EN FR
 

Eerste en Eeuwige Geloften in de “Sacred Heart School”, Hulhundu

Op 3 mei 2024 mochten we een tweevoudig feest vieren in de Provincie Ranchi. Op die dag legden drie ‘derdejaars’ – Zuster Any Kandulna, Zuster Roshline Kullu en Zuster Suchita Ekka - hun Eeuwige Geloften af en vijf novicen van het laatste jaar – Madhuri Kerketta, Nilima Lomga, Jasmati Hembrom, Anjana Soy en Asunta Lugun – hun Eerste Geloften, dit tijdens de Eucharistie in het auditorium van de Heilig Hartschool in Hulhundu. Hoogeerwaarde Heer Vincent Aind, Aartsbisschop van Ranchi, ging voor in de plechtige viering vergezeld van een twaalftal andere priesters. Als thema koos men: “Ik in hen en U in Mij” (Joh. 17,23).

De derdejaars en de novicen waren goed voorbereid door hun leidsters, Zuster Lilly, juniorenmeesteres en Zuster Rashmi, novicenmeesteres, om zich totaal toe te wijden aan de Heer en aan zijn dienst in de Kerk. Ze spraken hun Gelofte uit met moed en overtuiging. Onze Provinciaal Overste, Zuster Sushma Beck ontving hun Geloften in naam van de Kerk. Vele ZLJM, familieleden en verwanten van de zusters en van de novicen waren aanwezig voor de gelegenheid in een geest van dankbaarheid, om te getuigen en hun vreugde te delen met de nieuwe bruiden van de Heer.

Het koor onder leiding van Zusters Alexia Kerketta en Rita Beck en de dans bij de intrede door de postulanten vergrootten de uitstraling van de liturgie. De aanwezigheid van de postulanten was een grote hulp voor de gemeenschap bij de voorbereiding en voor het welslagen van het hele gebeuren. Zuster Davies samen met haar gemeenschap had een heerlijke maaltijd klaargemaakt en opgediend, iets wat erg gewaardeerd werd door alle aanwezigen.

Lieve Zusters, we danken God voor zijn genade aan ieder van jullie voor de Kerk en voor de Congregatie. We wensen jullie het allerbeste en Gods overvloedige zegen voor een heel gelukkig religieus leven. Moge Gods liefde jullie begeleiden op jullie weg in zijn dienst en jullie kracht en moed geven om het leven te leiden waarvoor jullie gekozen hebben.

Zuster Elsy Cherian

 Nieuws

Nieuws uit het Generalaat

Eerste Geloften in Vietnam


Om op de hoogte te blijven van onze activiteiten, gelieve ons uw e-mailadres achter te laten: