EN FR
 

VIERDE NIEUWSBERICHT UIT HET ALGEMEEN KAPITTEL 2023

8 augustus 2023

Beste Zusters,

Denkend aan jullie en ernaar uitkijkend om jullie spoedig te ontmoeten…

Tijd en getij wachten op niemand, ook niet op ons ZLJM. Wij bereikten het punt waarbij we zochten naar “welk woord, waar”! Terwijl wij poogden om de oriëntaties voor de volgende zes jaar te formuleren, werden al onze creatieve schrijverstalenten volop benut. Koortsachtig kwamen woorden nu eens hier, dan weer daar op onze computerschermen terecht, terwijl wij poogden om onze dromen voor de congregatie op dit ogenblik van onze geschiedenis, volop uit te drukken.

Door dit proces leerden we elkaar op een dieper niveau kennen en verrijkten we zelfs onze woordenschat, naast wat we op artistieke wijze in beelden pogen mee te delen. Deze eindteksten werden aan de vaardige handen van het redactiecomité gegeven voor de uiteindelijke “afgeborstelde” versie in de eigen woordenschat van Br. Emili Turu, onze begeleider.

Er werd ook tijd uitgetrokken om te spreken over de toekomstvisie voor Internationale gemeenschappen en ons begrijpen hiervan te verdiepen en te verruimen. Er was een rijke uitwisseling van ideeën die de huidige realiteit belichtte en ook hoe we in de toekomst kunnen evolueren om zo de vlam van ons charisma levendig te houden. Deus Caritas Est!

We kregen richtlijnen die ons zullen helpen bij het overbrengen van de essentie van het Algemeen Kapittel 2023 naar de provincies/regio’s en voor het plannen van de tweede sessie van het provinciaal kapittel.

Zondag kregen we een welverdiende rustdag met als hoogtepunt een avond van “optredens”. Hierbij kregen we een beeldend en kleurrijk uitdrukken van de rijkdom en de verscheidenheid van costumen en culturen uit iedere groep. Het was een zeer aangename avond met plezier en dolle pret. Ook werd hierin het thema van het kapittel op een mooie manier vertolkt in zang, dans en sketches.

Op zeven augustus kwamen we dan bij het voltooien van het kapittelwerk met het goedkeuren van de documenten en de verslagen van het ganse kapittelgebeuren. In haar afsluitende toespraak dankte zr. Lucy Jacob het uittredende team voor hun niet aflatende inzet gedurende de voorbije zes jaar en wenste hen het beste voor hun toekomstige zending. Zij prees de aanwezigheid en inzet van de begeleiders en van allen in de ondersteunende diensten en dankte hen in naam van de hele groep. Zij herinnerde ons eraan dat het proces waarin we op contemplatieve wijze inscheepten, ons aanzette om samen te groeien en te gaan op de weg van synodaliteit. Aangemoedigd keren we huiswaarts, met een vernieuwde geest. Dit zal zijn uitdrukking zal vinden in concrete daden die ons zo de mogelijkheid geven om de vlam van ons charisma steeds meer brandend door te geven aan de volgende generatie.

In naam van de afgevaardigden drukte zr. Elizabeth Roche onze dankbaarheid en waardering uit voor zr. Lucy Jacob en de raadsleden die zich van ganser harte geven voor de zending die hen toevertrouwd is in de geest van Dienend leiderschap.

Zr. Lucy Jacob, verklaarde dan als voorzitter het kapittel officieel beëindigd. De secretaresse van het kapittel, zr. Kim-Chi gaf hierna een inzichtelijk overzicht over het proces van het Kapittel waarbij ze de belangrijkste punten aanstipte.

Op 8 augustus vierden we de sloteucharistieviering met als voorganger, Mgr. Lode Van Hecke, bisschop van Gent. We waren verheugd dat vele zusters uit nabijgelegen gemeenschappen ons vervoegden voor deze speciale gelegenheid. In zijn homilie drukte de bisschop zijn waardering uit voor het feit dat hij met ons Zusters van Liefde eucharistie mocht vieren.

In zijn homilie vroeg de bisschop aandacht voor het feit dat er twee interpretaties zijn over wat het is een barmhartige Samaritaan zijn. Hij noemde het “barmhartige Samaritaan syndroom” als mensen goede werken verrichten voor de slachtoffers in de samenleving, maar dit doen om eigen naam en faam te verbeteren. Een tweede interpretatie is de evangelische wijze om barmhartige Samaritaan te zijn. Deze persoon handelt uit een meeleven met mensen in de periferie, met mensen zonder hoop.

Na de homilie volgde de formele installatie van het nieuwe Algemeen bestuur, waarbij de bisschop de handen van de leden van het nieuwe leiderschapsteam zalfde: de handen van zr. Lucy Jabob, Angelique Dikete, Beatrice Tshilemba, Suman Anima Toppo and Mary Joseph Valiyankal. Zij bevestigden ook hun JAWOORD op het besluit van het Kapittel.

Als ouderdomsdeken van het Kapittel, overhandigde zr. Elizabeth de teamleden een symbool dat ons allen herinnert aan de uitnodiging om in de geest van het Cor Unum te leven.

Na de eucharistieviering begaven allen zich naar de eetzaal, dansend en zingend op het ritme van de trommel. Daar genoten we van een heildronk en een feestelijk middagmaal. We bereiden ons nu, met een vernieuwde geest voor om huiswaarts te keren.

Met Gods zegen en de allerbeste wensen van de Kapittelleden.

Klik hier om de foto’s van het Kapittel te bekijken.


Nieuws

Nieuws uit het Generalaat

Eerste Geloften in Vietnam


Om op de hoogte te blijven van onze activiteiten, gelieve ons uw e-mailadres achter te laten: