EN FR
 

Eeuwige Geloften – Provincie Ranchi

December 2023

“Loof de Heer, mijn ziel, prijs mijn hart zijn heilige naam.” (Ps. 103, 1)

Tijdens de laatste 6 maanden van ons ’derdejaar’, is God ons meer nabij gekomen. Het was voor ons de gelegenheid Hem beter te leren kennen, Hem meer te beminnen en dichter bij Hem te blijven. Dit maakte voor ons mogelijk op 7 december antwoord te geven aan God om met heel ons hart ons aan Hem te verbinden, een verlangen waarnaar wij vurig hadden uitgekeken. Wij, de vijftien ’derdejaars’: Prabha Kullu, Jyoti Kerketta, Shashi Baa, Anshu Bage, Anju Tirkey, Sonia Toppo, Lalitha Cherowa, Lalitha Nagetia, Reema Kujur, Alka Tete, Anima Kujur, Magdali Horo, Anjana Lakra, Sushana Nayak, Binsi Sanga, zijn allen overtuigd zichzelf in Zijn dienst te stellen. De dag werd ingezet met een ingetogen en zinvol gebedsmoment, geleid door Zuster Lilly. We waren diep ontroerd en voelden de hand van Jezus op onze schouders. Een diepe stilte bleef hangen doorheen de ganse ceremonie.

JPEG - 317.2 KiB

De Eucharistie met het uitspreken van de geloften begon om 9u30. Alles verliep goed en veelbetekenend. We werden naar het a ltaar begeleid met een sierlijke dans als intrede door postulanten en leerlingen-internen van het Nirmala College. Aartsbisschop Felix Toppo s.j. van Ranchi was de hoofdcelebrant samen met meer dan twintig priesters. Onze ouders en familie en ook vele a ndere religieuzen waren bij ons met hun biddende en vreugdevolle nabijheid. Mooie muziek en liederen begeleid door Zusters Magi en Manjula Kullu, samen met enkele zusters­ leerlingen en internen waren er heel bijzonder om onze geest en aanbidding van God te verzekeren.

De homilie van de Bisschop handelde hoofdzakelijk over de drie geloften van het religieuze leven. Hij zegde: "eigen leven totaal aan God wijden is de spirituele tocht met God, de unieke en voornaamste stap in het religieuze leven. Op die spirituele tocht hebben we af te rekenen met allerlei stoorzenders en uitdagingen, die kunnen geestelijk zijn, mentaal of fysisch. Mogelijk door God zelf of… door de kwade. Om één te zijn met God hebben we zijn genade en zijn kracht nodig!" Een hele inspiratie om als boodsch ap mee te nemen in ons leven.

JPEG - 410.3 KiB

Overgelukkig en met overtuiging spraken wij de drie geloften uit en we ontvingen de gewijde ring van Zuster Sushma Beek, onze provinciaal Overste, met heel ons hart, liefde en vertrouwen in God. We zijn versterkt en bemoedigd om het charisma van onze Congregatie waar te maken.

Na de Mis en de slotzang werden we naar het podium geleid voor de verdere viering van de Dag. Alle ZLJM omringden ons met hun hartelijkste wensen, omhelzingen en bloemenkransen. Dan was het de beurt om naar onze eigen familieleden te gaan voor gelukwensen, zoals we dat kennen met onze eigen culturele gebruiken. Allen genoten van de lekkere gerechten klaargemaakt door Zuster Shobha met haar team.

We zijn natuurlijk heel dankbaar voor Zuster Lilly die, samen met de gemeenschap van het Nirmala College alles zo goed had geregeld en ons de voorbije zes maanden had begeleid. We bidden en vragen voor hen Gods milde zegen.
We zijn ook alle ZLJM dankbaar en allen die ons hielpen op één of andere wijze in ons leven. God zegene ieder van jullie.

Zuster Binsi Sanga
 


Nieuws

Viering Eerste Geloften

Eeuwige Geloften in Sri Lanka en de D.R. Congo


Om op de hoogte te blijven van onze activiteiten, gelieve ons uw e-mailadres achter te laten: