EN FR
 

Onze spiritualiteit

GIF - 171.4 kbDe drie dimensies van de liefde beleven wij volgens een spiritualiteit die we van onze stichters ontvingen als een combinatie van de spiritualiteit van Bernardus van Clairvaux en die van Vincentius a Paolo. De Zusters van Liefde van Jezus en Maria zijn dus contemplatieven in de actie; wat betekent dat zij God zoeken met een onverdeeld hart en daardoor in staat zijn naar de anderen, in het bijzonder armen en minderbedeelden, toe te gaan.

Contemplatie of eenheid met God als kern van ons gewijd leven vindt haar uitdrukking in:

een luisterend oor: aandachtig luisteren naar God, de mensen en de ons omringende wereld

een open hart: de ervaring door God bemind te zijn geeft ons de kracht anderen lief te hebben zoals God ons liefheeft. JPEG - 20.9 kb

open handen: solidariteit - we horen het roepen van hen die lijden, voelen met hen mee, bereid belangloos in te gaan op elke vraag die naar ons toekomt.

Dit is binnen de Kerk onze roeping van Zusters van Liefde van Jezus en Maria. Waar we ook zijn, hebben we voor de wereld te getuigen van de voorrang van de liefde. Als ons leven antwoord is op die gave, worden wij in waarheid waartoe wij geroepen zijn: contemplatief in de actie. (Constituties art. 8)

Eén van hart en één van ziel: Trouw aan ons devies ‘EEN VAN HART EN EEN VAN ZIEL’ (Hand. 4,32) blijven wij als gewijde vrouwen met elkaar in biddende gemeenschap. Zonder de verschillen te verdringen, aanvaarden we dat ieder uniek is.

Die eenheid voelen wij ook met de mensen van alle landen, culturen en godsdiensten met wie we in contact komen.

We willen ook het gewijde steeds meer doen erkennen in alles: de natuur, mensen, plaatsen, situaties, gebeurtenissen.


Nieuws

Eeuwige Geloften van Zr Charitine Impuhwe in Gent

Zalig feest van het Heilig Hart !


Om op de hoogte te blijven van onze activiteiten, gelieve ons uw e-mailadres achter te laten: