EN FR
 

Onze dienstverlening

Services2

Met Jezus als ons model willen wij in deze technologisch snel evoluerende wereld antwoorden proberen te geven op de toenemende noden van onze tijd, zonder daarbij op godsdienst, ras of cultuur te letten.

Wij werken in de volgende domeinen:

 • onderwijs - en speciaal ook voor mentaal en fysisch gehandicapten
 • gezondheidszorg
 • ouderenzorg
 • aidspatiënten
 • melaatsen
 • palliatieve zorg
 • inspelen op problemen die met eender welke vorm van lijden gepaard gaan

We werken eveneens met:

 • wezen
 • marginalen
 • moeilijke jongeren
 • straatkinderen
 • daklozen
 • vluchtelingen
 • verdrukte vrouwen

Sommigen van onze zusters hebben een taak in:

 • de pastoraal
 • de catechese
 • de verspreiding van het Woord van God
 • spirituele centra voor religieuzen en leken
 • het bevorderen van de ecospiritualiteit
 • de gevangenispastoraal

In de strijd voor rechtvaardigheid en vrede proberen we omwille van de menselijke waardigheid iets te doen aan de grondoorzaken van veel sociale problemen.


Nieuws

Nieuws uit het Generalaat

Eerste Geloften in Vietnam


Om op de hoogte te blijven van onze activiteiten, gelieve ons uw e-mailadres achter te laten: