EN FR
 

Zending en charisma

Het was Jezus’ zending Gods liefde aan ons mede te delen door de menselijke waardigheid te bevestigen en kracht en genezing te brengen aan de noodlijdenden van zijn tijd.

Als Zusters van Liefde van Jezus en Maria is het onze zending bekend te maken dat GOD LIEFDE IS, speciaal aan wie in onze tijd arm en verstoten zijn. Aangemoedigd door de liefde van Jezus engageren we ons om het Rijk Gods te bespoedigen in onze onmiddellijke omgeving en in de ganse wereld. Die opdracht om Gods liefde te openbaren is de kern van onze religieuze roeping en de basis van al wat we doen.

Door onze roeping als Zuster van Liefde van Jezus en Maria ontvangen we een speciale genade om die opdracht te vervullen. Dat noemen we ons charisma. Het is liefde, uitgedrukt in de drie dimensies van ons leven: liefde voor God, wederzijdse liefde in onze gemeenschappen en liefde voor alle mensen maar speciaal voor de verschoppelingen van deze wereld. Volgens onze stichter, Pieter-Jozef Triest, is die liefde het erfdeel dat Christus ons heeft nagelaten. ‘Ons charisma openbaart zich in de wijze waarop de eenheid ontstaat van de drievoudige opdracht: verbondenheid met God, inzet voor de medemens en gemeenschapsleven. Deze eenheid maakt het weefsel van het leven zelf uit.’ (Constituties art. 6)

De drie dimensies van ons charisma

Nieuws

Eerste Geloften, Eeuwige Geloften en Jubilea in Kimpese, Democratische Republiek Congo

Inkleding, Eerste Geloften en Zilveren Jubileum in Mali


Om op de hoogte te blijven van onze activiteiten, gelieve ons uw e-mailadres achter te laten: