zie Fratelli Tutti). Zoals het nu staat, is iedereen helemaal vertrouwd met de virtuele wereld door het gebruik van het virtuele prikbord en andere mogelijkheden van “Zoom”.

Op 7 augustus startten we met een uitwisseling over de vorige dag en dit gaf ons een duidelijke aanwijzing dat de Geest van de Heer met ons is, ons leidt en bezielt. Er waren zowel tekens van “ermee worstelen”, als sterke gevoelens van hoop.

Bij ons verder nadenken over en beluisteren van de boodschap van Fratelli Tutti, was het algemeen aanvoelen dat de Paus ons uitnodigt tot een radicaal antwoord en, vertrouwend op de leiding van de H. Geest, voelden we ons klaar en bereid om de uitdaging aan te gaan.

Een meditatie gericht op het waarnemen en een bezinning op het labyrint aan het eind van de sessie gaven ons energie en verduidelijkten onze taak als leden van de VAR. We twijfelen en voelen ons angstig, maar als we er samen voor gaan, voelen we ons gesterkt om ons in te zetten bruggen te bouwen in functie van een nieuw verhaal, want: nieuwe horizonten openen zich voor ons – een nieuw ZLJM verhaal!

De volgende dag, 8 augustus, lag de focus op het thema “een open hart voor de wereld”. Nachtelijke overdenkingen leren ons dat er voor ons in F.T. harde uitdagingen zitten. De dag bestond uit werk in plenum en in groepen. Uit de interpretatie van de persoonlijk gekozen symbolen werd het stilaan duidelijk welke richting we uitgaan naar het Algemeen Kapittel van 2023 toe. Er waren veel dingen die gelijklopend waren en we hadden het gevoel dat we uitgenodigd worden tot een radicale bekering, tot grotere verbondenheid, solidariteit met onze gewonde wereld, tot het delen van onze middelen en het bouwen aan een nieuwe wereld.

Het openingsgebed van 9 augustus bracht ons onmiddellijk bij de essentie – meewerken aan het geboren worden van iets nieuws, een nieuwe wereldorde. Het beeld van de vroedvrouw vertaalde heel sterk deze boodschap. In dit denkkader, zetten de leden van de VAR hun werk verder om duidelijker tot de essentie te komen voor het A.K. 2023. Een “online” stemming gaf nog meer klaarheid over deze vraag. Vandaag heeft de VAR ook waardevolle tijd besteed aan het afwerken van de procedure voor het Algemeen Kapittel en andere verwante documenten.

Aan het einde van de dag dankte Sr. Lucy Mw. Ilaria Nuti, onze simultaan vertaalster die ons vandaag zou verlaten. Zij werd bedankt voor haar buitengewone vertaaltalenten en voor de kwaliteit van haar virtuele aanwezigheid bij ons. Zij wordt vervangen door Mw. Claudia voor de overblijvende dagen van de eerste fase van de VAR.

Op de 10de, de laatste dag van de eerste fase van onze VAR, werden we begeleid in een terugblik op deze 10 daagse reis en om te voelen “ wat ons het meest beroerde en hoe we verder geroepen worden op dit moment van onze reis”; ook waar we weerstand voelden. Dit werd gevolgd door een zeer rijke uitwisseling.

De “icoon van de Barmhartigheid” was de belangrijkste kracht die ons beroerde en beïnvloede, zodat iedereen luid en duidelijk Jezus’ uitnodiging hoorde: “ga en doe evenzeer!”

De groep die de taak kreeg om de “parels” van de hele ervaring samen te brengen en ze te presenteren in de vorm van een boodschap voor de Congregatie, stelde de tekst die ze voorbereid hadden voor. Deze werd sterk geapprecieerd en kreeg de goedkeuring van alle deelneemsters.

Uiteraard zal je hier meer over horen van uw vertegenwoordigsters bij het doorgeven van de VAR in uw respectieve provincies/regio’s.

Met een online evaluatie en een woord van dank werd deze dag beëindigd. In naam van het Algemeen Bestuur dankte Sr. Deepthika Silva de begeleiders en de vertalers. De begeleiders drukten op hun beurt hun tevredenheid uit over hun werk met de ZLJM. Zij dankten en feliciteerden hen voor hun eenvoud, toewijding en volledige participatie.

Nu is het tijd voor een pauze! Wij hervatten de VAR op de 12de en zullen terug komen met meer nieuws over de resterende dagen. Tot dan blijven we verenigd en verbonden!

-----------------------------------------------------------


Nieuws

Eeuwige Geloften van Zr Charitine Impuhwe in Gent

Zalig feest van het Heilig Hart !


Om op de hoogte te blijven van onze activiteiten, gelieve ons uw e-mailadres achter te laten: