EN FR
 

Nieuws uit de VAR 2021. Nr. 04

16/08/2021

Wij zijn blij om met U het vervolg van onze VAR te delen. Na een pauze hebben wij ons traject verder gezet met de tweede fase.

Op 12/08 wenste sr. Lucy Jacob alle deelneemsters welkom voor de tweede fase van de VAR en verduidelijkte dat deze vooral gericht is op informatie in het perspectief van het Algemeen Kapittel: zien waar er vooruitgang is, waar verbetering noodzakelijk is en waar vooruitgang gewenst is.

Vervolgens heeft zij de nieuwe vertalers voorgesteld. Het betreft zr. Martine Krichel en de heer Pierre Hernalsteen.

De dag begon met een openingsgebed. Hierna volgde een eerste werktijd gedurende dewelke sr. Lucy de deelneemsters uitnodigde na te denken over de manier waarop het “doorgeven” van de VAR kan gebeuren in de provincies, in de vice-provincie en in de regio’s. Zij vroeg aan iedere groep om hiervoor een programma voor te stellen en dit rekening houdend met volgende elementen: de inhoud, de methodologie en de tijd. Dit doorgeven van de VAR zou in de volgende twee maanden moeten gebeuren. Na het groepswerk was er een uitwisseling van onze reflecties in plenum. Deze werktijd was wederzijds verrijkend.

De tweede werktijd ging rond het financieel beheer van de Congregatie. Dit werd door Sr. Rosily gepresenteerd. Zij begon met een citaat over de “sociale functie van eigendom”. (zie Fratelli Tutti 118-119) Zij deelde haar persoonlijke ervaring als algemeen econoom en toonde ook aan hoe Covid-19 een weerslag heeft op de financiële situatie van de Congregatie.

13/08 was een dag gewijd aan uitwisseling van ervaringen met de Congregationele retraite « Onze geloften beleven in de drie dimensies van ons Charisma » en ook aan de zorg voor ons Gemeenschappelijk Huis, de aarde.

In enkele provincies kon deze retraite doorgaan, terwijl in andere provincies niet alle zusters deze retraite konden maken, als gevolg van de situatie in verband met de pandemie. Alle deelneemsters hebben dit initiatief van het Algemeen Bestuur kunnen waarderen. De impact van deze retraite in onze provincies: het verdiepen van ons Charisma, een omvorming op persoonlijk en communautair vlak, een begrijpen en beleven van onze geloften in het licht van ons Charisma.

De uitwisseling over de viering van het “Seizoen van de Schepping” en de week van Laudato Si, toonde dat het een vruchtbare tijd was voor allen en dit dankzij de verschillende initiatieven die beleefd werden. Alle zusters hebben bijgedragen volgens hun mogelijkheden om de opdrachten van Laudato Si gehoor te geven en hebben zich ingezet om ons Gemeenschappelijk Huis te beschermen. Ook werd de wens uitgedrukt om verder te werken met Laudato Si.

Op het einde van de sessie heeft Sr. Lucy het thema voor de Congregationele retraite 2022 voorgesteld: “Een ecologische bekering”. Alle deelneemsters hebben dit voorstel verwelkomd.

Op 14/08 begon de dag met een openingsgebed waarin we ons verenigden met onze zusters in Pakistan en met het Pakistaanse volk die de 73ste verjaardag van hun Onafhankelijkheid vierden. Wij hebben ook gebeden voor onze twee jongeren: Anna Thanh en Maria Tram uit Vietnam die hun eerste geloften hebben uitgesproken in de Filippijnen.

Vervolgens werden de verschillende thema’s voorgesteld. Het gaat over:

- Het project van de geschiedschrijving van de Congregatie

- De literatuur van de ZLJM

- De evaluatie van het thema: Geïntegreerde Levensstijl

- De communicatiemiddelen: de websites

- De internationale gemeenschap

Na de verschillende presentaties, werden de teksten online aan de deelneemsters doorgestuurd om hen de gelegenheid te geven deze te lezen en te bestuderen. Hierop volgden bezinning, commentaar en verduidelijkingen in de namiddag. De deelneemsters waardeerden het werk dat door het Algemeen Bestuur werd gerealiseerd.

De dag van de 15de startte met een openingsgebed dat voorbereid was ter ere van de Hemelvaart van Maria en met intenties ter gelegenheid van de 73ste verjaardag van de Onafhankelijkheid van India. Na het gebed volgden de presentaties van de dag.

Deze gingen over het Erfgoed en de eigendom van de ZLJM en ook over de Constituties en Statuten: aanpassingen en structurele wijzigingen. Na de presentatie van de teksten, werden deze online aan de deelneemsters ter lezing en ter studie gezonden. Hierop volgde in de namiddag een nadenken over deze teksten, commentaren en verduidelijkingen.

Tenslotte heeft Sr. Lucy het slotwoord uitgesproken; dit werd gevolgd door een woord van dank door Sr. Roshni. Tenslotte sloten wij af met een dankgebed en met het Magnificat.

Het Algemeen Bestuur houdt eraan alle ZLJM te danken omdat zij deze VAR 2021 begeleid hebben met hun gebed.

 

PNG - 2.8 MBNieuws

Eeuwige Geloften van Zr Charitine Impuhwe in Gent

Zalig feest van het Heilig Hart !


Om op de hoogte te blijven van onze activiteiten, gelieve ons uw e-mailadres achter te laten: