FR NL
 

Eeuwige Geloften van Zr Charitine Impuhwe in Gent

24 juni 2022

24 juni 2022 was een uitzonderlijke dag in het “Moederhuis” van de Zusters van Liefde van Jezus en Maria in Gent! Drie gebeurtenissen tekenden deze dag: het feest van het Heilig Hart, de verjaardag van de hemelvaart van Vader Triest, onze Stichter, en tenslotte de eeuwige Geloften van Zr Charitine Impuhwe in de kapel van het moederhuis in Gent.

De plechtigheid werd ingeleid door de processie die van achteraan de kapel binnenkwam onder de feestelijke orgeltonen en zang van op het oksaal. De aanwezigheid van een honderdtal personen op de viering, waaronder de nieuwe Nederlandstalige Regio, ook de gemeenschap van Belgique-Sud, familieleden van Zr Charitine, personeelsleden van Tabor en medewerkers onderstreepten de betekenis van dit uitzonderlijk gebeuren.

In zijn homilie onderstreepte Mgr Luc Van Looy de zin van het religieuze leven, de zin met dezelfde betekenis in Europa als in Afrika, ook al is de context verschillend. Er is één God en wij volgen één en dezelfde Heer. Vandaag heeft de wereld de aanwezigheid van de religieuzen nodig, die het vooral opnemen voor armen en kwetsbaren. Daarom is het dringend nodig om veel te bidden voor de religieuzen die Christus volgen.

De viering was ontroerend voor alle aanwezigen en in ’t bijzonder voor de zusters die zich met genoegen herinnerden hoe zij jaren geleden hier hetzelfde mochten beleven. De Mis werd gezongen in vijf talen: Frans, Nederlands, Engels, Latijn en Kinyarwanda, om zo het internationaal karakter van de gemeenschap te onderstrepen, waar Zr Charitine bij hoort.

Volgende symbolen werden meegedragen in de processie: de paaskaars als beeld van de Verrezen Christus, bloemen die alle ZLJM vertegenwoordigen, druiven – hostie en wijn - als lichaam en bloed van Christus.

Na de viering volgde de receptie waar de genodigden gezellig konden uitwisselen met elkaar, waarna men samen aan tafel kon gaan waar de feestvreugde werd voortgezet!

Klik op volgend lijn om de foto’s te zien: Eeuwige Geloften van Zr Charitine Impuhwe

Video van de Eeuwige Geloften:


News Update

Sri Lanka current news

News from Vietnam and Lubumbashi


To be kept informed of our activities, please leave us your e-mail address :