FR NL
 

Een heuglijke dag: tijdelijke Geloften

4 juni 2022

Na twee jaar vorming in het noviciaat waren onze drie novicen klaar voor hun tijdelijke geloften. Het noviciaat heeft een stevige basis gelegd voor hun religieus leven. De novicen hadden de gebeurtenis ingezet met een achtdaagse retraite onder leiding van Fr. Patrick OFM Capucijn. Na deze acht dagen volledige stilte en afzondering, bezinning en onderscheiding waren onze drie novicen Aniqa Shoukat, Shiza Arif en Summan Ashraf klaar om naar het diepe te varen en hun netten uit te werpen.

De traditionele ceremonie van het knippen van het haar bij de novicen gebeurde reeds op de vooravond, 22 mei 2022, toen alle zusters erbij waren na hun rijke ervaring van de eerste sessie van het provinciaal Kapittel. Deze sessie herinnert aan het begin van de religieuze congregaties. Traditioneel werd de hymne ingezet “Ik wil Jezus volgen” gevolgd door een schriftlezing en Ps. 45, door iedereen mee- gezongen. Na de psalm gaf Sr Noreen Peter, novicenmeesteres, uitleg over deze traditie: het haar wordt afgeknipt als symbool van totale toewijding en zelfgave aan God.

JPEG - 283.1 kb

 

Op de morgen van 23 mei 2022 begaf de vormingsgemeenschap zich richting kapel van de Provincie, waar de novicen verwelkomd werden door de Provinciale, de Algemene Raadzuster en de Overste van de gemeenschap, samen met de andere zusters. Allen traden verheugd binnen en dankten de Heer voor deze nieuwe leden van de Congregatie. De kapel was prachtig versierd en een zinvolle liturgie volgde. Vermits men voor het Algemeen Kapittel het thema had gekozen “Ga en doe jij evenzo”, wensten onze novicen hetzelfde thema te nemen voor hun eerste geloften. Ze drukten hun verlangen uit, waarna de provinciale Overste hun het religieuze kleed en sluier overhandigde, samen met de Constituties en Statuten van de Zusters van Liefde van Jezus en Maria. Het was een moment van vreugde en zegen voor de Provincie.

Ze spraken de Geloften uit tijdens de Eucharistieviering waaraan ook priesters, religieuzen, familie van de novicen en geassocieerde leden van de ZLJM deelnamen. De processie werd ingezet door de Zusters van Liefde samen met de drie novicen, hun ouders en de priesters.

De H.Mis werd voorgegaan door Vicaris Fr Arif Sardar, met andere priesters. Tijdens de Mis legden de novicen voor God publiek de geloften af van armoede, zuiverheid en gehoorzaamheid voor drie jaar in dienst van de Heer en zijn mensen naar het voorbeeld van de barmhartige Samaritaan. Daarna ontvingen zij het kruisje van de ZLJM als teken van hun toebehoren aan de Congregatie.

De ceremonie werd verder gezet met de bloemenkransen voor de nieuw geprofeste zusters, als symbool van vreugdevolle aanvaarding door drie jubilerende zusters. Het was een ontroerend moment te zien hoe zij werden onthaald ter ondersteuning van hun engagement.

Na de slotzegen werd een “dankwoordje” uitgesproken door de pas geprofeste zusters. Het zangkoor, voorbereid door dhr Amir Yaqub en Sr Magdalene Yaqub, zongen prachtige liederen in de geest van gebed en dankbaarheid.

Na de H. Mis gingen de pas geprofeste zusters de congregatie voor naar het Sacred Heart Convent Hall, waar een nieuwe ceremonie volgde met het snijden van de taart, en het overhandigen van geschenken. Daarna kon ieder genieten van een heerlijke feestmaaltijd.

Moge de Heer onze drie nieuwe ZLJM overvloedig zegenen en hen blijven begeleiden op hun weg als zijn uitverkoren volgelingen.

De vormingsgemeenschap, Lahore

Van links naar rechts : Zusters Aniqa Shoukat, Summan Ashraf en Shiza Arif


News Update

Sri Lanka current news

News from Vietnam and Lubumbashi


To be kept informed of our activities, please leave us your e-mail address :