EN FR
 

Jubilea en Eerste Geloften in Lubumbashi, D.R. Congo

Juni 2024

Vermits 24 juni de verjaardag was van het overlijden van Vader Triest en tevens ook de Eerste Geloften van onze zusters Cecile-Marlène KAWANG NGOY, Elise MITENDA KALONJI, Francisca-Kévine KILUBA MUKEKWA en Hélène TSHIBUABUA KAMBALA en het jubileum van onze zusters Suzanne NTUMBA TSHIKA (vijfentwintig jaar) Célestine MUSEKA MWEMA en Els DEBEUF (zestig jaar) had de viering reeds op 22 juni plaats gehad.

Monseigneur Fulgence MUTEBA MUGALU, Aartsbisschop van Lubumbashi, ging voor in de Parochie Notre Dame de la Paix, vergezeld door 11 priesters en 2 diakens. De plechtige Eucharistie begon om 9u45. De Aartsbisschop was net terug uit Kinshasa, waar hij had deelgenomen aan de Genco-vergadering om aanwezig te zijn op de viering, speciaal voor Zuster Els De Beuf, omwille van de goede samenwerking met de Zusters van Liefde van Jezus en Maria (ZLJM).

In zijn homilie onderstreepte Monseigneur dat het religieuze leven een bloem is in Gods Rijk! In de schoot van de christelijke familie vertegenwoordigen de ZLJM twee specifieke waarden naast andere charisma’s: de eerste is hun naam ‘zusters van LIEFDE’ als eerste gebod. Het behoort tot de ZLJM om de liefde te richten naar hen die door de maatschappij genegeerd worden. De tweede specificiteit zijn de armen voor wie de zusters zich bekommeren: de blinden, stommen en gehoorgestoorden, voor wie ze meer doen dan hun biologische ouders.

Hij moedigde de nieuwe novicen aan om vol te houden, niettegenstaande de eisen van de maatschappij, in de voetsporen van hun oudere medezusters, die reeds vijfentwintig of zestig jaar religieus leven achter de rug hebben, ondanks de moeilijke momenten in het leven. Hij nodigde hen uit om hun vertrouwen op God te stellen, die hen geroepen heeft om zich niet te richten naar de levenswijze van de wereld.

Op haar beurt legde Zuster Isabelle Illunga, Provinciaal Overste, de nadruk op de schoonheid en de waarde van het religieuze leven:

"Beste zusters jubilarissen,

Het maakt ons gelukkig samen met jullie de Heer te danken. Jullie hebben geloofd en ervaren dat de Heer jullie liefheeft en met jullie op weg is gegaan. En vandaag zeggen jullie dat het de moeite waard is geweest Hem te volgen.

Een jubileum vieren is kijken naar de gouden draad die je leven heeft gevolgd: een stevige draad die de naam van Gods liefde draagt: eenvoud, bescheidenheid, vertrouwen, dienstbaarheid.

Lieve jonge zusters die vandaag weer een stap hebben gezet: jullie zijn het heden van God en we hebben jullie nodig voor de dienst in de Kerk om het Goede Nieuws van het Evangelie te melden, om de vreugde uit te stralen. Jullie zijn leden van Christus’ Lichaam: maak die opdracht waar! heb de Heer lief, dien je broeders en zusters nederig en edelmoedig. In je persoonlijke ontmoeting met de Heer, vraag Hem nederig en met vertrouwen: ’Heer, wie is mijn naaste? Heer, wat wilt Ge dat ik doe? Hoe moet ik je dienen?’ En geef jezelf totaal en met vreugde! Je beloning zal niet ontbreken.”

Na de Mis volgde het feestmaal in de zaal P. Joseph Triest van het Lyceum Tshondo.

Van links naar rechts: Zusters Cécile-Marlène KAWANG NGOY, Hélène TSHIBUABUA KAMBALA, Francisca-Kévine KILUBA MUKEKWA en Elise MITENDA KALONJI.

Staand van links naar rechts: Zusters Els DEBEUF, Suzanne NTUMBA TSHIKA en Isabelle ILUNGA (provinciale overste)
Zittend: Zuster Célestine MUSEKA MWEMA

Zuster Véronique Nyindu


Nieuws

Eerste Geloften, Eeuwige Geloften en Jubilea in Kimpese, Democratische Republiek Congo

Inkleding, Eerste Geloften en Zilveren Jubileum in Mali


Om op de hoogte te blijven van onze activiteiten, gelieve ons uw e-mailadres achter te laten: