EN FR
 

Jubilea en eeuwige geloften in Mbujimayi

17/09/2023

17 september was voor ons ZLJM in Mbujimayi een speciale dag. We vierden die dag het platina jubileum van Zr Hyacinthe NGANZU NKONGOLO, het zilveren jubileum van Zr Marie-Thérèse NZEBA LUBOYA en de eeuwige geloften van Zr Céline KAYIBA MUKENDI.

De dankviering ging door om 10u00 in de parochie St.-Gérard in Bipemba en werd voorgegaan door Monseigneur Emmanuel-Bernard KASANDA, plaatselijke bisschop, samen met een dertigtal priesters. In zijn homilie bij de lezingen van de 24e zondag van het liturgische jaar A, legde Monseigneur de nadruk op de vergeving, die we geven, maar die we ook ontvangen.

Na de Mis volgde het feestmaal voor de genodigden in de zaal van de foyer van de meisjes bij de zusters Missionarissen van Christus-Koning.

Moeder Provinciaal geeft de ring aan Zr Céline

 

Zr. Céline en haar ouders

 

Mgr. Kasanda feliciteert Zr. Céline

Zuster Carine Kupela

Dank u!


Warning: Undefined array key "media_taille_defaut_hauteur" in /home/clients/1e2d7812b358bfed711b3c89f7578c05/sites/soeurscharite/web/plugins/auto/media/v1.5.3/media_fonctions.php on line 333

Warning: Undefined array key "media_taille_defaut_hauteur" in /home/clients/1e2d7812b358bfed711b3c89f7578c05/sites/soeurscharite/web/plugins/auto/media/v1.5.3/media_fonctions.php on line 336

Warning: Undefined array key "media_taille_defaut_largeur" in /home/clients/1e2d7812b358bfed711b3c89f7578c05/sites/soeurscharite/web/plugins/auto/media/v1.5.3/media_fonctions.php on line 341

Warning: Undefined array key "media_taille_defaut_largeur" in /home/clients/1e2d7812b358bfed711b3c89f7578c05/sites/soeurscharite/web/plugins/auto/media/v1.5.3/media_fonctions.php on line 344

Warning: Undefined array key "media_taille_defaut_hauteur" in /home/clients/1e2d7812b358bfed711b3c89f7578c05/sites/soeurscharite/web/plugins/auto/media/v1.5.3/media_fonctions.php on line 333

Warning: Undefined array key "media_taille_defaut_hauteur" in /home/clients/1e2d7812b358bfed711b3c89f7578c05/sites/soeurscharite/web/plugins/auto/media/v1.5.3/media_fonctions.php on line 336

Warning: Undefined array key "media_taille_defaut_largeur" in /home/clients/1e2d7812b358bfed711b3c89f7578c05/sites/soeurscharite/web/plugins/auto/media/v1.5.3/media_fonctions.php on line 341

Warning: Undefined array key "media_taille_defaut_largeur" in /home/clients/1e2d7812b358bfed711b3c89f7578c05/sites/soeurscharite/web/plugins/auto/media/v1.5.3/media_fonctions.php on line 344

VIERDE NIEUWSBERICHT UIT HET ALGEMEEN KAPITTEL 2023

8 augustus 2023

Beste Zusters,

Denkend aan jullie en ernaar uitkijkend om jullie spoedig te ontmoeten…

Tijd en getij wachten op niemand, ook niet op ons ZLJM. Wij bereikten het punt waarbij we zochten naar “welk woord, waar”! Terwijl wij poogden om de oriëntaties voor de volgende zes jaar te formuleren, werden al onze creatieve schrijverstalenten volop benut. Koortsachtig kwamen woorden nu eens hier, dan weer daar op onze computerschermen terecht, terwijl wij poogden om onze dromen voor de congregatie op dit ogenblik van onze geschiedenis, volop uit te drukken.

Door dit proces leerden we elkaar op een dieper niveau kennen en verrijkten we zelfs onze woordenschat, naast wat we op artistieke wijze in beelden pogen mee te delen. Deze eindteksten werden aan de vaardige handen van het redactiecomité gegeven voor de uiteindelijke “afgeborstelde” versie in de eigen woordenschat van Br. Emili Turu, onze begeleider.

Er werd ook tijd uitgetrokken om te spreken over de toekomstvisie voor Internationale gemeenschappen en ons begrijpen hiervan te verdiepen en te verruimen. Er was een rijke uitwisseling van ideeën die de huidige realiteit belichtte en ook hoe we in de toekomst kunnen evolueren om zo de vlam van ons charisma levendig te houden. Deus Caritas Est!

We kregen richtlijnen die ons zullen helpen bij het overbrengen van de essentie van het Algemeen Kapittel 2023 naar de provincies/regio’s en voor het plannen van de tweede sessie van het provinciaal kapittel.

Zondag kregen we een welverdiende rustdag met als hoogtepunt een avond van “optredens”. Hierbij kregen we een beeldend en kleurrijk uitdrukken van de rijkdom en de verscheidenheid van costumen en culturen uit iedere groep. Het was een zeer aangename avond met plezier en dolle pret. Ook werd hierin het thema van het kapittel op een mooie manier vertolkt in zang, dans en sketches.

Op zeven augustus kwamen we dan bij het voltooien van het kapittelwerk met het goedkeuren van de documenten en de verslagen van het ganse kapittelgebeuren. In haar afsluitende toespraak dankte zr. Lucy Jacob het uittredende team voor hun niet aflatende inzet gedurende de voorbije zes jaar en wenste hen het beste voor hun toekomstige zending. Zij prees de aanwezigheid en inzet van de begeleiders en van allen in de ondersteunende diensten en dankte hen in naam van de hele groep. Zij herinnerde ons eraan dat het proces waarin we op contemplatieve wijze inscheepten, ons aanzette om samen te groeien en te gaan op de weg van synodaliteit. Aangemoedigd keren we huiswaarts, met een vernieuwde geest. Dit zal zijn uitdrukking zal vinden in concrete daden die ons zo de mogelijkheid geven om de vlam van ons charisma steeds meer brandend door te geven aan de volgende generatie.

In naam van de afgevaardigden drukte zr. Elizabeth Roche onze dankbaarheid en waardering uit voor zr. Lucy Jacob en de raadsleden die zich van ganser harte geven voor de zending die hen toevertrouwd is in de geest van Dienend leiderschap.

Zr. Lucy Jacob, verklaarde dan als voorzitter het kapittel officieel beëindigd. De secretaresse van het kapittel, zr. Kim-Chi gaf hierna een inzichtelijk overzicht over het proces van het Kapittel waarbij ze de belangrijkste punten aanstipte.

Op 8 augustus vierden we de sloteucharistieviering met als voorganger, Mgr. Lode Van Hecke, bisschop van Gent. We waren verheugd dat vele zusters uit nabijgelegen gemeenschappen ons vervoegden voor deze speciale gelegenheid. In zijn homilie drukte de bisschop zijn waardering uit voor het feit dat hij met ons Zusters van Liefde eucharistie mocht vieren.

In zijn homilie vroeg de bisschop aandacht voor het feit dat er twee interpretaties zijn over wat het is een barmhartige Samaritaan zijn. Hij noemde het “barmhartige Samaritaan syndroom” als mensen goede werken verrichten voor de slachtoffers in de samenleving, maar dit doen om eigen naam en faam te verbeteren. Een tweede interpretatie is de evangelische wijze om barmhartige Samaritaan te zijn. Deze persoon handelt uit een meeleven met mensen in de periferie, met mensen zonder hoop.

Na de homilie volgde de formele installatie van het nieuwe Algemeen bestuur, waarbij de bisschop de handen van de leden van het nieuwe leiderschapsteam zalfde: de handen van zr. Lucy Jabob, Angelique Dikete, Beatrice Tshilemba, Suman Anima Toppo and Mary Joseph Valiyankal. Zij bevestigden ook hun JAWOORD op het besluit van het Kapittel.

Als ouderdomsdeken van het Kapittel, overhandigde zr. Elizabeth de teamleden een symbool dat ons allen herinnert aan de uitnodiging om in de geest van het Cor Unum te leven.

Na de eucharistieviering begaven allen zich naar de eetzaal, dansend en zingend op het ritme van de trommel. Daar genoten we van een heildronk en een feestelijk middagmaal. We bereiden ons nu, met een vernieuwde geest voor om huiswaarts te keren.

Met Gods zegen en de allerbeste wensen van de Kapittelleden.

Klik hier om de foto’s van het Kapittel te bekijken.


DERDE NIEUWSBERICHT UIT HET ALGEMEEN KAPITTEL 2023

1 augustus 2023

Beste zusters,

Op 25 juli in de ochtend, wachtte ons een verrassing in de kapittelzaal: een magische doos. Aan de buitenkant bevonden zich de foto’s van: Paus Franciscus, Poetin, Vader Triest, Moeder Placide, een tijger en een olifant. Wat zat er in de doos? Juist,… chocolade… maar wat wil dit zeggen ? Ieder heeft haar eigen manier om ernaar te kijken, zonder daarom te beseffen dat de essentie soms verborgen is. Dit heeft ons geholpen om de oriëntaties die we al hadden vastgelegd verder uit te diepen. Deze taak werd toevertrouwd aan de verschillende groepen die de vorige avond werden samengesteld.
Na het zien en het oordelen, zijn we op 26 juli overgegaan naar een volgende etappe, nl. die van het handelen. Het verder uitdiepen van de thema’s wordt vervolgd. Er werd ons gevraagd om onze antwoorden zo te formuleren dat ze specifiek, meetbaar, bereikbaar en realiseerbaar binnen een bepaalde tijd.(SMART)

Van 27 tot en met 29 juli verbleven we in de stilte, het gebed en het proces van onderscheiden. Dit bracht ons tot de verkiezing van een nieuw team voor het algemeen bestuur. De avond van de herverkiezing van de algemeen overste, zr. Lucy Jacob was het volop feest. Bloemen en een aperitief mochten niet ontbreken. De volgende dag hebben de vier algemene assistenten tot onze vreugde hun verkiezing aanvaard. Zoals David, de kleine herdersjongen werd elk van hen geroepen vanuit de zending die zij momenteel uitoefenen: zr. Angélique Dikete vernieuwt haar mandaat; zr. Béatrice Tshilemba zal Cana, het Junioraat verlaten. Zr. Suman Anima Toppo zal niet langer regionaal overste van Vietnam zijn en zr. Mary Joseph Valiyankal zal niet langer provinciaal overste van de Ranchi Provincie zijn.

‘s Avonds kwamen we samen voor een toch wel speciale eucharistieviering. In zijn homilie heeft de priester het team uitgenodigd om zout van de aarde en licht van de wereld te zijn bij het uitoefenen van hun zending. Na de eucharistieviering hebben de kapittelleden de equipe verwelkomd met dans en een feestelijk avondmaal.

Op zondag stond om 8 uur een bus klaar om ons naar Mechelen te voeren waar we een aantal sites bezochten die Vader Triest in zijn tijd ook moet gezien hebben. Om 10u30 zijn we naar de eucharistieviering gegaan in de St. Rombouts kathedraal. Vervolgens begeleidde zr. Anne-Marie Dhooghe ons naar het restaurant Lunch Garden te Zemst. Vandaar ging het richting Brussel, stad die we per bus verkenden. De gids Patrick wachtte ons op bij het Atomium. Allen waren wij onder de indruk van de grootte van dit symbool. Vervolgens konden wij vanop afstand en met plezier een aantal bezienswaardigheden verkennen: het paleis en het koninklijk park, de parlementen van de verschillende deelstaten en gemeenschappen van België en het Belgisch parlement. Uiteindelijk mochten wij ook het Europees parlement, orgaan van de Europese unie ontdekken. Samen met de Raad van de Europese Unie vormt dit parlement het wetgevend orgaan van de Europese Unie. De eenheid van deze lidstaten bewijst dat eendracht macht betekent en kan leiden tot het welzijn van de volken.

Op 31 juli zijn we met vernieuwde kracht weer aan het werk gegaan.

Beste zusters, wij voelen de kracht van jullie gebed. Laten we verenigd blijven in ons Cor unum, anima una.

Uw zusters, kapitulanten.

Klik hier om de foto’s van het Kapittel te bekijken.


TWEEDE NIEUWSBERICHT UIT HET ALGEMEEN KAPITTEL 2023

25 juli 2023

Beste Zusters,

Opnieuw een hartelijke groet vanuit Dilbeek!

Wij gingen verder met ons nadenken in de context van de vraag: ‘Wie is mijn naaste?” en gebruikten hiertoe het contemplatief proces van: “zien, oordelen, handelen”. De twee volgende dagen, 19 en 20 juli werden besteed aan de presentaties en de rapporten uit de regio’s en de provincies, gevolgd door het verslag van het Algemeen Bestuur. De Algemeen Overste zr. Lucy Jacob en haar raadsleden: Zr. Deepthika Silva, Zr. Angele Dikete, Zr. Roshni Barla en Zr. Cecile Ndaya stelden een gedetailleerd rapport voor over het leven en de zending van de Congregatie in de voorbije zes jaar. Dit rapport bestond ook uit het rapport over het financieel beheer dat door zr. Rosily Mathew, algemeen econoom werd voorgesteld.

Dit alles vroeg om- een luisteren met het oor van het hart om zo te verstaan wat de Heer ons in dit alles te zeggen heeft. De presentaties gaven ons een helder beeld van het leven van de verschillende entiteiten alsook van de congregatie als geheel. Op dit punt aangekomen werden we ertoe aangemoedigd om van onze rol als Afgevaardigden, over te gaan naar die van Kapitulanten en om als Congregatie te denken.

Vanuit het beeld dat we van de Congregatie als geheel kregen, werden we op onze pelgrimstocht naar Terhaegen en Lovendegem ondergedompeld in de geest van onze stichter Vader Triest en van de eerste zusters. In Terhaegen werden we hartelijk welkom geheten door zr. Birgit Goslain en de leden van de internationale gemeenschap. Na een frisdrankje gingen we naar het Erfgoedhuis waar we de meest aangrijpende en diepste momenten beleefden in de sterfkamer van Vader Triest, vooral bij het beluisteren van de opgenomen overwegingen van Vader Triest zelf vanop zijn sterfbed.

Onze volgende halte was “Huize De Bron”, ons stichtingshuis te Lovendegem waar zr. Anne-Marie Dhooghe en zr. Claire Boelens ons opwachtten. Hoewel de geschiedenis ons al te bekend is, is ter plaatse zijn nog een overweldigende ervaring.

Vanuit ons eerste huis wandelden we naar de crypte waar Vader Triest, Moeder Placide en enkele vroegere Algemeen Oversten begraven zijn op het kerkhof die de laatste rustplaats vormt voor meer dan duizend mensen. De nieuwe toegang met langs de ene kant glasramen en langs de andere citaten uit de geschriften van Vader Triest, leidde ons naar de grafkapel met de crypte. Daar baden we tot Vader Triest en we ervaarden dit als zeer belangrijke en gezegende momenten.

Een kort, maar verkwikkend bezoek aan de Zustergemeenschap te Lovendegem was het laatste stukje van onze pelgrimage naar de plaatsen van oorsprong. We werden getroffen door de liefde en het zorgen die we van onze oudere zusters mochten ontvangen. We vonden echt inspiratie in de vreugdevolle aanwezigheid en de dienstbaarheid van onze Zusters in de drie gemeenschappen die we bezochten. Hoewel we langer hadden willen blijven, moesten we afscheid nemen van allen. Verrijkt door deze ervaringen keerden we terug naar Regina Caeli.

De volgende dag kregen we een verrijkende input door Pater Peter Baekelmans CICM. Vanuit zijn lezing met als thema : “Nieuwe trends in de Zending”, hielp hij ons om de diepere gevolgen voor ons thema “Ga en doe evenzo” te verkennen en dit vanuit een bijbels perspectief, vanuit de huidige context in de wereld en onze spiritualiteit als Zusters van Liefde. Hij benadrukte dat we deze verschillende velden niet dualistisch mogen benaderen.

We waren dan klaar om naar een volgend stadium in ons observeren en aanvoelen te gaan en zo dieper in te gaan in het proces van het ontcijferen van wat de Heer ons wil zeggen, wat Zijn plannen zijn voor de toekomst van de ZLJM en wat de visie is voor de volgende zes tot twaalf jaar is. De rest van de dag spendeerden we in rustig, persoonlijk nadenken, in het maken van een Emmaüs tocht in groepjes van drie om zo verder tot een begrijpen en een geleidelijk formuleren van onze visie te komen en deze op verschillende wijzen te presenteren in het plenum.

Het proces ging verder met het herformuleren van de belangrijkste punten die we de vorige dag gedeeld hadden en die we verder in onze kapitteldocumenten en wat hieruit voortvloeit zullen moeten opnemen. Op dat moment herinnerde onze begeleider ons aan de visie van Paus Franciscus op de synode: “… dromen zaaien, profetische visies voortbrengen, het mogelijk maken dat hoop opbloeit, vertrouwen wekken, wonden verbinden, samen relaties weven….”

In de namiddag gaf Broeder Emili ons enkele richtlijnen voor de verkiezing van de Algemeen Overste en van de raadsleden.
Wij vertrouwen op jullie niet aflatend gebed in de geest van het Cor Unum.

Klik hier om de foto’s van het Kapittel te bekijken.

-------------------------------------------------------------------------------


EERSTE NIEUWSBERICHT UIT HET ALGEMEEN KAPITTEL 2023

18 juli 2023

Beste zusters,

Na lange reizen vanuit Afrika, Azië en Europa, werden de afgevaardigden voor het Algemeen Kapittel hartelijk verwelkomd. Hiervoor van harte dank. Voor sommigen was het een blij weerzien, voor anderen een eerste kennismaking. Wij zijn in Dilbeek, in het Regina Caeli Lyceum een school en internaat dat vroeger door de Zusters werd gerund en dit vanaf 1927. Onze Algemeen Overste heeft iedereen gevraagd om voldoende rust te nemen in de twee daarop volgende dagen.

Zaterdag, 15 juli 2023 : de grote dag van de opening.

In de voormiddag heeft zuster Lucy Jacob, onze Algemeen Overste een welkomstwoord gericht tot de leden, vooraleer over te gaan tot de voorstelling van de verschillende diensten met hun verantwoordelijken.

Om 16u30 was de openingseucharistieviering, voorgegaan door Kardinaal Jozef De Kesel in de St. Theresiakerk. Vele van onze zusters uit de Nederlandstalige Regio en van de gemeenschap België-Zuid waren aanwezig, alsook een aantal leken medewerkers, terwijl ook velen de plechtigheid online konden volgen. Een buitengewoon goed koor uit Ledeberg heeft allen kunnen bekoren. Na de homilie volgde de officiële opening van het 34e kapittel door de Algemeen Overste.
Na de viering was er een hapje en een drankje, wat iedereen toeliet elkaar te ontmoeten.

Zondag 16 juli werd besteed aan het persoonlijk lezen van de verslagen van de verschillende entiteiten.

Maandag 17 juli heeft zr. Lucy, na het contemplatief gebed om 6u30 en het ontbijt ons herinnerd aan de doelstellingen van een algemeen kapittel door de artikels 160 tot 163 uit de Constituties te citeren.

Hierna werden we uitgenodigd onze verwachtingen uit te drukken. Er waren verscheidene andere oefeningen die de kapitulanten moeten helpen om in te treden het contemplatief proces van het Kapittel.

Dit proces wordt geïnspireerd door de parabel van de barmhartige Samaritaan zoals beschreven in Fratelli tutti: ZIEN - OORDELEN – HANDELEN;

Hierna hebben we nagedacht voor de noodzaak om over te schakelen van de rol van afgevaardigden van de verschillende entiteiten tot die van kapitulanten in dienst van de Congregatie. Hiertoe worden wij verwezen naar de waarden die wij tijdens dit Kapittel moeten beleven.

Wij blijven, beste zusters, stellig rekenen op jullie meeleven in gebed.
De Kapitulanten

Klik hier om de foto’s van het Kapittel te bekijken.Geloften en jubilea in Kinshasa en Ranchi

Juli 2023

Eeuwige Geloften en jubilea in Kinshasa – R.D. Congo

Elk jaar mogen we genieten van Gods overvloedige genaden in hen die Hij roept in zijn dienst.

Dit jaar vieren we de Eeuwige Geloften van Sr Henriette Linda en van Sr Honorine Kusiamina; en eveneens de jubilea van het zilveren jubileum van Sr Agnes Ntumba en Sr Mathilde Ilongo, gouden jubileum van Sr Marie-Louise Masuku en 75 - jarig jubileum van Sr Vincentia Muayi.

De Eucharistieviering had plaats op 1 juli 2023 om 9u30 in Kimpese en werd voorgegaan door Mgr André Giraud Pindi, bisschop van het Bisdom Matadi.

Van links naar rechts: Zr. Honorine Kusiamina, Zr. Angèle Benabiabo (Provinciaal Overste) en Zr. Henriette Kinda

Geroepen zijn betekent dat God de mens roept die ook vrij is om antwoord te geven. God roept wie Hij wil, wanneer Hij wil, en waar en hoe Hij wil.

Jezus wil ons ontmoeten en ons beschikbaar maken voor zijn dienst om mee te werken aan de vestiging van zijn Rijk en het heil van de mensen.
Bewust van onze onwaardigheid tegenover God verhindert dat we ons laten verleiden tot te veel zelfbewustzijn en hoogmoed. Het brengt ons tot nederigheid, empathie en gratuite dienstbaarheid. Zich onwaardig weten maar uitverkoren, zal ons helpen om gemeenschap te stichten van verbondenheid, dialoog en onderlinge hulpvaardigheid, geloofsgemeenschap van gebed, aanbidding en trouw.

Discipel van Christus zijn eist een radicale en dagelijkse keuze, totale liefde, passie voor God en voor de mensen.


Van links naar rechts : Zr. Marie Louise Masuku (50), Zr. Angèle Benabiabo (Provinciaal Overste), Zr. Agnès Ntumba (25) en Zr. Vincentia Muayi (75) in de rolstoel.

Zuster Angèle Benabiabo

Tijdelijke Geloften 2023 – Ranchi Provincie

9 juli werd in rode letters geschreven voor alle ZLJM, vooral in de Ranchi Provincie. Vier van onze zusters novicen – Alice Kerketta, Anupa Kullu, Anjulia Pradhan en Beronika Bara – vierden het uitspreken van hun tijdelijke Geloften. De ceremonie werd gehouden in de Sacred Heart School in Hulhundu en begon om 10h00 met een elegante dans door novicen en postulanten. De nieuwe bruiden werden begeleid door Zr. Mary Joseph, provinciaal overste, en Zr. Rashmi Kerketta, novicenmeesteres, Priesters en Aartsbisschop, allen in processie naar het altaar. Bij het binnenkomen werden brandende lampen op het altaar gezet als symbool van toewijding aan God. Zr. Sushma Beck, een van de provinciale raadzusters sprak het welkomstwoord uit.

Mgr Felix Toppo S.J. Aartsbisschop van Ranchi was de hoofdcelebrant. Het thema was “Kostbaar in mijn ogen”. Na het Evangelie werden de novicen ondervraagd door de aartsbisschop. Dan gaf hij een inspirerende homilie, heel eenvoudig en diep. Na de homilie begon het voornaamste deel van de ceremonie. De novicen spraken hun Geloften uit met overtuiging en moed in aanwezigheid van familie en gelovigen, waarna ieder het kruisje van de ZLJM ontving van de Aartsbisschop , als teken van toebehoren aan Christus.

PNG - 3 MiB

Het was werkelijk een dag van vreugde. Vele ZLJM, familieleden en verwanten van de pas geprofesten waren aanwezig. De zaal was prachtig versierd door de creatieve zusters van de Fatima-gemeenschap en de novicen. Liederen waren gekozen door Zr. Alexia en koor en gaven bijzonder klank aan het feestelijk gebeuren. Eén van de nieuwelingen sprak het dankwoord uit.

Na de Eucharistie werd de traditionele taart doorgesneden en St Mary voegde er een zoete drank bij terwijl het koor bleef zingen. Allen genoten ten volle van het feestmaal, klaargemaakt door Zr. Davies en haar team.

Zuster Elsy CherianEeuwige en tijdelijke Geloften en inkleding in D.R. Congo en Mali

Juni 2023

Eeuwige en tijdelijke Geloften in Lubumbashi

De 187e verjaardag van het overlijden van onze geliefde Stichter, Pieter Jozef Triest, was voor ons een heel bijzonder moment: het uitspreken van tijdelijke en eeuwige geloften van negen zusters in onze Provincie St. Vincent de Paul.

Het was een dubbele ceremonie in één viering. Zo ontving Sr Isabelle Illunga, Provinciaal Overste, als afgevaardigde van de Algemeen Overste, eerst de tijdelijke Geloften van onze zeven novicen: Henriette KYEUSI KUBELEZANGA, Marie-Brigitte KANKANA KATUMBA, Nathalie BABI MUKUASA, Ornella KABULO KABULO, Sabine NTENSYA KABENZE, Agnès MUMBA KANYAMPA en Madeleine KABEDI MAKOLO; en daarna de eeuwige Geloften van de Zusters Florence BANZE MANDE en Nathalie NDOMBELA KANKU.

PNG - 3.1 MbPas geprofesten: van links naar rechts
Rechtstaand: Zusters Nathalie Babi, Ornella Kabulo, Sabine Ntensya, Henriette Kyeusi
Gehurkt: Zusters Marie-Brigitte Kankana, Agnès Mumba en Madeleine Kabedi

Nieuwe eeuwig geprofesten
Van links naar rechts: Zusters Florence Banze en Nathalie Ndombela

Deze plechtige Eucharistie had plaats in de kerk O.L.Vrouw van Vrede, Gécamines om 9h00 en werd voorgegaan door Mgr Denis MOTO, Vicaris-Generaal van het Aartsbisdom Lubumbashi, omringd door een tiental priesters uit verschillende parochies van het bisdom.

In zijn homilie heeft Mgr Moto het accent gelegd op de figuur van Johannes de Doper, van wie de geboorte werd gevierd. Zoals Johannes zijn ook wij geroepen om getuigenis af te leggen van Christus en om leugen, laster en bedrog af te zweren om te leven in waarheid met gans ons leven.

Hij overtuigde de jongeren, die hun tijdelijke geloften gingen uitspreken, van de zorg van de Kerk met deze woorden: “De weg is nog lang, wij vragen de Heer voor jullie dat Hij U overstelpt met zijn genaden om ook in de toekomst eeuwige Geloften te mogen uitspreken en later ook een zilveren en eventueel … een gouden jubileum te mogen vieren. Het belangrijkste is niet het aantal jaren, maar de kwaliteit van het religieuze leven. Het voornaamste is de intieme relatie ten diepste te beleven. Het is deze intimiteit met de Heer die zal uitstralen naar de anderen en naar de wereld.” En voor hen die eeuwige Geloften gaan uitspreken: “Je beloof je voor altijd in te zetten. Je staat er niet alleen voor, wij allemaal zullen je steunen met ons gebed. En er zullen ook je medezusters zijn die samen met jou zullen gaan.”

Na de Mis werd het feestmaal opgediend in de zaal Pierre Joseph Triest van het lyceum Tshondo voor alle genodigden.
Het was een prachtig feest!

Zuster Véronique Nyindu

Eerste Geloften en inkleding in Kimpese, in de Provincie St.-Bernard

Viering in Kimpese op 24 juni 2023: inkleding van zeventien postulanten, waaronder negen van St.-Vincent de Paul, zes van St.-Bernard en twee van Regio Mali – en eerste Geloften van vier novicen. Sedert enkele jaren heeft deze viering de eer samen te vallen met de verjaardag van het overlijden van Kan. Petrus-Jozef Triest, Stichter en bezieler van de opdracht die de Zusters van Liefde van Jezus en Maria willen waarmaken in de wereld en die de jonge generaties blijft boeien doorheen de jaren.

JPEG - 258.9 kbDe postulanten voor de inkleding

Om het geheim van de vruchtbaarheid van het leven en de zending te begrijpen moeten we kijken naar het evangelisch radicalisme waartoe Jezus, eeuwige wijsheid en Woord van God, ons uitnodigt: “Wie Mij volgt, maar niet breekt met zijn vader en moeder en vrouw en kinderen en broers en zusters, ja, zelfs met zijn eigen leven, kan niet mijn leerling zijn. Zo geldt ook voor jullie: wie geen afstand doet van al zijn bezittingen, kan mijn leerling niet zijn” (Lc. 14, 26-27.33)

JPEG - 235.1 kb
Van links naar rechts: Zusters Rebecca Lusamba, Sophie Kalela, Robertine Nduata en Chanceline Nsansi

Moge God ons omvormen tot zijn evenbeeld om van dag tot dag in liefde te leven. Moge liefde onze identiteit, ons leven en ons zijn.

Moge Maria ons begeleiden op deze weg van een vernieuwd ja-woord aan God.

JPEG - 234.3 kb

Zuster Angèle Benabiabo

 

Eerste Geloften en jubileum in Mali

God is aan het werk en we hebben genade op genade ontvangen. De Heer heeft wonderen voor ons gedaan. Heilig is zijn naam!

Op 25 juni 2023 vervulde God ons met vreugde door de gave van onze drie jonge geprofeste zusters: Zuster Providence Kunsongi Vakanda, Zuster Blandine Ntumba Kayenga en Zuster Rita Masangu Banza, die hun eerste geloften aflegden in San, Mali, en onze twee jubelerende Zusters: Zuster Henriette Mulanga Kabengele en Zuster Monique Mutshiaudi Mukenge, die na 25 jaar in dienst van de Liefde hun trouw vernieuwden.

PNG - 1.4 MiB

Van links naar rechts: Zusters Rita Masangu Banza, Blandine Ntumba Kayenga en Providence Kunsongi Vakanda

PNG - 1.1 MiB

Van links naar rechts: Zuster Monique Mutshiaudi Mukenge en Zuster Henriette Mulanga Kabengele

We danken God voor het geschenk van onze religieuze roeping. Moge Vader Triest ons helpen om te groeien in aantal en in deugd.

Zuster Rose Meta
Zalige feestdag !


Warning: Undefined array key "media_taille_defaut_hauteur" in /home/clients/1e2d7812b358bfed711b3c89f7578c05/sites/soeurscharite/web/plugins/auto/media/v1.5.3/media_fonctions.php on line 333

Warning: Undefined array key "media_taille_defaut_hauteur" in /home/clients/1e2d7812b358bfed711b3c89f7578c05/sites/soeurscharite/web/plugins/auto/media/v1.5.3/media_fonctions.php on line 336

Warning: Undefined array key "media_taille_defaut_largeur" in /home/clients/1e2d7812b358bfed711b3c89f7578c05/sites/soeurscharite/web/plugins/auto/media/v1.5.3/media_fonctions.php on line 341

Warning: Undefined array key "media_taille_defaut_largeur" in /home/clients/1e2d7812b358bfed711b3c89f7578c05/sites/soeurscharite/web/plugins/auto/media/v1.5.3/media_fonctions.php on line 344

Warning: Undefined array key "media_taille_defaut_hauteur" in /home/clients/1e2d7812b358bfed711b3c89f7578c05/sites/soeurscharite/web/plugins/auto/media/v1.5.3/media_fonctions.php on line 333

Warning: Undefined array key "media_taille_defaut_hauteur" in /home/clients/1e2d7812b358bfed711b3c89f7578c05/sites/soeurscharite/web/plugins/auto/media/v1.5.3/media_fonctions.php on line 336

Warning: Undefined array key "media_taille_defaut_largeur" in /home/clients/1e2d7812b358bfed711b3c89f7578c05/sites/soeurscharite/web/plugins/auto/media/v1.5.3/media_fonctions.php on line 341

Warning: Undefined array key "media_taille_defaut_largeur" in /home/clients/1e2d7812b358bfed711b3c89f7578c05/sites/soeurscharite/web/plugins/auto/media/v1.5.3/media_fonctions.php on line 344

Recent nieuws

Mei 2023

SEDOS

De studie en documentatiedienst van de wereldmissie (SEDOS) organiseerde een residentieel seminarie van maandag 01/05/2023 tot vrijdag 05/05/2023 met als thema: “Het veranderende landschap van het missionaire religieuze leven”. De deelnemers konden meewerken ter plaatse of on line.
Zuster Roshni Barla en Zuster Anne-Marie Dhooghe namen deel aan het seminarie in Rome samen met enkele leden van het generalaat die online volgden.

Jubileum in Gent

Zoals je weet wordt ieder jaar het jubileum van onze zusters gevierd in Gent. Dit jaar vierden tien zusters uit Europa hun jubileum van 75, 70 en 60 jaar, drie zusters van de Nederlandstalige regio, drie zusters van de gemeenschap België-Zuid en vier zusters van Engeland-Ierland. Op 13 mei waren drie jubilarissen: Zuster Françoise Bedoret (70 jaar religieus leven) van België-Zuid, Zuster Lieve Ghijs en Zuster Rina Van Den Bempt (60 jaar religieus leven) van de Nederlandstalige Regio aanwezig voor de viering in het Moederhuis in Gent. De andere jubilarissen waren verhinderd om gezondheidsredenen.

Verschillende zusters waren aanwezig, waaronder Zuster Elizabeth Roche en Zuster Helen O’Brien van de Engels-Ierse Regio. De viering begon met de Eucharistie, voorgegaan door Mgr Lode Van Hecke, Bisschop van Gent. Na de Mis volgde de feestmaaltijd voor alle aanwezigen.

Na de maaltijd richtte Zuster Lucy Jacob, Algemeen Overste, het woord tot de jubilarissen met felicitaties en aanbevelingen. Ze legde de nadruk op het luisteren als één van de voornaamste aspecten van ons samen-op-weg-zijn. Nadien volgde nog de verrassing van een geschenkje.
Wij voegen ook onze gelukwensen toe voor de jubilarissen!

Klik hier om foto’s van de viering te zien.

Bezoek van de Algemeen Econome

Zuster Rosily Mathew is op bezoek in Rwanda om een overzicht te hebben op de apostolaatswerken van de Vice-Provincie Notre Dame de Kibeho.
We wensen haar een vruchtbare zending en een aangenaam verblijf in Rwanda.

-------------------------------------------------------------------------


Professie in Rwanda

13 mei 2023

De Vice-Provincie Notre Dame de Kibeho in Rwanda beleefde een vreugdevolle viering van de eeuwige Geloften van Zuster Marie Uwambajimana en de tijdelijke Geloften van Zuster Marie Stella Habonimana en Zuster Marie Fronille Uwamahirwe. De ceremonie ging door in de parochiekerk van Ndera en werd voorgegaan door Kardinaal Antoine Kabanda.

Van links naar rechts: Zusters Marie Fronille Uwamahirwe, Marie Stella Habonimana, Marie Uwambajimana

De Eucharistieviering en andere ceremonies verliepen in de volkstaal, het Kinyarwanda, zo waren de families van de zusters en de ganse christelijke gemeenschap er helemaal bij betrokken. We feliciteren Zuster Mary Paul, onze Vice-Provinciale Overste, voor de inspanning om te spreken in het Kinyarwanda tijdens de ceremonies.

JPEG - 182.2 KiB

Naast Zuster Mary-Paul werden onze zusters omringd door Zuster Athanasie, raadzuster en Zuster Colette Uwamahoro, die de viering in goede banen leidde, en Zuster Joséphine Sieta, Zuster Marie Claire als liturgiste, Zuster Teresa Le die de kerk had versierd, Srs Gaudiose, Nisha, Félicité, Enatha en de postulante Rose die allen instonden voor het verloop van de viering. Na de Mis kwamen we samen in de polyvalente zaal van de school Mère Placide voor het feestmaal.

JPEG - 138 KiB

Na dat alle genodigden hun plaats hadden gevonden kwam Kardinaal Antoine Kambanda binnen samen met Zuster Mary-Paul, begeleid door Indische muziek met een Indische dans door de Zrs Nisha, Isabella, Teresa Le, Francine, Janvière en Félicité.

Na het gebed en de zegen over de tafel werd de feesttaart plechtig doorgesneden volgens de geplogenheden, door de Kardinaal en de eregasten. Ondertussen was de tafel klaar en werden we uitgenodigd om ons te bedienen. Het was een heerlijke maaltijd , begeleid door muziek en dans, in een opperbeste sfeer.

Zuster Joséphine SietaEeuwige Geloften in India

Provincie Delhi

Roja en Dipti zegden “JA” aan de Heer!

"De Heer zegde mij: ’Ik heb je gezien vóór je werd geboren, Ik koos je uit om profeet te zijn voor de volken’ ” (Jer. 1,4-5). Deze woorden van de Heer tot Jeremia zijn werkelijkheid geworden in het leven van onze lieve zusters Roja Gopanaboina en Dipti Kerketta. De Heer die hen riep voor een bijzondere opdracht voor Hem en voor zijn mensen, heeft zijn belofte waar gemaakt op 10 februari 2023, toen ze hun “ja-woord” voorgoed hebben gegeven. Hun opdracht zal de weg volgen in de voetstappen van de Heer met enthousiasme en ijver. De Heer is trouw en ook zij willen trouw zijn door hun dienst in liefde voor de eeuwige Heer.

De ZLJM (Zusters van Liefde van Jezus en Maria) en in het bijzonder in de Delhi-provincie voegen zich bij de jonge zusters in lof en dank aan de Heer voor hun gave aan de Congregatie, aan de Kerk en aan de samenleving.

JPEG - 238.6 kb

De plechtigheid had plaats op 10 februari en werd geopend om 11u30 met een sierlijke devote dans terwijl het koor een hymne inzette. Zusters Roja en Dipti werden naar het altaar geleid in aanwezigheid van hun ouders, Zr. Lucy Emmanuel, onze Provinciale overste, Zr. Moly Augustine, verantwoordelijke voor de derde-jaars en Mgr Dr Agnelo Rufino Gracias, apostolisch Vertegenwoordiger van het Bisdom Jalandhar, de hoofdcelebrant en andere concelebranten van het bisdom en andere priesters.

JPEG - 206.8 kb

Mgr Agnelo gaf een aangepaste homilie rond het gekozen thema van de Eucharistie “Geroepen tot de dienst aan de zwakke mens”, verwijzend naar de parabel van de Barmhartige Samaritaan. De mooie gezangen, offerande processie, doxologie en plechtig dankgebed droegen bij tot de zinvolheid van de plechtigheid. De aanwezigheid van de ouders en verwanten van beide zusters, talrijke parochianen en religieuzen van naburige gemeenschappen, naast de vele ZLJM maakten de vreugde uit van allen, vooral van Zusters Roja en Dipti.

JPEG - 172.2 kb

Na de Misviering en de fotosessie werden de twee jong-geprofeste zusters uitgenodigd in de feestzaal waar ze de taart moesten doorsnijden, dan volgden de gelegenheidsliederen, de groeten en wensen. Alle aanwezigen namen deel aan de ‘agape’. Alle zusters van de gemeenschap “Sacred Heart” deden het onmogelijke om er een onvergetelijke dag van te maken voor Roja en Dipthi. Het was een gezegende dag voor de Delhi-Provincie en voor elke Zuster van Liefde.

We bidden dat zij steeds Gods hand mogen voelen, die hen verder zal vergezellen en hun altijd de weg zal wijzen. We wensen hun een vruchtbaar apostolaat om het even waarheen zij zullen gezonden worden.

Zuster Teresa Thomas

JPEG - 133.4 kb


Van links naar rechts: Zuster Dipti Kerketta, Zuster Roja Gopanaboina

Video van de geloften:

 

Provincie Ranchi

Hartelijke gelukwensen aan de Zusters Apolina Horo, Alka Kujur, Rosline Aind en Premika Lakra die op 11 februari hun geloften aflegden in het Nirmala College in Hinoo.

De plechtigheid had plaats tijdens de Eucharistieviering die werd ingezet met een sierlijke intrede-dans door de studenten, terwijl de vier zusters met hun lampen binnentraden, vergezeld door Zr. Mary-Joseph, Provinciaal overste en haar raadzuster, Zr. Sushma, Zr. Albina Mundu, juniorenmeesteres; Priesters en Aartsbisschop Mgr Felix Toppo. Aan het altaar werden ze verwelkomd met de traditionele “aarti” en Tikka. Ze plaatsten hun brandende lampen op het altaar als symbool van hun leven, gegeven aan Christus, hun Bruidegom. Het prachtig versierde auditorium was gevuld met ZLJM, familieleden, genodigden en vrienden. De vreugde werd alom gedeeld als getuigenis van dit belangrijk gebeuren. Alle aanwezigen genoten van de unieke sfeer.

De welkom werd uitgesproken door Zr. Sushma Beck, Overste van de gemeenschap van het Nirmala College. Het zangkoor onder de leiding van Zr. Sushma Ekka, Zr. Rita Beck en Zr. Dayamani Tirkey samen met enkele jongere zusters en leerlingen-Internen, zorgden dat het een zinvolle liturgische viering was. De Aartsbisschop gaf een mooie homilie over het thema van deze dag “Wie in Mij blijft en Ik in hem draagt veel vrucht” (Joh.15,5b). Vóór het uitspreken van de Geloften werd de litanie van alle heiligen gezongen als gebed om hun voorspraak voor deze vier zusters die hun leven als overgave aan God gingen toewijden. Zr Mary-Joseph als provinciaal overste aanvaardde de Geloften. Dan volgde de zegening van de ring die ze ontvingen.

Tijdens de offergang boden de zusters gaven en gebeden aan de Heer. Na de Communie sprak Zr. Rosline Aind, één van de jong-geprofeste zusters, een dankwoord uit.

Na de viering kwamen de Aartsbisschop en de priesters samen met de nieuw-geprofesten voor de foto. Dan volgde het snijden van de feesttaart en het proeven van de zoetigheden, ondertussen zong het koor het gelegenheidslied met de felicitaties van alle aanwezigen, waarna men zich samen in de richting van de feestzaal begaf waar het feestmaal klaarstond.

Zuster Elsy Cherian

Van links naar rechts: Zr. Premika Lakra, Zr. Alka Kujur, Zr. Apolina Horo en Zr. Roseline Aind

Klik hier om de foto’s van de eeuwige geloften te bekijken.

Video van de geloften:Sluiting van het 125-jarig jubileum van de Provincie Pakistan

De jubelviering van de stichtingsdag van de Provincie was een gelegenheid om alle ZLJM samen te brengen in het Provincialaat in Lahore op 3 februari 2023. Het was een dag om de geschiedenis te herdenken en het levensverhaal te schetsen van de missie van onze zusters in Pakistan, begonnen met de vijf zusters pioniers.

JPEG - 272.5 KiB

Het verhaal betekent de herbeleving in geloof van de wondervolle tussenkomst van God in allen die deel uitmaakten van deze geschiedenis. Daarom geven we het hele programma weer, waarin we onze dankbaarheid, bevestiging en vertrouwen uitdrukken om Jezus’ zending voor onze toekomstige generatie weer te geven in dit mooie land.

We vierden die dag ook het gouden kloosterjubileum van Sr Maria Teresa en het zilveren jubileum van Sr Elfrieda Inayat en Sr Rosy Sadiq.

De aanwezigheid van Kardinaal Joseph Coutts en Monseigneur Christophe Zakia El-Kassis, Pauselijk Nuntius, van Bisschoppen, Priesters, Religieuzen, families van de jubilarissen en andere genodigden bezorgde ons een grote en bemoedigende vreugde en was een zegen voor alle aanwezigen.

De plechtige Misviering met processie werd ingezet om 16h00 met de hymne: “Hoe blij was ik toen men mij riep, kom, laat ons opgaan naar het Huis van de Heer”.

De Eucharistie werd voorgegaan door Mgr Zakia, Pauselijk Nuntius, die ook de homilie uitsprak, waarin hij wees op het uitzonderlijk gebeuren van onze geschiedenis vanaf het begin in 1897. Hij legde vooral de nadruk op ons charisma, gericht op de zorg voor de zwakke en hulpbehoevende medemens in onze samenleving en de inzet voor de opvoeding, gezondheidszorg en pastoraal.

Het was een zinvolle en plechtige viering met mooie gezangen en gebeden. De kapel was prachtig versierd om aan de plechtigheid de nodige omkadering te bieden voor dit 125e jubeljaar.

Na de Misviering kwam iedereen samen op het plein van de St Joseph’s school van waaruit onze eerste vijf zusters 125 jaar geleden waren vertrokken. Hier begon het tweede deel van de viering. De omgeving was prachtig versierd met bloemen en schitterende kleuren en licht.

Toen iedereen gezeten was werden de drie jubilarissen uitgenodigd om naar voor te komen waar ieder de traditionele bloemenkrans ontving. Dan volgde de inhuldiging van het 125-jarig herdenkingsmonument, dat plechtig gezegend werd door Kardinaal Joseph Coutts. Het werd aangebracht tegen de muur van de school, waar de geschiedenis van de Provincie was begonnen.

De aanwezigen konden genieten van talrijke culturele activiteiten, en mooie dansen. Heel bijzonder waren de kleurrijke banieren die de geschiedenis van de ZLJM voorstelden en de apostolische inzet van elke gemeenschap. De sociale avond was in mekaar gestoken door de leerlingen van de St.-John’s school, Yohannabad, St. Joseph’s school, Lahore en St.-Mary’s School, Hafizabad.

Een beeldrijke power point was voorbereid door een groep zusters. Het gaf een beeld van de volledige geschiedenis van onze Provincie en toonde de toewijding van de ZLJM in het Zuiden. Met deze voorstelling werden alle aanwezigen uitgenodigd om met ons de weg af te leggen over de voorbije 125 jaren van de geschiedenis van de ZLJM. Alle kijkers genoten ervan en ook wijzelf werden erdoor geïnspireerd.

Bewust van de toewijding en edelmoedigheid van onze religieuze leiders , weldoeners, leken helpers worden we aangemoedigd door de ondernemende staf. Wij bieden hun onze erkentelijkheid en waardering.

We danken de Heer die met ons is, die ons op elk moment van dit jubeljaar geleid heeft. Het was een jaar van genade en vernieuwing, als een uitdaging om onszelf te blijven geven om het charisma van onze Stichters ten volle en enthousiast te blijven beleven.

De Zusters JuniorenNieuws uit het Generalaat

17 januari 2023

 • Zr. Lucy Jacob, Algemeen Overste, en Zr. Angélique Dikete, Algemeen Raadzuster, zijn momenteel in de Provincie Ranchi voor de installatie van het nieuw provinciaal team. De installatie had plaats op 14 januari 2023 in een sprekende gebedsviering in het provincialaat van Ranchi. Vele zusters uit de nabijgelegen communiteiten waren aanwezig voor de gelegenheid. Een deel van de plechtigheid werd online doorgegeven.

De nieuwe leden van het team zijn:

Zr. Mary Joseph Valiyankal (Provinciaal Overste)
Zr. Sushma Beck
Zr. Lilly Mary Pallipurathu
Zr. Jessy Joseph Varayankunnel
Zr. Manju Rajkishori Beng
Zr. Victoria Minj

PNG - 3.6 Mb

Van links naar rechts : Zr. Victoria Minj, Zr. Sushma Beck, Zr. Mary Joseph Valiyankal (Provinciaal Overste), Zr. Jessy Joseph Varayankunnel, Zr. Lilly Mary Pallipurathu, and Zr. Manju Rajkishori Beng

Onze hartelijke felicitaties aan Zr. Mary Joseph en de raadzusters voor de nieuwe missie. We zijn ieder van hen dankbaar om deze verantwoordelijkheid in het leidersteam te aanvaarden en we wensen hun een vruchtbare zending in de wijngaard van de Heer.

Zr. Lucy en Zr. Angélique bezoeken enkele gemeenschappen in de provincie en zullen terug in Brussel zijn tegen 24 januari.

Klik hier om de foto’s van de installatie van het nieuwe provinciale team te bekijken.

 • Zr. Cécile Ndaya, algemeen raadzuster, ging op 11 januari naar de gemeenschap Ave Maria in St.-Servais, België-Zuid en zal er een tiental dagen verblijven.


Nieuws uit het Generalaat

December 2022

De gemeenschap van het Generalaat is weer voltallig aanwezig na een langdurige afwezigheid van enkele leden.

 • Op 13 november 2022 keerde Zr Deepthika Silva terug uit de Filippijnen waar zij een bezoek had gebracht aan het Internationaal Aziatisch Noviciaat en aan Legaspi. Ze was eveneens aanwezig bij de officiële opening van de internationale Gemeenschap van het H. Hart in Legaspi.
 • Zr Angélique Dikete en Zr Cécile Ndaya zijn terug sedert 30 november 2022 na hun zendingsopdracht in de Provincie St.-Vincent de Paul in R.D. Congo. We zijn overtuigd dat hun zending in de Provincie blijvende vruchten mag dragen.
 • Na hun bezoek aan Regio Mali zijn Zr Rosily Mathew en Zr Valsam Jose teruggekeerd op 2 december 2022. We blijven bidden voor de groei van de Regio en om zegen voor alle leden.
 • Op 10 december 2022 was het de beurt aan Zr Lucy Jacob om terug te keren na een lang verblijf in de Delhi-Provincie / India, waar ze haar canoniek bezoek had gebracht. Moge haar aanwezigheid een nieuwe adem hebben geschonken aan de Provincie.
 • Zr Kim-Chi Duong heeft twee vormingssessies geleid rond communicatie voor enkele zusters van Azië en Afrika, die verantwoordelijk zijn voor de communicatie. 18 zusters uit Azië namen deel aan het programma van 21 tot 25 november 2022 en 9 Afrikaanse zusters volgden de sessie van 5 tot 9 december 2022.

​​​​​​​JPEG - 215.7 kb

 • Op 1 december 2022 vernam Zr Roshni Barla het pijnlijke nieuws van het overlijden van haar vader dhr Mathias Barla in Ranchi. Ze kon niet deelnemen aan de uitvaart omdat haar verblijfkaart niet meer geldig was en nog niet kon hernieuwd worden. Moge De Heer haar Vader opnemen in zijn eeuwige Liefde tot troost van de ganse familie.


Recent nieuws

November 2022

 • Zr Lucy Jacob, onze Algemene Overste, is momenteel in de provincie Delhi in India voor haar canoniek bezoek. Vermits Delhi een grote provincie is en de gemeenschappen verspreid over het hele land van noord naar zuid en van oost naar west, heeft zij een drukke agenda met vele verplaatsingen. Tegen 10 december zal zij terug in het generalaat zijn.
 • De algemene Raadzusters Zr Angélique Dikete en Zr Cécile Ndaya zijn afgevaardigd voor hun zending naar de Provincie St.-Vincent de Paul in Congo. We wensen hun een vruchtbare periode. Beiden zullen op 30 november terug in het generalaat zijn.
 • De officiële opening van de Internationale Gemeenschap van het H. Hart in Legazpi op de Filippijnen had plaats op 4 november 2022. De Eucharistieviering werd voorgegaan door Mgr Joel Z. Baylon D.D., Bisschop van Legazpi. Zr Deepthika Silva werd afgevaardigd om aanwezig te zijn op de plechtigheid en vertrok op 1 november naar de Filippijnen. Ze zal eveneens een bezoek brengen aan het Aziatisch Internationaal Noviciaat in Tagaytay vooraleer op 13 november terug te keren naar Brussel.
 • Zr Valsam Jose en Zr Rosily Mathew doen momenteel hun jaarlijkse retraite in Wépion in België-Zuid. De retraite begon op 7 november en op 15 november in de namiddag zullen ze afsluiten.
 • Een bezoek van Zr Rosily Mathew, algemeen Econome, aan Regio Mali moest uitgesteld worden omwille van de onzekere toestand in het land. We hopen dat de situatie weer beter wordt. Momenteel staat de datum nu op 21 november 2022. Zr Valsam Jose zal haar vergezellen.
 • Om gezondheidsredenen verblijft Zr Marie Louise Peeters een poosje in de gemeenschap van Melle. We verwachten haar spoedig weer met vernieuwde kracht en enthousiasme.


INSTALLATIE VAN DE INTERNATIONALE GEMEENSCHAP VAN HET HEILIG HART

CARITAS CHRISTI URGET NOS” (2 Kor. 5,14: Christus’ liefde stuwt ons) was ons thema voor de Installatie van de Internationale Gemeenschap van het H.Hart op 4 november 2022, de dag die samenviel met de Stichtingsdag van de ZLJM. Het was inderdaad een opmerkelijke en vreugdevolle gelegenheid om het leven en de zending van de ZLJM in Legazpi op de Filippijnen te vieren.

Dit feestelijk gebeuren werd met de nodige aandacht en zorg voorbereid: schoonmaak, versiering van de kapel, het huis, de eetzaal, de keuken, het gebedsblaadje en het logo. De zusters waren in de weer om samen vol energie en enthousiasme er iets moois van te maken. Zr. Deepthika Silva, Algemeen Raadszuster – afgevaardigd door Zr. Lucy Jacob – arriveerde op 2 november 2022. Iedereen zette zich ten volle in voor de zinvolle gebeurtenis.

4 november 2022! De Eucharistieviering, voorgegaan door Mgr Joel Z. Baylon, D.D., Bisschop van Legazpi, ging door in de kapel van het Klooster. Vóór de Mis gaf Zr. Swarna Fernando een kort historisch overzicht van de aanwezigheid van de ZLJM in Legazpi en de huidige context van de overgang naar een internationale gemeenschap. Zr. Deepthika las de brief van Zr. Lucy Jacob Palliam Pallitura als bevestiging van de installatie, en de namen van de leden van de groep: Zr. Swarna Fernando, lokale overste, Zr. Madelene Bibera Nueza, Zr. Anna Le Thi Thuy en Zr. Teresa Nguyen Thi Thuy.

Aanwezig bij het gebeuren waren de drie Broeders van Liefde en de geassocieerde Vrienden van Vader Triest. De leerlingen van het college vormden een prachtig zangkoor voor de gelegenheid. Alle aanwezigen en vrienden genoten volop. Het hoogtepunt van de dag was de AGAPE waar men elkaar verwende met kleine verrassingen. Vòòr het afscheid overhandigde Zr. Deepthika een waardevol aandenken aan Mgr Baylon, namens de ZLJM en allen ontvingen een sleutelhanger met het symbool van de gemeenschap.

De Internationale Gemeenschap van het Heilig Hart beleeft de geest van het “Cor Unum Anima Una” samen met alle ZLJM over de wereld. In gebed en dankbaarheid aan God willen wij een andere Christus zijn bij de mensen zoals Vader Triest het ons heeft toevertrouwd.

 

Zr. Anna Le Thi Thuy4 november 2022

 

“Terhagen” ons Moederklooster, zoals het er toen uitzag!

 

Een huis geheiligd door de aanwezigheid van onze Stichter, Vader Triest,
en onze Medestichteres, Moeder Placida en de eerste Zusters !

Moge de 219e viering van onze Stichtingsdag een herdenking zijn van hun visie die onze Congregatie tot leven riep!

Mogen wij gezegend zijn met hetzelfde durvend geloof en

de onoverwinnelijke moed die hen in staat stelde grenzen te

overstijgen en bruggen te bouwen!

 

Moge God ons overvloedig zegenen op deze STICHTINGSDAG en

ons maken tot kanalen van deze zegen voor al wie wij ontmoeten!

Zr. Lucy Jacob
Amritsar, IndiaNieuws uit het Generalaat

10 oktober 2022

 • Zr Lucy Jacob ging naar Ierland om het regionaal kapittel van de Engels-Ierse Regio te begeleiden, samen met Zr Kim Chi Duong, die het secretariaat voor het kapittel waarnam. Op 21 september keerden ze terug. We danken hen voor hun inzet voor de zusters en we bidden om zegen over de regio.
JPEG - 2 MiB
 • Na haar bezoek aan de Provincie St-Vincent in Kongo reisde Zr Rosily Mathew naar India voor haar verlof. We wensen haar een fijne vakantie met haar moeder en haar familie.
 • Op 4 oktober had de gemeenschap van het generalaat de gelegenheid om samen te kijken naar “De Brief”, een film over Laudato Si met Paus Franciscus. Het was een deugddoende ervaring en een uitnodiging om na te denken en te bidden voor het milieu dat omwille van de klimaatcrisis bedreigd wordt in de natuur, de zee, de gewassen, de woningen, e.a. en dat vooral de armen er het slachtoffer van zijn.
 • Zr Suzy Spaenhoven kwam op bezoek in het Generalaat. Ze is in het land voor geneeskundige zorgen. Voor ons was het aangenaam rond een kopje koffie nieuws te vernemen over Mali en onze aanwezigheid daar als ZLJM. We wensten haar een gunstig herstel.
 • Op 6 oktober 2022 kwam Br René Stockman, Algemeen Overste van de Broeders van Liefde op bezoek. Hij vertelde hoe ver het stond met het proces van de heiligverklaring van onze Stichter Pieter Jozef Triest. Het proces is volgens hem goed gevorderd. We werden tevens uitgenodigd te blijven bidden voor deze intentie.
 • Op 8 oktober trok de gemeenschap van het generalaat op bedevaart naar Banneux. We legden al onze intenties neer aan de voeten van Maria, Maagd der Armen: “Lieve Maagd Maria, wij bidden U voor onze Congregatie en voor de lijdende mensheid”.

JPEG - 2.1 Mb

 • In één van de komende dagen vertrekt Zr Lucy naar de Delhi-Provincie in India voor haar canoniek bezoek. We wensen haar een veilige reis, een goed verblijf en een vruchtbare zending in de provincie en verzekeren haar van ons gebed.

Internationaal Afrikaans Noviciaat (NIA): Zr Victorine Tshibola eindigde op 30 juni 2022 haar opdracht als novicen-meesteres in Mali. We danken haar voor haar edelmoedige en trouwe dienst bij de vorming van de jonge novicen. Ze wordt vervangen door Zr Julienne Kiangudimosa. We heten haar welkom en wensen haar een vruchtbaar apostolaat . Het Internationaal Afrikaans noviciaat (NIA) stuurde 5 novicen van het 2e jaar op stage in verschillende gemeenschappen in Regio Mali om er te ervaren wat het charisma van ZLJM betekent.Nieuws

Jubilea en eeuwige geloften in Mbujimayi

Dank u!


Om op de hoogte te blijven van onze activiteiten, gelieve ons uw e-mailadres achter te laten: