EN FR
 

Nieuws uit het Generalaat

Januari-februari 2024

  • Op 13 januari kwamen onze zusters uit Brussel naar het Moederklooster in Gent om er samen met onze Nederlandstalige Regio en de gemeenschap van België-Zuid het Nieuwe Jaar 2024 in te zetten. Het was een heerlijke belevenis voor alle aanwezigen.
  • Zuster Lucy Jacob bracht in de tweede helft van januari haar canoniek bezoek aan de gemeenschap van België-Zuid. Het was een tijd van genade en bemoediging voor haarzelf en voor elke zuster.
  • Op 19 januari was onze gemeenschap eveneens aanwezig voor de viering van de 110e verjaardag van de eerste zusters van Liefde in St.-Servais “Beau Vallon”. Het was een goede gelegenheid om vele medewerkers te ontmoeten. We vierden samen Eucharistie, waarna we aan tafel gingen en konden genieten van leuke herinneringen uit het verleden.
  • Op 2 februari werd de “Dag van het Godgewijde Leven” gezamenlijk gevierd door religieuze mannen en vrouwen van het Aartsbisdom Mechelen-Brussel. De Eucharistie werd voorgegaan door Mgr Luc Terlinden, onze nieuwe Aartsbisschop. Enkelen onder ons, (als religieuze gemeenschap van het bisdom) waren aanwezig om hem te groeten. De viering had plaats in de kerk van O.-L.-Vrouw in St.-Pieters-Woluwe.
  • Na een deugddoende vakantie en een verfrissend programma in Bangalore arriveerde Zuster Roshni Barla op 12 februari in Vietnam, waar haar de taak werd toevertrouwd van de religieuze vorming, speciaal van de zusters junioren. We vragen Gods zegen over dit nieuwe begin.
  • Reeds enkele maanden waren wij aan ’t wachten op de drie nieuwe leden van het Algemeen Bestuur. Eindelijk mochten we twee van hen welkom heten: Zuster Suman Anima Toppo en Zuster Mary Joseph Valiyankal. We wensen hun een vruchtbare zending in dienst van de Congregatie. We hopen en bidden dat Zuster Béatrice Tshilemba weldra haar visum mag verkrijgen en ons hier in Brussel mag vervoegen.
  • We danken de Heer voor zijn Geest en genaden die bij ons waren tijdens de tweede sessie van de provinciale/regionale kapittels. We wensen aan elke zuster de blijvende zekerheid dat God ons nabij blijft met zijn genade om trouw te blijven aan de geest van het Algemeen Kapittel en antwoord te kunnen geven aan de oproep van de Heer: “Ga, en doe jij evenzo!”
  • Ieder jaar organiseert de UISG (Internationale Unie van de Hogere Oversten) een vergadering voor nieuwe bestuursleden van de Algemene Besturen van de Congregaties over de wereld om hen te integreren in deze internationale gemeenschap en hen vertrouwd te maken met hun opdracht binnen de Kerk en de Wereld. Op 2 februari hadden de leden van het Algemeen Bestuur de gelegenheid om deel te nemen aan deze webinar.
  • Op 26 februari heetten we Zuster Cécile Chevalier van de gemeenschap België-Zuid welkom om bij ons een paar dagen te verblijven. We waren samen om te bidden om onderling uit te wisselen en ons te ontspannen. Het was fijn dat ze bij ons was met haar opgewekte aanwezigheid. Moge de Heer ons steeds bewaren in het Cor unum anima una.


Nieuws

Nieuws uit het generalaat

Eerste en Eeuwige Geloften in de “Sacred Heart School”, Hulhundu


Om op de hoogte te blijven van onze activiteiten, gelieve ons uw e-mailadres achter te laten: