EN FR
 

Nieuws week van 1 oktober

01/10/2021

1. Enkele zusters van het generalaat waren aanwezig op de herdenkings-mis op 11 september in de grote kapel van het Moederklooster Terhaegen in Gent voor onze 19 zusters van de Nederlandstalige Provincie, die overleden zijn deze voorbije jaren (2020 en 2021). Omwille van de corona waren begrafenisvieringen niet mogelijk voor deze zusters. Het was een dankbaar gebeuren. Moge de Heer hen opnemen in zijn barmhartige liefde en aan alle zusters van de Provincie een diep geloof schenken in de Verrezen Heer.

2. Zuster Anne Nama Ngueji van de Sint-Vincent Provincie heeft eeuwige geloften uitgesproken op 26 september 2021 in Mbujimayi. We wensen haar hartelijk geluk en heten haar welkom in onze grote familie van ZLJM. Moge zij trouw zijn in het volgen van de Heer!

.

.

3. De algemene raadzusters hebben de inhoud van de VAR 2021 doorgegeven aan de leden van de gemeenschap van het generalaat, van de internationale gemeenschap, van de Aziatisch Internationaal Noviciaat in Filippijnen en van Legaspi van 24 tot 27 september 2021. Voor de leden van het generalaat in de gemeenschap zelf, en voor de zusters van de Aziatisch Internationaal Noviciaat, Legaspi en Internationale gemeenschap gebeurde dit online. De zusters waren gelukkig voor deze uitwisseling die licht bracht over het leven van de Congregatie.

4. Op 29 september 2021 was er de jubileumviering voor 50 – 60 – 70 en 75 jaar van onze zusters voor de twee jaren (2020 en 2021). Zoals jullie weten was er vorig jaar omwille van de beperkingen geen jubelviering in Gent zoals dat gewoonlijk gebeurde. Monseigneur Lode Van Hecke, Bisschop van Gent, ging voor in de Eucharistieviering in de grote kapel van het Moederklooster in Terhaegen. Op de 29 jubilarissen waren er 16 aanwezig. En eveneens waren andere Belgische en Nederlandse zusters aanwezig. Jammer konden de zusters van de Engels-Ierse Regio niet komen omwille van de beperkingen. Na de Mis volgde een heerlijke maaltijd, in vreugde genoten. Het was een aangename gelegenheid om elkaar weer te zien voor de zusters die tot in Gent konden geraken. De banden van solidariteit en verbondenheid van de ZLJM waren opnieuw verstevigd.

Oh! Wat is het goed om samen te komen in de eenheid van de Geest die ons verbindt. Ziehier de dag die de Heer heeft gemaakt! Dag van feest en vreugde !

Klik hier om de foto’s van de viering te bekijken

5. Situatie van de pandemie in België

Vanaf 1 oktober is het mondmasker niet meer verplicht in religieuze vieringen behalve in Brussel en Waals Gewest. Sociale afstand was voordien reeds opgeheven. Ontsmetting van handen en verbod op fysiek contact tijdens de vieringen blijven van toepassing. Voorzichtigheid en gezond verstand blijven geboden in alle omstandigheden. Het virus is nog niet overwonnen. De Bisschoppen doen opnieuw een oproep om zich te laten vaccineren, omwille van de gezondheid en respect voor ieder.

--------------------------------------------------------------


Nieuws

Eeuwige Geloften van Zr Charitine Impuhwe in Gent

Zalig feest van het Heilig Hart !


Om op de hoogte te blijven van onze activiteiten, gelieve ons uw e-mailadres achter te laten: