EN FR
 

Eeuwige Geloften in India

Provincie Delhi

Roja en Dipti zegden “JA” aan de Heer!

"De Heer zegde mij: ’Ik heb je gezien vóór je werd geboren, Ik koos je uit om profeet te zijn voor de volken’ ” (Jer. 1,4-5). Deze woorden van de Heer tot Jeremia zijn werkelijkheid geworden in het leven van onze lieve zusters Roja Gopanaboina en Dipti Kerketta. De Heer die hen riep voor een bijzondere opdracht voor Hem en voor zijn mensen, heeft zijn belofte waar gemaakt op 10 februari 2023, toen ze hun “ja-woord” voorgoed hebben gegeven. Hun opdracht zal de weg volgen in de voetstappen van de Heer met enthousiasme en ijver. De Heer is trouw en ook zij willen trouw zijn door hun dienst in liefde voor de eeuwige Heer.

De ZLJM (Zusters van Liefde van Jezus en Maria) en in het bijzonder in de Delhi-provincie voegen zich bij de jonge zusters in lof en dank aan de Heer voor hun gave aan de Congregatie, aan de Kerk en aan de samenleving.

JPEG - 238.6 kb

De plechtigheid had plaats op 10 februari en werd geopend om 11u30 met een sierlijke devote dans terwijl het koor een hymne inzette. Zusters Roja en Dipti werden naar het altaar geleid in aanwezigheid van hun ouders, Zr. Lucy Emmanuel, onze Provinciale overste, Zr. Moly Augustine, verantwoordelijke voor de derde-jaars en Mgr Dr Agnelo Rufino Gracias, apostolisch Vertegenwoordiger van het Bisdom Jalandhar, de hoofdcelebrant en andere concelebranten van het bisdom en andere priesters.

JPEG - 206.8 kb

Mgr Agnelo gaf een aangepaste homilie rond het gekozen thema van de Eucharistie “Geroepen tot de dienst aan de zwakke mens”, verwijzend naar de parabel van de Barmhartige Samaritaan. De mooie gezangen, offerande processie, doxologie en plechtig dankgebed droegen bij tot de zinvolheid van de plechtigheid. De aanwezigheid van de ouders en verwanten van beide zusters, talrijke parochianen en religieuzen van naburige gemeenschappen, naast de vele ZLJM maakten de vreugde uit van allen, vooral van Zusters Roja en Dipti.

JPEG - 172.2 kb

Na de Misviering en de fotosessie werden de twee jong-geprofeste zusters uitgenodigd in de feestzaal waar ze de taart moesten doorsnijden, dan volgden de gelegenheidsliederen, de groeten en wensen. Alle aanwezigen namen deel aan de ‘agape’. Alle zusters van de gemeenschap “Sacred Heart” deden het onmogelijke om er een onvergetelijke dag van te maken voor Roja en Dipthi. Het was een gezegende dag voor de Delhi-Provincie en voor elke Zuster van Liefde.

We bidden dat zij steeds Gods hand mogen voelen, die hen verder zal vergezellen en hun altijd de weg zal wijzen. We wensen hun een vruchtbaar apostolaat om het even waarheen zij zullen gezonden worden.

Zuster Teresa Thomas

JPEG - 133.4 kb


Van links naar rechts: Zuster Dipti Kerketta, Zuster Roja Gopanaboina

Video van de geloften:

 

Provincie Ranchi

Hartelijke gelukwensen aan de Zusters Apolina Horo, Alka Kujur, Rosline Aind en Premika Lakra die op 11 februari hun geloften aflegden in het Nirmala College in Hinoo.

De plechtigheid had plaats tijdens de Eucharistieviering die werd ingezet met een sierlijke intrede-dans door de studenten, terwijl de vier zusters met hun lampen binnentraden, vergezeld door Zr. Mary-Joseph, Provinciaal overste en haar raadzuster, Zr. Sushma, Zr. Albina Mundu, juniorenmeesteres; Priesters en Aartsbisschop Mgr Felix Toppo. Aan het altaar werden ze verwelkomd met de traditionele “aarti” en Tikka. Ze plaatsten hun brandende lampen op het altaar als symbool van hun leven, gegeven aan Christus, hun Bruidegom. Het prachtig versierde auditorium was gevuld met ZLJM, familieleden, genodigden en vrienden. De vreugde werd alom gedeeld als getuigenis van dit belangrijk gebeuren. Alle aanwezigen genoten van de unieke sfeer.

De welkom werd uitgesproken door Zr. Sushma Beck, Overste van de gemeenschap van het Nirmala College. Het zangkoor onder de leiding van Zr. Sushma Ekka, Zr. Rita Beck en Zr. Dayamani Tirkey samen met enkele jongere zusters en leerlingen-Internen, zorgden dat het een zinvolle liturgische viering was. De Aartsbisschop gaf een mooie homilie over het thema van deze dag “Wie in Mij blijft en Ik in hem draagt veel vrucht” (Joh.15,5b). Vóór het uitspreken van de Geloften werd de litanie van alle heiligen gezongen als gebed om hun voorspraak voor deze vier zusters die hun leven als overgave aan God gingen toewijden. Zr Mary-Joseph als provinciaal overste aanvaardde de Geloften. Dan volgde de zegening van de ring die ze ontvingen.

Tijdens de offergang boden de zusters gaven en gebeden aan de Heer. Na de Communie sprak Zr. Rosline Aind, één van de jong-geprofeste zusters, een dankwoord uit.

Na de viering kwamen de Aartsbisschop en de priesters samen met de nieuw-geprofesten voor de foto. Dan volgde het snijden van de feesttaart en het proeven van de zoetigheden, ondertussen zong het koor het gelegenheidslied met de felicitaties van alle aanwezigen, waarna men zich samen in de richting van de feestzaal begaf waar het feestmaal klaarstond.

Zuster Elsy Cherian

Van links naar rechts: Zr. Premika Lakra, Zr. Alka Kujur, Zr. Apolina Horo en Zr. Roseline Aind

Klik hier om de foto’s van de eeuwige geloften te bekijken.

Video van de geloften:Sluiting van het 125-jarig jubileum van de Provincie Pakistan

De jubelviering van de stichtingsdag van de Provincie was een gelegenheid om alle ZLJM samen te brengen in het Provincialaat in Lahore op 3 februari 2023. Het was een dag om de geschiedenis te herdenken en het levensverhaal te schetsen van de missie van onze zusters in Pakistan, begonnen met de vijf zusters pioniers.

JPEG - 272.5 kB

Het verhaal betekent de herbeleving in geloof van de wondervolle tussenkomst van God in allen die deel uitmaakten van deze geschiedenis. Daarom geven we het hele programma weer, waarin we onze dankbaarheid, bevestiging en vertrouwen uitdrukken om Jezus’ zending voor onze toekomstige generatie weer te geven in dit mooie land.

We vierden die dag ook het gouden kloosterjubileum van Sr Maria Teresa en het zilveren jubileum van Sr Elfrieda Inayat en Sr Rosy Sadiq.

De aanwezigheid van Kardinaal Joseph Coutts en Monseigneur Christophe Zakia El-Kassis, Pauselijk Nuntius, van Bisschoppen, Priesters, Religieuzen, families van de jubilarissen en andere genodigden bezorgde ons een grote en bemoedigende vreugde en was een zegen voor alle aanwezigen.

De plechtige Misviering met processie werd ingezet om 16h00 met de hymne: “Hoe blij was ik toen men mij riep, kom, laat ons opgaan naar het Huis van de Heer”.

De Eucharistie werd voorgegaan door Mgr Zakia, Pauselijk Nuntius, die ook de homilie uitsprak, waarin hij wees op het uitzonderlijk gebeuren van onze geschiedenis vanaf het begin in 1897. Hij legde vooral de nadruk op ons charisma, gericht op de zorg voor de zwakke en hulpbehoevende medemens in onze samenleving en de inzet voor de opvoeding, gezondheidszorg en pastoraal.

Het was een zinvolle en plechtige viering met mooie gezangen en gebeden. De kapel was prachtig versierd om aan de plechtigheid de nodige omkadering te bieden voor dit 125e jubeljaar.

Na de Misviering kwam iedereen samen op het plein van de St Joseph’s school van waaruit onze eerste vijf zusters 125 jaar geleden waren vertrokken. Hier begon het tweede deel van de viering. De omgeving was prachtig versierd met bloemen en schitterende kleuren en licht.

Toen iedereen gezeten was werden de drie jubilarissen uitgenodigd om naar voor te komen waar ieder de traditionele bloemenkrans ontving. Dan volgde de inhuldiging van het 125-jarig herdenkingsmonument, dat plechtig gezegend werd door Kardinaal Joseph Coutts. Het werd aangebracht tegen de muur van de school, waar de geschiedenis van de Provincie was begonnen.

De aanwezigen konden genieten van talrijke culturele activiteiten, en mooie dansen. Heel bijzonder waren de kleurrijke banieren die de geschiedenis van de ZLJM voorstelden en de apostolische inzet van elke gemeenschap. De sociale avond was in mekaar gestoken door de leerlingen van de St.-John’s school, Yohannabad, St. Joseph’s school, Lahore en St.-Mary’s School, Hafizabad.

Een beeldrijke power point was voorbereid door een groep zusters. Het gaf een beeld van de volledige geschiedenis van onze Provincie en toonde de toewijding van de ZLJM in het Zuiden. Met deze voorstelling werden alle aanwezigen uitgenodigd om met ons de weg af te leggen over de voorbije 125 jaren van de geschiedenis van de ZLJM. Alle kijkers genoten ervan en ook wijzelf werden erdoor geïnspireerd.

Bewust van de toewijding en edelmoedigheid van onze religieuze leiders , weldoeners, leken helpers worden we aangemoedigd door de ondernemende staf. Wij bieden hun onze erkentelijkheid en waardering.

We danken de Heer die met ons is, die ons op elk moment van dit jubeljaar geleid heeft. Het was een jaar van genade en vernieuwing, als een uitdaging om onszelf te blijven geven om het charisma van onze Stichters ten volle en enthousiast te blijven beleven.

De Zusters JuniorenNieuws uit het Generalaat

17 januari 2023

 • Zr. Lucy Jacob, Algemeen Overste, en Zr. Angélique Dikete, Algemeen Raadzuster, zijn momenteel in de Provincie Ranchi voor de installatie van het nieuw provinciaal team. De installatie had plaats op 14 januari 2023 in een sprekende gebedsviering in het provincialaat van Ranchi. Vele zusters uit de nabijgelegen communiteiten waren aanwezig voor de gelegenheid. Een deel van de plechtigheid werd online doorgegeven.

De nieuwe leden van het team zijn:

Zr. Mary Joseph Valiyankal (Provinciaal Overste)
Zr. Sushma Beck
Zr. Lilly Mary Pallipurathu
Zr. Jessy Joseph Varayankunnel
Zr. Manju Rajkishori Beng
Zr. Victoria Minj

PNG - 3.6 Mb

Van links naar rechts : Zr. Victoria Minj, Zr. Sushma Beck, Zr. Mary Joseph Valiyankal (Provinciaal Overste), Zr. Jessy Joseph Varayankunnel, Zr. Lilly Mary Pallipurathu, and Zr. Manju Rajkishori Beng

Onze hartelijke felicitaties aan Zr. Mary Joseph en de raadzusters voor de nieuwe missie. We zijn ieder van hen dankbaar om deze verantwoordelijkheid in het leidersteam te aanvaarden en we wensen hun een vruchtbare zending in de wijngaard van de Heer.

Zr. Lucy en Zr. Angélique bezoeken enkele gemeenschappen in de provincie en zullen terug in Brussel zijn tegen 24 januari.

Klik hier om de foto’s van de installatie van het nieuwe provinciale team te bekijken.

 • Zr. Cécile Ndaya, algemeen raadzuster, ging op 11 januari naar de gemeenschap Ave Maria in St.-Servais, België-Zuid en zal er een tiental dagen verblijven.


Nieuws uit het Generalaat

December 2022

De gemeenschap van het Generalaat is weer voltallig aanwezig na een langdurige afwezigheid van enkele leden.

 • Op 13 november 2022 keerde Zr Deepthika Silva terug uit de Filippijnen waar zij een bezoek had gebracht aan het Internationaal Aziatisch Noviciaat en aan Legaspi. Ze was eveneens aanwezig bij de officiële opening van de internationale Gemeenschap van het H. Hart in Legaspi.
 • Zr Angélique Dikete en Zr Cécile Ndaya zijn terug sedert 30 november 2022 na hun zendingsopdracht in de Provincie St.-Vincent de Paul in R.D. Congo. We zijn overtuigd dat hun zending in de Provincie blijvende vruchten mag dragen.
 • Na hun bezoek aan Regio Mali zijn Zr Rosily Mathew en Zr Valsam Jose teruggekeerd op 2 december 2022. We blijven bidden voor de groei van de Regio en om zegen voor alle leden.
 • Op 10 december 2022 was het de beurt aan Zr Lucy Jacob om terug te keren na een lang verblijf in de Delhi-Provincie / India, waar ze haar canoniek bezoek had gebracht. Moge haar aanwezigheid een nieuwe adem hebben geschonken aan de Provincie.
 • Zr Kim-Chi Duong heeft twee vormingssessies geleid rond communicatie voor enkele zusters van Azië en Afrika, die verantwoordelijk zijn voor de communicatie. 18 zusters uit Azië namen deel aan het programma van 21 tot 25 november 2022 en 9 Afrikaanse zusters volgden de sessie van 5 tot 9 december 2022.

​​​​​​​JPEG - 215.7 kb

 • Op 1 december 2022 vernam Zr Roshni Barla het pijnlijke nieuws van het overlijden van haar vader dhr Mathias Barla in Ranchi. Ze kon niet deelnemen aan de uitvaart omdat haar verblijfkaart niet meer geldig was en nog niet kon hernieuwd worden. Moge De Heer haar Vader opnemen in zijn eeuwige Liefde tot troost van de ganse familie.


Recent nieuws

November 2022

 • Zr Lucy Jacob, onze Algemene Overste, is momenteel in de provincie Delhi in India voor haar canoniek bezoek. Vermits Delhi een grote provincie is en de gemeenschappen verspreid over het hele land van noord naar zuid en van oost naar west, heeft zij een drukke agenda met vele verplaatsingen. Tegen 10 december zal zij terug in het generalaat zijn.
 • De algemene Raadzusters Zr Angélique Dikete en Zr Cécile Ndaya zijn afgevaardigd voor hun zending naar de Provincie St.-Vincent de Paul in Congo. We wensen hun een vruchtbare periode. Beiden zullen op 30 november terug in het generalaat zijn.
 • De officiële opening van de Internationale Gemeenschap van het H. Hart in Legazpi op de Filippijnen had plaats op 4 november 2022. De Eucharistieviering werd voorgegaan door Mgr Joel Z. Baylon D.D., Bisschop van Legazpi. Zr Deepthika Silva werd afgevaardigd om aanwezig te zijn op de plechtigheid en vertrok op 1 november naar de Filippijnen. Ze zal eveneens een bezoek brengen aan het Aziatisch Internationaal Noviciaat in Tagaytay vooraleer op 13 november terug te keren naar Brussel.
 • Zr Valsam Jose en Zr Rosily Mathew doen momenteel hun jaarlijkse retraite in Wépion in België-Zuid. De retraite begon op 7 november en op 15 november in de namiddag zullen ze afsluiten.
 • Een bezoek van Zr Rosily Mathew, algemeen Econome, aan Regio Mali moest uitgesteld worden omwille van de onzekere toestand in het land. We hopen dat de situatie weer beter wordt. Momenteel staat de datum nu op 21 november 2022. Zr Valsam Jose zal haar vergezellen.
 • Om gezondheidsredenen verblijft Zr Marie Louise Peeters een poosje in de gemeenschap van Melle. We verwachten haar spoedig weer met vernieuwde kracht en enthousiasme.


INSTALLATIE VAN DE INTERNATIONALE GEMEENSCHAP VAN HET HEILIG HART

CARITAS CHRISTI URGET NOS” (2 Kor. 5,14: Christus’ liefde stuwt ons) was ons thema voor de Installatie van de Internationale Gemeenschap van het H.Hart op 4 november 2022, de dag die samenviel met de Stichtingsdag van de ZLJM. Het was inderdaad een opmerkelijke en vreugdevolle gelegenheid om het leven en de zending van de ZLJM in Legazpi op de Filippijnen te vieren.

Dit feestelijk gebeuren werd met de nodige aandacht en zorg voorbereid: schoonmaak, versiering van de kapel, het huis, de eetzaal, de keuken, het gebedsblaadje en het logo. De zusters waren in de weer om samen vol energie en enthousiasme er iets moois van te maken. Zr. Deepthika Silva, Algemeen Raadszuster – afgevaardigd door Zr. Lucy Jacob – arriveerde op 2 november 2022. Iedereen zette zich ten volle in voor de zinvolle gebeurtenis.

4 november 2022! De Eucharistieviering, voorgegaan door Mgr Joel Z. Baylon, D.D., Bisschop van Legazpi, ging door in de kapel van het Klooster. Vóór de Mis gaf Zr. Swarna Fernando een kort historisch overzicht van de aanwezigheid van de ZLJM in Legazpi en de huidige context van de overgang naar een internationale gemeenschap. Zr. Deepthika las de brief van Zr. Lucy Jacob Palliam Pallitura als bevestiging van de installatie, en de namen van de leden van de groep: Zr. Swarna Fernando, lokale overste, Zr. Madelene Bibera Nueza, Zr. Anna Le Thi Thuy en Zr. Teresa Nguyen Thi Thuy.

Aanwezig bij het gebeuren waren de drie Broeders van Liefde en de geassocieerde Vrienden van Vader Triest. De leerlingen van het college vormden een prachtig zangkoor voor de gelegenheid. Alle aanwezigen en vrienden genoten volop. Het hoogtepunt van de dag was de AGAPE waar men elkaar verwende met kleine verrassingen. Vòòr het afscheid overhandigde Zr. Deepthika een waardevol aandenken aan Mgr Baylon, namens de ZLJM en allen ontvingen een sleutelhanger met het symbool van de gemeenschap.

De Internationale Gemeenschap van het Heilig Hart beleeft de geest van het “Cor Unum Anima Una” samen met alle ZLJM over de wereld. In gebed en dankbaarheid aan God willen wij een andere Christus zijn bij de mensen zoals Vader Triest het ons heeft toevertrouwd.

 

Zr. Anna Le Thi Thuy4 november 2022

 

“Terhagen” ons Moederklooster, zoals het er toen uitzag!

 

Een huis geheiligd door de aanwezigheid van onze Stichter, Vader Triest,
en onze Medestichteres, Moeder Placida en de eerste Zusters !

Moge de 219e viering van onze Stichtingsdag een herdenking zijn van hun visie die onze Congregatie tot leven riep!

Mogen wij gezegend zijn met hetzelfde durvend geloof en

de onoverwinnelijke moed die hen in staat stelde grenzen te

overstijgen en bruggen te bouwen!

 

Moge God ons overvloedig zegenen op deze STICHTINGSDAG en

ons maken tot kanalen van deze zegen voor al wie wij ontmoeten!

Zr. Lucy Jacob
Amritsar, IndiaNieuws uit het Generalaat

10 oktober 2022

 • Zr Lucy Jacob ging naar Ierland om het regionaal kapittel van de Engels-Ierse Regio te begeleiden, samen met Zr Kim Chi Duong, die het secretariaat voor het kapittel waarnam. Op 21 september keerden ze terug. We danken hen voor hun inzet voor de zusters en we bidden om zegen over de regio.

JPEG - 2 MB

 • Na haar bezoek aan de Provincie St-Vincent in Kongo reisde Zr Rosily Mathew naar India voor haar verlof. We wensen haar een fijne vakantie met haar moeder en haar familie.
 • Op 4 oktober had de gemeenschap van het generalaat de gelegenheid om samen te kijken naar “De Brief”, een film over Laudato Si met Paus Franciscus. Het was een deugddoende ervaring en een uitnodiging om na te denken en te bidden voor het milieu dat omwille van de klimaatcrisis bedreigd wordt in de natuur, de zee, de gewassen, de woningen, e.a. en dat vooral de armen er het slachtoffer van zijn.
 • Zr Suzy Spaenhoven kwam op bezoek in het Generalaat. Ze is in het land voor geneeskundige zorgen. Voor ons was het aangenaam rond een kopje koffie nieuws te vernemen over Mali en onze aanwezigheid daar als ZLJM. We wensten haar een gunstig herstel.
 • Op 6 oktober 2022 kwam Br René Stockman, Algemeen Overste van de Broeders van Liefde op bezoek. Hij vertelde hoe ver het stond met het proces van de heiligverklaring van onze Stichter Pieter Jozef Triest. Het proces is volgens hem goed gevorderd. We werden tevens uitgenodigd te blijven bidden voor deze intentie.
 • Op 8 oktober trok de gemeenschap van het generalaat op bedevaart naar Banneux. We legden al onze intenties neer aan de voeten van Maria, Maagd der Armen: “Lieve Maagd Maria, wij bidden U voor onze Congregatie en voor de lijdende mensheid”.

JPEG - 2.1 Mb

 • In één van de komende dagen vertrekt Zr Lucy naar de Delhi-Provincie in India voor haar canoniek bezoek. We wensen haar een veilige reis, een goed verblijf en een vruchtbare zending in de provincie en verzekeren haar van ons gebed.

Internationaal Afrikaans Noviciaat (NIA): Zr Victorine Tshibola eindigde op 30 juni 2022 haar opdracht als novicen-meesteres in Mali. We danken haar voor haar edelmoedige en trouwe dienst bij de vorming van de jonge novicen. Ze wordt vervangen door Zr Julienne Kiangudimosa. We heten haar welkom en wensen haar een vruchtbaar apostolaat . Het Internationaal Afrikaans noviciaat (NIA) stuurde 5 novicen van het 2e jaar op stage in verschillende gemeenschappen in Regio Mali om er te ervaren wat het charisma van ZLJM betekent.Nieuws

Eeuwige Geloften in India

Sluiting van het 125-jarig jubileum van de Provincie Pakistan


Om op de hoogte te blijven van onze activiteiten, gelieve ons uw e-mailadres achter te laten: