FR NL
 

Nieuws van en uit de Congregatie

Internationaal Afrikaans noviciaat/Mali (IAN)

23 juni 2022: Inkleding van 9 postulanten

Dit jaar heeft het Internationaal Afrikaans noviciaat (IAN) in Mali negen postulanten mogen verwelkomen: vijf van de Vice - provincie Notre Dame de Kibeho uit Rwanda, drie van de Sint –Vincent provincie en één van de Regio Mali. Hun namen: Joséphine Mbuyi, Edith Dakouo, Mélanie Mbuyi, Bernadette Kabongo, Mary, Cloriose, Soline, Diane en Solange.

Vóór de inkleding brachten ze een tijd van stilte en gebed door bij de Heer.

De ceremonie had plaats tijdens de Eucharistieviering in de kapel van het noviciaat. Na de homilie van de priester verlieten de postulanten de kapel om het religieuze kleed aan te trekken, waardoor ze voor iedereen als religieuze voorkwam (blouse, pagne en sluier). Zingend en dansend kwamen ze de kapel weer binnen. We wensen hun een vruchtbare vormingsperiode.
 

 

Sint-Bernard provincie

24 juni 2022: tijdelijke Geloften van twee novicen in Kimpese

De provinciaal Overste, Zr Angèle Benabiabo, ging naar het noviciaat in Kimpese voor een gesprek met elke novice van het 2e jaar vóór de professie. Op 23 juni begaven vele zusters uit verschillende gemeenschappen zich naar Kimpese voor de ceremonie.

De Eucharistieviering had plaats in de kapel en werd voorgegaan door E.H. Théophile LUWENGO, pastoor-deken van Kimpese en afgevaardigde van Mgr André Giraud PINDI, Bisschop van het Bisdom Matadi; hij werd bijgestaan door enkele priesters.

In zijn homilie benadrukte hij dat “de religieuze roeping Gods gave is” God, die roept wie Hij wil, wanneer Hij wil en zoals Hij wil. God neemt ons in vertrouwen ondanks onze kleinheid en hij vertrouwt ons zijn zending toe.

We willen ons aan Hem toevertrouwen opdat Hij ons vormt naar zijn beeld en van ons dienaars maakt naar zijn hart. Laat ons niet zeggen dat we maar kinderen zijn, maar laten we Hem ons leven wijden. De Mis werd opgeluisterd door het parochiekoor van de jongeren met junioren van de ZLJM.

Na de evangelielezing en de homilie volgde eerst de inkleding van de zeven postulanten, gevolgd door de tijdelijke Geloften van twee novicen.

Nadien volgde een feestmaaltijd voor de genodigden en alles werd afgesloten in een blije en dankbare sfeer.

Van links naar rechts : Zr Agnès Mukendi, Zr Angèle Benabiabo (provinciaal Overste) en Zr Brigitte Kalolo

 

 

Vice provincie Notre Dame de Kibeho, Rwanda

Viering op 24 juni 2022

Voor de Vice Provincie was 24 juni de gelegenheid om het feest – zo dierbaar voor onze Congregatie van de ZLJM, samen met andere feesten te vieren: Heilig Hart van Jezus, - de 186e herdenking van het heengaan van onze Stichter P.J. Triest, - eeuwige Geloften van Sr Charitine Impuhwe in Gent (België) – vernieuwing Geloften van onze zusters: Marie, Felicité, Pascaline, Béatrice en Enatha – Inkleding van onze vijf postulanten - en tenslotte het onthaal van vier kandidaten die hun eerste jaar als postulanten inzetten.

Redenen genoeg om God te danken voor zijn liefdevolle aanwezigheid.

We erkennen erin het beeld van de eerste volgelingen van Jezus. Onze jongeren komen uit twee landen waar onze vice- Provincie aanwezig is: Burundi (Consolate en Estella) – Rwanda (Drocella en Marie-Rose). In hun bezinning als voorbereiding kozen zij de naam van de vier eerste apostelen: Simon Drocella – André Consolate – Jacques Estella – Jean Marie Rose. Laten we hen meenemen in ons gebed opdat hun patroonheiligen hen helpen om de netten uit te werpen en vrij en vreugdevol Jezus te volgen om ook vissers van mensen te zijn. Moge Maria, Notre Dame de Kibeho met hen meetrekken. (Zr Yvonne Ngomba Lukusa)

JPEG - 47.2 kb
JPEG - 48.3 kb
JPEG - 46.2 kb

 

Regio Mali

26 juni 2022: Tijdelijke Geloften van drie novicen in San

Ook voor Mali was er een vreugdevol gebeuren: eerste Geloften van drie novicen: 2 van Sint-Bernard provincie en één van Sint Vincent provincie.

In de Eucharistie in de kathedraal van San, ging Mgr Hassan Florent Koné, Bisschop van San, voor, bijgestaan door een tiental priesters. Het koor van de parochie zorgde voor de feestelijke klanken.

In de homilie legde Mgr de nadruk op de noodzaak alles los te laten wat het religieuze leven kan hinderen en om het charisma te beleven dat onze Stichter P.J. Triest ons heeft nagelaten.

Hij beklemtoonde ook de opdracht van de ouderen om de jongeren te ondersteunen in hun groei van de religieuze roeping

De nieuwe medezusters zijn naar Regio Mali gestuurd als missionaris: Sr Joséphine, Sr Générose en Sr Séraphine. We heten hen welkom in de wijngaard van de Heer.

Van links naar rechts : Zr Joséphine Ankleme, Zr Générose Muambilabo en Zr Séraphine Machozi

JPEG - 51 kb>News Update

Sri Lanka current news

News from Vietnam and Lubumbashi


To be kept informed of our activities, please leave us your e-mail address :