EN FR
 

Aangesloten leden

De oproep tot heiligheid vindt zijn oorsprong in de toewijding van het doopsel en vraagt van ons dat we Jezus Christus navolgen. Deze oproep om Christus na te volgen zonder compromissen te sluiten is geworteld in de Schrift en gericht tot alle christenen.

Wie is een Aangesloten Lid?

Aangesloten leden zijn leken die aansluiten bij de religieuze congregatie, een officiële vormingsperiode doorlopen (inleiding tot het volgen van Christus, inzicht in de roeping van de leek in de kerk), het charisma en de zending van het instituut leren kennen en beloven zich in te zetten om de spiritualiteit van de Zusters van Liefde van Jezus en Maria in hun persoonlijk en openbaar leven te beleven.

Een roeping is een uitnodiging en een geschenk van God en vraagt dan ook om een vrij antwoord. God roept ons in het dagelijkse leven. Wie zich aangetrokken voelt tot de weg van het Evangelie die onze stichter Pieter-Jozef Triest voorstelt, vraagt om als leek aanvaard te worden als aangesloten lid bij de Zusters van Liefde van Jezus en Maria.

Wil je graag meer informatie? Neem contact op met ons. De gegevens vind je onder ‘Contact’.


Nieuws

Viering Eerste Geloften

Eeuwige Geloften in Sri Lanka en de D.R. Congo


Om op de hoogte te blijven van onze activiteiten, gelieve ons uw e-mailadres achter te laten: