FR NL
 

Installatie van het nieuw regionaal bestuurs-team van de Nederlandstalige Regio

20 juni 2022

Zoals reeds vermeld werd ging de Nederlandstalige Provincie al enkele tijd door een proces van herstructurering. Op 20 juni 2022 bereikte de herstructurering z’n einddoel en werd de Regio geboren, afhankelijk van het Algemeen Bestuur van de ZLJM.

De installatie had plaats in de kapel van het Moederhuis in Gent om 14u00.

De ceremonie werd ingeleid met een processie: Zr Lucy Jacob, Algemeen Overste, droeg een wierookschaal, daarna volgden de regionale bestuursleden met de Constituties en Statuten van de ZLJM, de encyclieken Fratelli Tutti, Laudato Si en het synodaal document. Deze symbolen werden op het mooi versierde altaar gelegd.

Meer dan 60 zusters namen deel aan de viering samen met de leken medewerkers.

Eerst sprak Zuster Dominiek Vanvoorden een welkomstwoord. Na een bezinning op het Woord van God las Zr Lucy Jacob de officiële benoemingsbrief van de nieuw samengestelde Raad die gevormd wordt door:

1. Zr Birgit Goslain, Regionaal Overste

2. Zr Annie Duytschaever, Raadslid

3. Zr Anne-Marie Castelein, Raadslid

4. Zr Sushilla Toppo, Raadslid

Hun mandaat omvat vier jaar van 20/06/2022 tot 19/06/2026.

 

Van links naar rechts : Zr Annie Duytschaever, Zr Birgit Goslain (Regionaal Overste), Zr Anne-Marie Castelein en Zr Sushila Toppo

Na lezing van de benoemingsbrief drukte elk bestuurslid haar instemming uit om zich – samen met elkaar in te zetten in dienst van de Regio en het geluk van de zusters. Het werd symbolische verwoord door de geurende wierook in de schaal op het altaar.

Na de plechtigheid trok iedereen in de richting van de pandgang voor de receptie, waarna men kon aanschuiven aan tafel voor een eenvoudige en gezellige maaltijd in de refter van de zusters.

We wensen hun een “goed en zinvol leiderschap” naar Jezus’ Hart met de belofte van een vertrouwend gebed.News Update

Sri Lanka current news

News from Vietnam and Lubumbashi


To be kept informed of our activities, please leave us your e-mail address :