EN FR
 

Eeuwige Geloften in India

Provincie Delhi

Roja en Dipti zegden “JA” aan de Heer!

"De Heer zegde mij: ’Ik heb je gezien vóór je werd geboren, Ik koos je uit om profeet te zijn voor de volken’ ” (Jer. 1,4-5). Deze woorden van de Heer tot Jeremia zijn werkelijkheid geworden in het leven van onze lieve zusters Roja Gopanaboina en Dipti Kerketta. De Heer die hen riep voor een bijzondere opdracht voor Hem en voor zijn mensen, heeft zijn belofte waar gemaakt op 10 februari 2023, toen ze hun “ja-woord” voorgoed hebben gegeven. Hun opdracht zal de weg volgen in de voetstappen van de Heer met enthousiasme en ijver. De Heer is trouw en ook zij willen trouw zijn door hun dienst in liefde voor de eeuwige Heer.

De ZLJM (Zusters van Liefde van Jezus en Maria) en in het bijzonder in de Delhi-provincie voegen zich bij de jonge zusters in lof en dank aan de Heer voor hun gave aan de Congregatie, aan de Kerk en aan de samenleving.

JPEG - 238.6 kb

De plechtigheid had plaats op 10 februari en werd geopend om 11u30 met een sierlijke devote dans terwijl het koor een hymne inzette. Zusters Roja en Dipti werden naar het altaar geleid in aanwezigheid van hun ouders, Zr. Lucy Emmanuel, onze Provinciale overste, Zr. Moly Augustine, verantwoordelijke voor de derde-jaars en Mgr Dr Agnelo Rufino Gracias, apostolisch Vertegenwoordiger van het Bisdom Jalandhar, de hoofdcelebrant en andere concelebranten van het bisdom en andere priesters.

JPEG - 206.8 kb

Mgr Agnelo gaf een aangepaste homilie rond het gekozen thema van de Eucharistie “Geroepen tot de dienst aan de zwakke mens”, verwijzend naar de parabel van de Barmhartige Samaritaan. De mooie gezangen, offerande processie, doxologie en plechtig dankgebed droegen bij tot de zinvolheid van de plechtigheid. De aanwezigheid van de ouders en verwanten van beide zusters, talrijke parochianen en religieuzen van naburige gemeenschappen, naast de vele ZLJM maakten de vreugde uit van allen, vooral van Zusters Roja en Dipti.

JPEG - 172.2 kb

Na de Misviering en de fotosessie werden de twee jong-geprofeste zusters uitgenodigd in de feestzaal waar ze de taart moesten doorsnijden, dan volgden de gelegenheidsliederen, de groeten en wensen. Alle aanwezigen namen deel aan de ‘agape’. Alle zusters van de gemeenschap “Sacred Heart” deden het onmogelijke om er een onvergetelijke dag van te maken voor Roja en Dipthi. Het was een gezegende dag voor de Delhi-Provincie en voor elke Zuster van Liefde.

We bidden dat zij steeds Gods hand mogen voelen, die hen verder zal vergezellen en hun altijd de weg zal wijzen. We wensen hun een vruchtbaar apostolaat om het even waarheen zij zullen gezonden worden.

Zuster Teresa Thomas

JPEG - 133.4 kb


Van links naar rechts: Zuster Dipti Kerketta, Zuster Roja Gopanaboina

Video van de geloften:

 

Provincie Ranchi

Hartelijke gelukwensen aan de Zusters Apolina Horo, Alka Kujur, Rosline Aind en Premika Lakra die op 11 februari hun geloften aflegden in het Nirmala College in Hinoo.

De plechtigheid had plaats tijdens de Eucharistieviering die werd ingezet met een sierlijke intrede-dans door de studenten, terwijl de vier zusters met hun lampen binnentraden, vergezeld door Zr. Mary-Joseph, Provinciaal overste en haar raadzuster, Zr. Sushma, Zr. Albina Mundu, juniorenmeesteres; Priesters en Aartsbisschop Mgr Felix Toppo. Aan het altaar werden ze verwelkomd met de traditionele “aarti” en Tikka. Ze plaatsten hun brandende lampen op het altaar als symbool van hun leven, gegeven aan Christus, hun Bruidegom. Het prachtig versierde auditorium was gevuld met ZLJM, familieleden, genodigden en vrienden. De vreugde werd alom gedeeld als getuigenis van dit belangrijk gebeuren. Alle aanwezigen genoten van de unieke sfeer.

De welkom werd uitgesproken door Zr. Sushma Beck, Overste van de gemeenschap van het Nirmala College. Het zangkoor onder de leiding van Zr. Sushma Ekka, Zr. Rita Beck en Zr. Dayamani Tirkey samen met enkele jongere zusters en leerlingen-Internen, zorgden dat het een zinvolle liturgische viering was. De Aartsbisschop gaf een mooie homilie over het thema van deze dag “Wie in Mij blijft en Ik in hem draagt veel vrucht” (Joh.15,5b). Vóór het uitspreken van de Geloften werd de litanie van alle heiligen gezongen als gebed om hun voorspraak voor deze vier zusters die hun leven als overgave aan God gingen toewijden. Zr Mary-Joseph als provinciaal overste aanvaardde de Geloften. Dan volgde de zegening van de ring die ze ontvingen.

Tijdens de offergang boden de zusters gaven en gebeden aan de Heer. Na de Communie sprak Zr. Rosline Aind, één van de jong-geprofeste zusters, een dankwoord uit.

Na de viering kwamen de Aartsbisschop en de priesters samen met de nieuw-geprofesten voor de foto. Dan volgde het snijden van de feesttaart en het proeven van de zoetigheden, ondertussen zong het koor het gelegenheidslied met de felicitaties van alle aanwezigen, waarna men zich samen in de richting van de feestzaal begaf waar het feestmaal klaarstond.

Zuster Elsy Cherian

Van links naar rechts: Zr. Premika Lakra, Zr. Alka Kujur, Zr. Apolina Horo en Zr. Roseline Aind

Klik hier om de foto’s van de eeuwige geloften te bekijken.

Video van de geloften:Nieuws

Eerste Geloften, Eeuwige Geloften en Jubilea in Kimpese, Democratische Republiek Congo

Inkleding, Eerste Geloften en Zilveren Jubileum in Mali


Om op de hoogte te blijven van onze activiteiten, gelieve ons uw e-mailadres achter te laten: