EN FR
 

Opdrachtsverklaring

Elk lid van de congregatie werd gewijd ter wille van de zending en deelt bijgevolg in de apostolische taak die de Zusters van Liefde van Jezus en Maria in de kerk werd toevertrouwd.

In antwoord op de liefde van God verenigen wij ons als Zusters van Liefde van Jezus en Maria om die ervaring van liefde te delen met alle mensen.

Geïnspireerd door de evangelische waarden liefde, gerechtigheid, medelijden, gelijkheid en vrijheid streven wij ernaar omvorming te brengen waar we ook zijn.

Wij engageren ons als contemplatieve vrouwen om in de geest van onze stichter, Pieter-Jozef Triest, naar die mensen toe te gaan die het volle leven ontzegd worden doordat de maatschappij hen opzij schuift.
In een gebroken en verdeelde wereld willen wij een luisterende en helende aanwezigheid zijn; wij willen gemeenschappen opbouwen waarin vreugde en eenvoud, vrede en harmonie, eenheid en verzoening heersen.

In het besef dat wij als mensen onder elkaar en met het heelal verenigd zijn, hechten wij een grote waarde aan de schepping in haar geheel. Als volk van God gelovig op weg respecteren we het anders-zijn van anderen en beklemtonen de waardigheid van elke mens. We zijn ervan overtuigd dat we meer ontvangen dan we ooit kunnen geven.

In de strijd voor de menselijke waardigheid gaan we risico’s niet uit de weg. We kiezen in maatschappelijke kwesties eenduidig voor verhoudingen die een rechtvaardige en menswaardige toekomst verzekeren.


Nieuws

Eerste Geloften, Eeuwige Geloften en Jubilea in Kimpese, Democratische Republiek Congo

Inkleding, Eerste Geloften en Zilveren Jubileum in Mali


Om op de hoogte te blijven van onze activiteiten, gelieve ons uw e-mailadres achter te laten: