EN FR
 

Sluiting van het 125-jarig jubileum van de Provincie Pakistan

De jubelviering van de stichtingsdag van de Provincie was een gelegenheid om alle ZLJM samen te brengen in het Provincialaat in Lahore op 3 februari 2023. Het was een dag om de geschiedenis te herdenken en het levensverhaal te schetsen van de missie van onze zusters in Pakistan, begonnen met de vijf zusters pioniers.

JPEG - 272.5 kB

Het verhaal betekent de herbeleving in geloof van de wondervolle tussenkomst van God in allen die deel uitmaakten van deze geschiedenis. Daarom geven we het hele programma weer, waarin we onze dankbaarheid, bevestiging en vertrouwen uitdrukken om Jezus’ zending voor onze toekomstige generatie weer te geven in dit mooie land.

We vierden die dag ook het gouden kloosterjubileum van Sr Maria Teresa en het zilveren jubileum van Sr Elfrieda Inayat en Sr Rosy Sadiq.

De aanwezigheid van Kardinaal Joseph Coutts en Monseigneur Christophe Zakia El-Kassis, Pauselijk Nuntius, van Bisschoppen, Priesters, Religieuzen, families van de jubilarissen en andere genodigden bezorgde ons een grote en bemoedigende vreugde en was een zegen voor alle aanwezigen.

De plechtige Misviering met processie werd ingezet om 16h00 met de hymne: “Hoe blij was ik toen men mij riep, kom, laat ons opgaan naar het Huis van de Heer”.

De Eucharistie werd voorgegaan door Mgr Zakia, Pauselijk Nuntius, die ook de homilie uitsprak, waarin hij wees op het uitzonderlijk gebeuren van onze geschiedenis vanaf het begin in 1897. Hij legde vooral de nadruk op ons charisma, gericht op de zorg voor de zwakke en hulpbehoevende medemens in onze samenleving en de inzet voor de opvoeding, gezondheidszorg en pastoraal.

Het was een zinvolle en plechtige viering met mooie gezangen en gebeden. De kapel was prachtig versierd om aan de plechtigheid de nodige omkadering te bieden voor dit 125e jubeljaar.

Na de Misviering kwam iedereen samen op het plein van de St Joseph’s school van waaruit onze eerste vijf zusters 125 jaar geleden waren vertrokken. Hier begon het tweede deel van de viering. De omgeving was prachtig versierd met bloemen en schitterende kleuren en licht.

Toen iedereen gezeten was werden de drie jubilarissen uitgenodigd om naar voor te komen waar ieder de traditionele bloemenkrans ontving. Dan volgde de inhuldiging van het 125-jarig herdenkingsmonument, dat plechtig gezegend werd door Kardinaal Joseph Coutts. Het werd aangebracht tegen de muur van de school, waar de geschiedenis van de Provincie was begonnen.

De aanwezigen konden genieten van talrijke culturele activiteiten, en mooie dansen. Heel bijzonder waren de kleurrijke banieren die de geschiedenis van de ZLJM voorstelden en de apostolische inzet van elke gemeenschap. De sociale avond was in mekaar gestoken door de leerlingen van de St.-John’s school, Yohannabad, St. Joseph’s school, Lahore en St.-Mary’s School, Hafizabad.

Een beeldrijke power point was voorbereid door een groep zusters. Het gaf een beeld van de volledige geschiedenis van onze Provincie en toonde de toewijding van de ZLJM in het Zuiden. Met deze voorstelling werden alle aanwezigen uitgenodigd om met ons de weg af te leggen over de voorbije 125 jaren van de geschiedenis van de ZLJM. Alle kijkers genoten ervan en ook wijzelf werden erdoor geïnspireerd.

Bewust van de toewijding en edelmoedigheid van onze religieuze leiders , weldoeners, leken helpers worden we aangemoedigd door de ondernemende staf. Wij bieden hun onze erkentelijkheid en waardering.

We danken de Heer die met ons is, die ons op elk moment van dit jubeljaar geleid heeft. Het was een jaar van genade en vernieuwing, als een uitdaging om onszelf te blijven geven om het charisma van onze Stichters ten volle en enthousiast te blijven beleven.

De Zusters JuniorenNieuws

Eeuwige Geloften in India

Sluiting van het 125-jarig jubileum van de Provincie Pakistan


Om op de hoogte te blijven van onze activiteiten, gelieve ons uw e-mailadres achter te laten: