EN FR
 

Eeuwige Geloften in Sri Lanka en de D.R. Congo

Sri Lanka

Tijdens de Eucharistieviering in het St.-Jozefsconvent in Kegalle op 8 december 2023 spraken de Sisters Rosamary Rasaratnam en Thalini Fernando hun Eeuwige Geloften uit als Zusters van Liefde van Jezus en Maria. Hoofdcelebrant was E.H. Shamindra Jayawardana, Prior van de Benedictinessen.

Zuster Thalini deelt met ons haar ervaring van de voorbereiding op haar Eeuwige Geloften:

“Zelfs vóór het ontstaan van de wereld had God ons reeds gezien en ons voor Ham bestemd door onze band met Christus, opdat we heilig en vlekkeloos zouden zijn…” (Ef. 1,4)

Dit woord heb ik ook genomen en bewaard in mijn leven. Zeven jaar geleden nam ik het besluit Christus te volgen als ZLJM. In mijn leven als juniore ontving ik heel veel gelegenheden om mijn verbondenheid met Jezus te verdiepen, om te getuigen van de voorrang van Gods liefde om in dienst te staan van Gods mensen en de geest van het ‘Cor unum anima una’ te beleven in gemeenschap. Ik leerde mijn oude gewoontes opzij te zetten door vernieuwende inzichten, retraites en bezinningsdagen.

Het was stilaan tijd om met heel mijn hart en ziel mezelf toe te wijden aan Gods onmetelijke genaden. Ik gaf edelmoedig en bereidwillig antwoord op Gods oproep, de wereld achter mij latend nam ik een aanvang met mijn spirituele tocht. Zuster Rosamary en ikzelf begonnen in september met het voorbereidend programma. Onder leiding van Zuster Pradeepika Përera, onze juniorenmeesteres brachten wij de dag door in een diepe en omvormende ervaring van het brandende braambos. Het was een tocht van spirituele verrijking die een blijvende invloed bewerkte bij ieder van ons. Ik kon mezelf herkennen in Mozes. Soms aarzelde ik ook om ‘ja’ te zeggen omdat ik mezelf heel zwak voelde. Maar God stelde mij in staat om antwoord te geven.

We ontvingen sessies over inwendige heling, om het religieuze leven te waarderen, echte gemeenschap te vormen en vruchtbaar apostolaat waar te maken , en te groeien naar een evenwichtige volwassenheid. We leerden openstaan voor de huidige context van het religieuze leven. We hadden ook contact met de pijn van mensen die te lijden hadden door allerlei redenen, zoals gebrek aan huis of land, verlies van gezinsleden en verwanten door onrecht en geweld. Elke sessie was aanleiding om te groeien op spiritueel, mentaal, sociaal en waardevol vlak.

Een dertigdaagse retraite verdiepte onze roeping. E.P. Gerald de Rosario O.M.I. leidde ons naar persoonlijke verdieping, naar ons charisma en de menselijkheid van Jezus. Het was een nieuw begrijpen van ons charisma. Ik leerde Jezus zien als mens in zijn zending. Ik voelde de nood aan bekering om beter de noden van de huidige context te verstaan. Pater Gerald herhaalde steeds “Deze retraite dient niet om je roeping te onderscheiden, maar om je aan te sporen om met de Heer te gaan” Ik ben sterker bewust geworden dat Jezus het middelpunt in de cyclus van mijn leven, alles draait rond Hem. Op die lang verwachte dag mochten wij overtuigd “ja” zeggen aan de Heer voor altijd.

Ik dank God voor zijn leiding. Ik dank mijn familie, de vormingsverantwoordelijken en alle zusters die mij geholpen hebben om te zijn wie ik nu ben!

Zuster Thilini Fernando

 

 

Eeuwige Geloften en zilveren jubileum in Kananga

Van links naar rechts: Zusters Rosalie Kapinga, Angèle Benabiabo en Elisabeth Kanku

De Sint-Bernardusprovincie vierde op 15 december 2023 de Eeuwige Geloften van Zusters Rosalie Kapinga en Elisabeth Kanku en het zilveren jubileum van Zuster Julienne Mputu in de Kathedraal St-Clément in Kananga, Centraal Kasai in D.R. Congo. Mgr Kasanda Lumembo Léonard Bisschop-Emeritus van Luiza ging voor in de viering.

Op uitnodiging van de Provinciaal Overste naderden de twee kandidaten al dansend naar voor om hun “jawoord” uit te drukken en Christus te volgen. Ze werden vergezeld door hun ouders met een lamp en brandende kaarsen, symbolen van Christus als Licht van de wereld. Het was een uitnodiging om een andere Christus te worden in dienst van al wie zij op hun weg zouden ontmoeten.

Het was een vreugdevolle uitdrukking van het toebehoren aan de Congregatie van de Zusters van Liefde van Jezus en Maria, als trouwe leden.. Ze aarzelden niet om publiek aan iedereen te verklaren dat ze bereid waren om de kleine mens lief te hebben en te dienen tot aan de dood. Samen met Paulus willen ze zeggen: “ … dood noch leven, noch enig schepsel kan ons scheiden van Christus’ Liefde…”

Van links naar rechts: Zusters Julienne Mputu en Angèle Benabiabo

Gesterkt door deze overtuiging hebben de Zusters Rosalie en Elisabeth hun Eeuwige Geloften uitgesproken voor God, voor de Kerk, voor de Provinciaal Overste, Zuster Angèle Benabiabo, afgevaardigde van de Algemeen Overste Zuster Lucy Jacob. Dit feest bracht vele zusters van de verschillende gemeenschappen samen.

Zuster Julienne Mputu ontving haar diploma van trouw met de zegen van Paus Franciscus ter gelegenheid van haar zilveren jubileum.

Na de viering werden de aanwezigen: leerlingen, ouders, religieuzen, medewerkers uitgenodigd voor het feestmaal in de grote zaal van het lyceum Buena Muntu. Ook de Vrienden van Vader Triest werden onthaald voor de maaltijd.

We wensen onze drie zusters geluk en wensen hun trouw in de wijngaard van de Heer.

Zuster Julienne Elameji


Nieuws

Viering Eerste Geloften

Eeuwige Geloften in Sri Lanka en de D.R. Congo


Om op de hoogte te blijven van onze activiteiten, gelieve ons uw e-mailadres achter te laten: