EN FR
 

Nieuws uit het Generalaat

Op donderdag 23 mei 2024 ontving Zuster Angélique Dikete het nieuws van het onverwachte overlijden van haar broer Dikete Shungu Onokoko Oscar. De gemeenschap van het generalaat leefde mee met haar verdriet in gebed en een herdenkings-mis op het ogenblik van de uitvaart in Congo. Sommige familieleden die in België wonen kwamen meebidden met de gemeenschap.

Op 24 mei genoten we van het bezoek van Zuster Elizabeth Roche en Zuster Helen O’Brien van de Engels-Ierse Regio. Ze kwamen meevieren voor het jubileum van onze zusters in Gent. Het Algemeen Bestuur maakte gebruik van de gelegenheid om samen met hen en de heer Alan King, financiële medewerker, uit te wisselen rond de financiële situatie van de Regio. Het was tevens de gelegenheid om met de drie verantwoordelijken van de Europese entiteiten samen te komen om de situatie van hun respectieve entiteit in de toekomst te bespreken.

Op 25 mei trok de ganse gemeenschap van het Generalaat naar het moederklooster in Gent voor de jubileumviering van de zusters van 25 – 50 – 60 – 70 jaar religieus leven als Zuster van Liefde van Jezus en Maria.

Van 29 mei tot 4 juni 2024 namen de leden van het Algemeen Bestuur in Rome deel aan een Vormingssessie, georganiseerd door ‘Faith and Praxis’ (Geloof en Leven) rond ondersteuning van het leidersteam en aan het Internationaal Programma ‘Ontwikkeling van het Leiderschap’ (ILDP). De eerste etappes van deze modules waren een voortzetting van de voorgaande sessie; de huidige sessie in Rome besloot het programma. Op 7 juni is de hele equipe terug gearriveerd in Brussel.Eerste Geloften in Vietnam

8 Juni 2024

Gegrepen door de liefde van Christus en vastbesloten om “evenzo te doen als de Barmhartige Samaritaan” (Lucas 10, 37) hebben onze drie novicen: Anna Vuong Hoang, Maria Bich Oanh Tran en Maria Trang Phan, hun eerste Geloften uitgesproken op 8 juni 2024. Hun vrolijke ogen, blije harten en open handen vertaalden de sfeer van dit gebeuren in de parochie van Thanh Linh (Heilige Geest) in Ho Chi Minh Stad waar dit plaats had.

De Eucharistie begon om 9u00 en werd voorgegaan door E. Pater Joseph Pham Tuan Nghia, S.J., Provinciaal van de Jezuïeten in Vietnam, samen met tien andere priesters.

De Zusters van Liefde van Jezus en Maria van de verschillende gemeenschappen waren aanwezig, evenals de Broeders van Liefde, zusters uit andere Congregaties, ook hun ouders, familieleden, vrienden en weldoeners. Het was een feestelijke, ontroerende en zinvolle plechtigheid.

In zijn homilie riep Pater Joseph Nghia de nieuw geprofesten op om zich te blijven hechten aan de persoon van Christus aan wie ze hun leven hebben gewijd - hun verleden, hun heden en hun toekomst.

De Eucharistieviering werd gevolgd door een heerlijk feestmaal voor alle aanwezigen in de feestzaal van de parochie. Nog lang zal de herinnering aan deze dag blijven nazinderen.

Natuurlijk bieden wij onze hartelijke gelukwensen aan deze nieuwe zusters. Moge de Heer hen nabij blijven met zijn genaden opdat zij mogen toenemen in vreugde, edelmoedigheid en vertrouwen.

Van links naar rechts: Zuster Maria Trang Phan, Zuster Anna Vuong Hoang en Zuster Maria Bich Oanh Tran

Zuster Gladys Sandhu

Video van de viering:Jubileumfeest van 25 mei 2024 in Terhaegen, Gent

Zaterdag 25 mei,

Het moederklooster Terhaegen maakt zich op om de zusters-jubilarissen te ontvangen die dit jaar vijfentwintig, vijftig, zestig of zeventig jaar kloosterleven vieren.

De kapel is feestelijk versierd, de zuster-kosteres is nog druk in de weer met enkele voorbereidingen, het koor en de organist repeteren een laatste keer, en ondertussen druppelen de zusters een voor een binnen om samen te vieren. Het weerzien is vreugdevol en de laatste nieuwsjes worden volop uitgewisseld.

Dan is het tijd voor de grote dankviering. Mgr. Luc Van Looy, bisschop-emeritus van Gent gaat de viering voor die begint met een warm welkomstwoord van de algemene overste. De bisschop hield een opmerkelijke homilie waarin hij vooral benadrukte dat het niet wij zijn die voor God gekozen hebben, maar dat het God is die voor de mensen kiest en hoe belangrijk het is om bij die God te verwijlen. Al ons spreken en ons werken zullen uiteindelijk niet veel betekenis hebben zonder onze relatie met Hem. De viering werd verder opgeluisterd door de feestelijke gezangen van het St. Martinuskoor van Massemen en verliep in drie talen wat telkens weer het ‘Cor unum, anima una’ van onze congregatie uitdrukt.

Daarna was het tijd voor de receptie met een hapje en een drankje waarna we uitgenodigd werden aan de prachtig versierde tafels in de eetzaal van Terhaegen voor een feestelijk maal. Daarna volgde de traditionele toespraak van de algemene overste om alle jubilarissen van harte geluk toe te wensen en hen een attentie vanwege het algemeen bestuur aan te bieden. De Afrikaanse zusters onder ons konden het niet laten om dit blije samenzijn af te sluiten met zang en dans waarbij de hele groep zusters in polonaise op sleeptouw werden genomen.

We willen dit verslagje niet eindigen zonder een grote ‘dankjewel’ voor de keukenploeg die zorgde voor het feestmaal, voor Zuster Marie-Christi die zichzelf opnieuw overtrof met heerlijk gebak, voor alle medewerkers die ons liefdevol hebben bediend en ondersteund en niet in het minst voor de gemeenschap van Terhaegen die hun huis gastvrij hebben opengesteld en hadden omgetoverd tot een plaats waar het goed was om samen te zijn.

Geert Boone

Klik hier om foto’s van de viering te zien.Nieuws uit het generalaat

Mei 2024

Welkom aan de nieuwe Raadsleden

25 april betekende een belangrijke mijlpaal in onze gemeenschap. We beleefden een heel bijzondere ingetogen én creatieve viering: De aankomst van Zr. Béatrice Tshilemba (19e) voegde een nieuw hoofdstuk toe aan onze gezamenlijke zendingsopdracht. We begonnen de dag met een gebed van dank voor de vernieuwde start van onze toewijding. Nadien volgde een heerlijke maaltijd en deugddoende ontspanning. ’s Avonds overheerste een diep gevoelen van dankbare vreugde om Gods goedheid. 

28 april was eveneens een dag vol vreugde en dank

We vierden immers de verjaardag van Zr. Lucy Jacob. Ons enthousiasme kende geen grenzen. Het lof en dankgebed van die dag zal nog lang in onze herinnering blijven hangen. Het doet ons denken aan de woorden uit het evangelie van Sint-Jan: “zo zullen allen weten dat jullie Mijn leerlingen zijn” (Joh. 13, 35)

Reizen: Zr. Rosily Mathew, onze algemeen Econome, vertrok op 6 mei op reis naar Engeland om de financiële verantwoordelijken in de Regio te ontmoeten. Op 10 mei keerde ze terug. Ze drukte haar voldoening en tevredenheid uit met haar contacten en vooral in verband met de gelegenheid de zusters te hebben ontmoet.

Een kort bezoek aan St.-Servais in de gemeenschap van België-Zuid : Op 11 mei door Zr. Valsam Jose en Zr. Kim Chi Duong. Hun aanwezigheid was de gelegenheid voor een zinvolle uitwisseling en een gezellige maaltijd, om de onderlinge zusterband te verdiepen vóór ze terugkeerden naar Brussel.

Dag van gezelligheid: Op 12 mei werden we gezegend met het bezoek van Zr. Anne-Marie Berckmans en Zr Birgit Goslain. Dankbaar voor hun aanwezigheid en voor wat zij voor ons betekenen maakten wij gebruik van de gelegenheid om onze dank uit te drukken. Zij vierden onlangs hun verjaardag en gaven ons zo de kans dit samen met hen te vieren en welgemeende vreugde en nabijheid.

Op 14 mei kwam Zr. Angélique Dikete, Algemeen Raadzuster, samen met Zr Marie-Louise Peeters op bezoek aan Bertem (Nederlandstalige Regio) om mee te luisteren naar de afgevaardigden van het regionale kapittel. Het was een aangename ontmoeting voor alle zusters die erbij waren.

 Eerste en Eeuwige Geloften in de “Sacred Heart School”, Hulhundu

Op 3 mei 2024 mochten we een tweevoudig feest vieren in de Provincie Ranchi. Op die dag legden drie ‘derdejaars’ – Zuster Any Kandulna, Zuster Roshline Kullu en Zuster Suchita Ekka - hun Eeuwige Geloften af en vijf novicen van het laatste jaar – Madhuri Kerketta, Nilima Lomga, Jasmati Hembrom, Anjana Soy en Asunta Lugun – hun Eerste Geloften, dit tijdens de Eucharistie in het auditorium van de Heilig Hartschool in Hulhundu. Hoogeerwaarde Heer Vincent Aind, Aartsbisschop van Ranchi, ging voor in de plechtige viering vergezeld van een twaalftal andere priesters. Als thema koos men: “Ik in hen en U in Mij” (Joh. 17,23).

De derdejaars en de novicen waren goed voorbereid door hun leidsters, Zuster Lilly, juniorenmeesteres en Zuster Rashmi, novicenmeesteres, om zich totaal toe te wijden aan de Heer en aan zijn dienst in de Kerk. Ze spraken hun Gelofte uit met moed en overtuiging. Onze Provinciaal Overste, Zuster Sushma Beck ontving hun Geloften in naam van de Kerk. Vele ZLJM, familieleden en verwanten van de zusters en van de novicen waren aanwezig voor de gelegenheid in een geest van dankbaarheid, om te getuigen en hun vreugde te delen met de nieuwe bruiden van de Heer.

Het koor onder leiding van Zusters Alexia Kerketta en Rita Beck en de dans bij de intrede door de postulanten vergrootten de uitstraling van de liturgie. De aanwezigheid van de postulanten was een grote hulp voor de gemeenschap bij de voorbereiding en voor het welslagen van het hele gebeuren. Zuster Davies samen met haar gemeenschap had een heerlijke maaltijd klaargemaakt en opgediend, iets wat erg gewaardeerd werd door alle aanwezigen.

Lieve Zusters, we danken God voor zijn genade aan ieder van jullie voor de Kerk en voor de Congregatie. We wensen jullie het allerbeste en Gods overvloedige zegen voor een heel gelukkig religieus leven. Moge Gods liefde jullie begeleiden op jullie weg in zijn dienst en jullie kracht en moed geven om het leven te leiden waarvoor jullie gekozen hebben.

Zuster Elsy Cherian

 Nieuws uit het generalaat

April 2024

Het was een heerlijk gebeuren de Verrezen Heer te mogen vieren in de gemeenschap van het Generalaat. Zijn vrede en vreugde omvatte ons, alsof we zijn aanwezigheid konden inademen.

 • Zuster Rosily Mathew vertrok naar Zuid-Afrika voor haar opdracht als algemeen econome. Na een week gewijd aan de financiële zaken van de St.-Bernard-gemeenschap in Johannesburg (Provincie St.-Vincent) keerde ze dankbaar terug op 10 april.
 • Vader Fidele Dikete, broer van Zuster Angélique kwam op 2 april onze paasvreugde vergroten; zijn bezoek betekende een boeiende uitwisseling en bracht ons heldere inzichten rond zorgen en wereldproblemen. Door zijn aanwezigheid hadden wij het geluk Eucharistie te mogen vieren in het Engels. Op 10 april namen we afscheid en vertrok hij naar zijn missie in de USA.
 • Op 6 april genoten we van de gastvrijheid van Zuster Cécile Chevalier van de gemeenschap België-Zuid. Rond de gezellige tafel genoten we niet alleen van het lekker eten maar ook van de aangename sfeer en humor, anekdotes en hartelijke gezelligheid. Elk moment was kostbaar en maakte ons dankbaar. Na de maaltijd gingen we voor een korte wandeling in de kleine tuin en kwamen we weer binnen voor het gebed voor het Heilig Sacrament. We dragen de goede herinneringen mee in ons hart, de klank van de ontspannende lach en de blijvende aanwezigheid van de Verrezen Heer.
 • De IAN (Internationaal Aziatisch Noviciaat) op de Filippijnen is gezegend met zes nieuwe novicen: twee uit Vietnam, twee uit Rwanda en elk één uit Sri Lanka en Pakistan. Twee onder hen startten hun noviciaat op 10 april. Laat ons samen met ons gebed de beste wensen sturen voor een vernieuwde hoop en vertrouwen in de rijke traditie van onze Congregatie.
 • Op 12 april organiseerde het generalaat in Terhaegen, Gent een welsprekend en ontroerend afscheidsprogramma voor onze archivaris, Mevr. Kaat Leeman, om onze dankbaarheid uit te drukken voor haar competentie, haar toewijding en haar liefde voor onze Congregatie, waarvoor ze veertig jaar lang het beste van zichzelf heeft gegeven. Na een mooie gebedsviering volgde de lunch met warme woorden van dank en wensen voor de toekomst. Het was een ontroerend moment voor alle aanwezigen, met een warme omhelzing voor de onbetaalbare dienst van Kaat. 


Nieuws uit het Generalaat

Januari-februari 2024

 • Op 13 januari kwamen onze zusters uit Brussel naar het Moederklooster in Gent om er samen met onze Nederlandstalige Regio en de gemeenschap van België-Zuid het Nieuwe Jaar 2024 in te zetten. Het was een heerlijke belevenis voor alle aanwezigen.
 • Zuster Lucy Jacob bracht in de tweede helft van januari haar canoniek bezoek aan de gemeenschap van België-Zuid. Het was een tijd van genade en bemoediging voor haarzelf en voor elke zuster.
 • Op 19 januari was onze gemeenschap eveneens aanwezig voor de viering van de 110e verjaardag van de eerste zusters van Liefde in St.-Servais “Beau Vallon”. Het was een goede gelegenheid om vele medewerkers te ontmoeten. We vierden samen Eucharistie, waarna we aan tafel gingen en konden genieten van leuke herinneringen uit het verleden.
 • Op 2 februari werd de “Dag van het Godgewijde Leven” gezamenlijk gevierd door religieuze mannen en vrouwen van het Aartsbisdom Mechelen-Brussel. De Eucharistie werd voorgegaan door Mgr Luc Terlinden, onze nieuwe Aartsbisschop. Enkelen onder ons, (als religieuze gemeenschap van het bisdom) waren aanwezig om hem te groeten. De viering had plaats in de kerk van O.-L.-Vrouw in St.-Pieters-Woluwe.
 • Na een deugddoende vakantie en een verfrissend programma in Bangalore arriveerde Zuster Roshni Barla op 12 februari in Vietnam, waar haar de taak werd toevertrouwd van de religieuze vorming, speciaal van de zusters junioren. We vragen Gods zegen over dit nieuwe begin.
 • Reeds enkele maanden waren wij aan ’t wachten op de drie nieuwe leden van het Algemeen Bestuur. Eindelijk mochten we twee van hen welkom heten: Zuster Suman Anima Toppo en Zuster Mary Joseph Valiyankal. We wensen hun een vruchtbare zending in dienst van de Congregatie. We hopen en bidden dat Zuster Béatrice Tshilemba weldra haar visum mag verkrijgen en ons hier in Brussel mag vervoegen.
 • We danken de Heer voor zijn Geest en genaden die bij ons waren tijdens de tweede sessie van de provinciale/regionale kapittels. We wensen aan elke zuster de blijvende zekerheid dat God ons nabij blijft met zijn genade om trouw te blijven aan de geest van het Algemeen Kapittel en antwoord te kunnen geven aan de oproep van de Heer: “Ga, en doe jij evenzo!”
 • Ieder jaar organiseert de UISG (Internationale Unie van de Hogere Oversten) een vergadering voor nieuwe bestuursleden van de Algemene Besturen van de Congregaties over de wereld om hen te integreren in deze internationale gemeenschap en hen vertrouwd te maken met hun opdracht binnen de Kerk en de Wereld. Op 2 februari hadden de leden van het Algemeen Bestuur de gelegenheid om deel te nemen aan deze webinar.
 • Op 26 februari heetten we Zuster Cécile Chevalier van de gemeenschap België-Zuid welkom om bij ons een paar dagen te verblijven. We waren samen om te bidden om onderling uit te wisselen en ons te ontspannen. Het was fijn dat ze bij ons was met haar opgewekte aanwezigheid. Moge de Heer ons steeds bewaren in het Cor unum anima una.


Viering Eerste Geloften


Op 17 februari 2024 vierde de Provincie Sint-Bernardus - RDC Congo in Kimpese de Eerste Geloften van twee novicen: Zr. Christine Kalombo en Zr. Hortence Tshibola.

Van links naar rechts: Zr Christine en Zr Hortense

We zijn God dankbaar voor dit heerlijk geschenk van de twee nieuwe religieuzen voor de zending die zo belangrijk is, want de Heer van de oogst heeft talrijke werkkrachten nodig.

In zijn homilie nodigde Pater Moïse Bahonda, pastoor van de parochie Sainte Marie van Kimpese en Bisschoppelijk Afgevaardigde van het bisdom Matadi, de pas geprofeste zusters uit tot een vurig vertrouwen in de eindeloze barmhartigheid van de Vader, want het uitspreken van de geloften van zuiverheid, armoede en gehoorzaamheid is geen eindpunt maar een nieuwe start om te getuigen van de liefde van Jezus doorheen de dienstbaarheid, gehoorzaamheid en zelfverloochening.

Dit nieuwe begin is een vreugdevol gebeuren, al zal het niet eenvoudig zijn om te beleven. Pater Bahonda sprak over de nederigheid als basis van trouw. Wie gehoorzaam is vergist zich niet, maar ontvangt Gods zegen. De dienst aan de Vader als verlossing van de mensheid is volgens het woord van Jezus een gezegende zorg.

Hij nodigde alle God-gewijden uit na te denken over hun identiteit, over wat hen motiveert om zich toe te wijden in het religieuze leven en om hun toewijding aan God uit te zuiveren en scherper te stellen.

De grootste hinderpalen in de navolging van de Heer (de sequela Christi) liggen niet op de weg of op de plaats waarheen ze gezonden worden, maar in hun eigen hart, hun wensen, voorkeuren, eisen, voorwaarden, ambities enz. die aanzetten om te doen zoals iedereen en de weg van de Heer te verlaten.

Laat ons overtuigd zijn dat we het beste deel hebben gekozen om Christus te volgen en Hem te dienen. Onze huidige wereld heeft nood aan echte religieuzen die anderen aanzetten tot heiligheid.

Na deze mooie viering hebben we de festiviteit afgeslote, met een familiefeest samen met genodigden en “kinderen van Vader Triest”.

Alles verliep tot grote tevredenheid van allen!!

Zusters Agathe Kiena en Jacqueline MisengaEeuwige Geloften in Sri Lanka en de D.R. Congo

Sri Lanka

Tijdens de Eucharistieviering in het St.-Jozefsconvent in Kegalle op 8 december 2023 spraken de Sisters Rosamary Rasaratnam en Thalini Fernando hun Eeuwige Geloften uit als Zusters van Liefde van Jezus en Maria. Hoofdcelebrant was E.H. Shamindra Jayawardana, Prior van de Benedictinessen.

Zuster Thalini deelt met ons haar ervaring van de voorbereiding op haar Eeuwige Geloften:

“Zelfs vóór het ontstaan van de wereld had God ons reeds gezien en ons voor Ham bestemd door onze band met Christus, opdat we heilig en vlekkeloos zouden zijn…” (Ef. 1,4)

Dit woord heb ik ook genomen en bewaard in mijn leven. Zeven jaar geleden nam ik het besluit Christus te volgen als ZLJM. In mijn leven als juniore ontving ik heel veel gelegenheden om mijn verbondenheid met Jezus te verdiepen, om te getuigen van de voorrang van Gods liefde om in dienst te staan van Gods mensen en de geest van het ‘Cor unum anima una’ te beleven in gemeenschap. Ik leerde mijn oude gewoontes opzij te zetten door vernieuwende inzichten, retraites en bezinningsdagen.

Het was stilaan tijd om met heel mijn hart en ziel mezelf toe te wijden aan Gods onmetelijke genaden. Ik gaf edelmoedig en bereidwillig antwoord op Gods oproep, de wereld achter mij latend nam ik een aanvang met mijn spirituele tocht. Zuster Rosamary en ikzelf begonnen in september met het voorbereidend programma. Onder leiding van Zuster Pradeepika Përera, onze juniorenmeesteres brachten wij de dag door in een diepe en omvormende ervaring van het brandende braambos. Het was een tocht van spirituele verrijking die een blijvende invloed bewerkte bij ieder van ons. Ik kon mezelf herkennen in Mozes. Soms aarzelde ik ook om ‘ja’ te zeggen omdat ik mezelf heel zwak voelde. Maar God stelde mij in staat om antwoord te geven.

We ontvingen sessies over inwendige heling, om het religieuze leven te waarderen, echte gemeenschap te vormen en vruchtbaar apostolaat waar te maken , en te groeien naar een evenwichtige volwassenheid. We leerden openstaan voor de huidige context van het religieuze leven. We hadden ook contact met de pijn van mensen die te lijden hadden door allerlei redenen, zoals gebrek aan huis of land, verlies van gezinsleden en verwanten door onrecht en geweld. Elke sessie was aanleiding om te groeien op spiritueel, mentaal, sociaal en waardevol vlak.

Een dertigdaagse retraite verdiepte onze roeping. E.P. Gerald de Rosario O.M.I. leidde ons naar persoonlijke verdieping, naar ons charisma en de menselijkheid van Jezus. Het was een nieuw begrijpen van ons charisma. Ik leerde Jezus zien als mens in zijn zending. Ik voelde de nood aan bekering om beter de noden van de huidige context te verstaan. Pater Gerald herhaalde steeds “Deze retraite dient niet om je roeping te onderscheiden, maar om je aan te sporen om met de Heer te gaan” Ik ben sterker bewust geworden dat Jezus het middelpunt in de cyclus van mijn leven, alles draait rond Hem. Op die lang verwachte dag mochten wij overtuigd “ja” zeggen aan de Heer voor altijd.

Ik dank God voor zijn leiding. Ik dank mijn familie, de vormingsverantwoordelijken en alle zusters die mij geholpen hebben om te zijn wie ik nu ben!

Zuster Thilini Fernando

 

 

Eeuwige Geloften en zilveren jubileum in Kananga

Van links naar rechts: Zusters Rosalie Kapinga, Angèle Benabiabo en Elisabeth Kanku

De Sint-Bernardusprovincie vierde op 15 december 2023 de Eeuwige Geloften van Zusters Rosalie Kapinga en Elisabeth Kanku en het zilveren jubileum van Zuster Julienne Mputu in de Kathedraal St-Clément in Kananga, Centraal Kasai in D.R. Congo. Mgr Kasanda Lumembo Léonard Bisschop-Emeritus van Luiza ging voor in de viering.

Op uitnodiging van de Provinciaal Overste naderden de twee kandidaten al dansend naar voor om hun “jawoord” uit te drukken en Christus te volgen. Ze werden vergezeld door hun ouders met een lamp en brandende kaarsen, symbolen van Christus als Licht van de wereld. Het was een uitnodiging om een andere Christus te worden in dienst van al wie zij op hun weg zouden ontmoeten.

Het was een vreugdevolle uitdrukking van het toebehoren aan de Congregatie van de Zusters van Liefde van Jezus en Maria, als trouwe leden.. Ze aarzelden niet om publiek aan iedereen te verklaren dat ze bereid waren om de kleine mens lief te hebben en te dienen tot aan de dood. Samen met Paulus willen ze zeggen: “ … dood noch leven, noch enig schepsel kan ons scheiden van Christus’ Liefde…”

Van links naar rechts: Zusters Julienne Mputu en Angèle Benabiabo

Gesterkt door deze overtuiging hebben de Zusters Rosalie en Elisabeth hun Eeuwige Geloften uitgesproken voor God, voor de Kerk, voor de Provinciaal Overste, Zuster Angèle Benabiabo, afgevaardigde van de Algemeen Overste Zuster Lucy Jacob. Dit feest bracht vele zusters van de verschillende gemeenschappen samen.

Zuster Julienne Mputu ontving haar diploma van trouw met de zegen van Paus Franciscus ter gelegenheid van haar zilveren jubileum.

Na de viering werden de aanwezigen: leerlingen, ouders, religieuzen, medewerkers uitgenodigd voor het feestmaal in de grote zaal van het lyceum Buena Muntu. Ook de Vrienden van Vader Triest werden onthaald voor de maaltijd.

We wensen onze drie zusters geluk en wensen hun trouw in de wijngaard van de Heer.

Zuster Julienne Elameji


Eeuwige Geloften – Provincie Ranchi

December 2023

“Loof de Heer, mijn ziel, prijs mijn hart zijn heilige naam.” (Ps. 103, 1)

Tijdens de laatste 6 maanden van ons ’derdejaar’, is God ons meer nabij gekomen. Het was voor ons de gelegenheid Hem beter te leren kennen, Hem meer te beminnen en dichter bij Hem te blijven. Dit maakte voor ons mogelijk op 7 december antwoord te geven aan God om met heel ons hart ons aan Hem te verbinden, een verlangen waarnaar wij vurig hadden uitgekeken. Wij, de vijftien ’derdejaars’: Prabha Kullu, Jyoti Kerketta, Shashi Baa, Anshu Bage, Anju Tirkey, Sonia Toppo, Lalitha Cherowa, Lalitha Nagetia, Reema Kujur, Alka Tete, Anima Kujur, Magdali Horo, Anjana Lakra, Sushana Nayak, Binsi Sanga, zijn allen overtuigd zichzelf in Zijn dienst te stellen. De dag werd ingezet met een ingetogen en zinvol gebedsmoment, geleid door Zuster Lilly. We waren diep ontroerd en voelden de hand van Jezus op onze schouders. Een diepe stilte bleef hangen doorheen de ganse ceremonie.

De Eucharistie met het uitspreken van de geloften begon om 9u30. Alles verliep goed en veelbetekenend. We werden naar het a ltaar begeleid met een sierlijke dans als intrede door postulanten en leerlingen-internen van het Nirmala College. Aartsbisschop Felix Toppo s.j. van Ranchi was de hoofdcelebrant samen met meer dan twintig priesters. Onze ouders en familie en ook vele a ndere religieuzen waren bij ons met hun biddende en vreugdevolle nabijheid. Mooie muziek en liederen begeleid door Zusters Magi en Manjula Kullu, samen met enkele zusters­ leerlingen en internen waren er heel bijzonder om onze geest en aanbidding van God te verzekeren.

De homilie van de Bisschop handelde hoofdzakelijk over de drie geloften van het religieuze leven. Hij zegde: "eigen leven totaal aan God wijden is de spirituele tocht met God, de unieke en voornaamste stap in het religieuze leven. Op die spirituele tocht hebben we af te rekenen met allerlei stoorzenders en uitdagingen, die kunnen geestelijk zijn, mentaal of fysisch. Mogelijk door God zelf of… door de kwade. Om één te zijn met God hebben we zijn genade en zijn kracht nodig!" Een hele inspiratie om als boodsch ap mee te nemen in ons leven.

Overgelukkig en met overtuiging spraken wij de drie geloften uit en we ontvingen de gewijde ring van Zuster Sushma Beek, onze provinciaal Overste, met heel ons hart, liefde en vertrouwen in God. We zijn versterkt en bemoedigd om het charisma van onze Congregatie waar te maken.

Na de Mis en de slotzang werden we naar het podium geleid voor de verdere viering van de Dag. Alle ZLJM omringden ons met hun hartelijkste wensen, omhelzingen en bloemenkransen. Dan was het de beurt om naar onze eigen familieleden te gaan voor gelukwensen, zoals we dat kennen met onze eigen culturele gebruiken. Allen genoten van de lekkere gerechten klaargemaakt door Zuster Shobha met haar team.

We zijn natuurlijk heel dankbaar voor Zuster Lilly die, samen met de gemeenschap van het Nirmala College alles zo goed had geregeld en ons de voorbije zes maanden had begeleid. We bidden en vragen voor hen Gods milde zegen.
We zijn ook alle ZLJM dankbaar en allen die ons hielpen op één of andere wijze in ons leven. God zegene ieder van jullie.

Zuster Binsi Sanga
 


De heerlijke ervaring en de rijke beleving van eerste Geloften

De Goddelijke Roeping is een buitengewone gave van God, een kostbare parel. In de geschiedenis van de mens - in alle religies - kozen mensen, geleid door de Geest, om hun leven te wijden aan de godheid, naargelang de gebruiken in hun leven.
Zoals voor ons die geworteld en verankerd zijn in het katholieke geloof is “Roeping” een genade, toevertrouwd aan de persoon door God uitgenodigd om Hem van nabij te volgen. Een welomlijnd systeem wordt gevolgd om iemands religieuze roeping duidelijk te maken. Vanaf het begin van het christendom is het intieme “navolgen van Christus” een oproep geweest.

As for us who are rooted and knitted in the Catholic faith, "Call" is a grace bestowed on the person chosen by God to follow Him intimately. A regular system is designed to live out one’s religious vocation. From the early times of the Christian faith, following Christ more intimately has been practiced by men and women.

Op een vredige, frisse 21 oktober 2023 ontvangt de Provincie Pakistan opnieuw het getuigenis van een jonge novice in de provincie. Het was werkelijk een dag van immense vreugde voor de ZLJM – gemeenschap.

Na vijf jaar intense vorming, persoonlijke begeleiding, bezinning en onderscheiding was Rimsha Alec (novice van het 2e jaar) klaar om openlijk Geloften af te leggen. In onze Provincie en volgens onze cultuur nemen we twee dagen om deze gebeurtenis te vieren.

1. Ritueel van het haren knippen

Tijdens het avondgebed op 20 oktober 2023 volgde de ceremonie van de traditie. In onze cultuur horen de haren van de vrouw als onderdeel van haar vrouwelijke schoonheid. De haren worden gezien als de zegen van God, daarom worden ze bedekt. Als iemand zich volledig wil toewijden aan God wil men alles geven, ook de haren. Ze maakt zich immers klaar voor een nieuwe levensstaat. De ceremonie is bedoeld voor het moment dat voorafgaat aan het uitspreken van de geloften, waardoor ze zich helemaal wil geven. Ze kiest om in Christus’ voetspoor te gaan; nederig en vreugdevol. Ze wil behoren tot de religieuze familie van de ZLJM in een leven van genaden. Alle aanwezigen waren ontroerd toen Rimsha zich totaal toevertrouwde aan de Heer.

2. De plechtigheid

In de avond van 20 oktober 2023 arriveerde de Gemeenschap uit Lahore en we waren al blij op voorhand omwille van de liederen en de vrolijkheid.

3. Het onthaal

In de morgen van 21 oktober 2023 had de opening van de receptie plaats in de kapel van het klooster. Rimsha werd binnengeleid samen met de vormingsgemeenschap. Daar werd ze welkom geheten door de provinciaal Overste en de Lahore-gemeenschap. De liturgie was opgesteld rond het gebed van Vader Triest “O God, geef mij de blijvende kracht om U aanwezig te brengen in de wereld en een heraut te zijn van Uw Blijde Boodschap”.
De vlam van de brandende kaars werd met open handen geofferd met dit gebed aan God.

Tijdens de liturgie werd het religieuze habijt met het boek van de Constituties aan Rimsha overhandigd. Dan kleedde zij zich om en trad een nieuwe levensfase in. Vanaf nu wordt ze aangesproken met een nieuwe titel “zuster”. Vanaf nu wil zij voor allen een zuster worden.

4. Religieuze Geloften

5h00 in de namiddag: een groep ZLJM, familie, priesters en religieuzen van verschillende congregaties kwamen samen met de familie van Rimsha in de kapel van het klooster voor de Heilige Mis. Tijdens de Mis sprak Rimsha haar Geloften uit. De liturgie was zinvol en het koor zong prachtig. De homilie werd gegeven door de Algemene Vicaris P. Asif Sardar. Hij legde de nadruk op de noodzaak de evangelische waarden te beleven in onze dienstverlening en onze zorg. Wij moeten zelf Blijde Boodschap zijn.

Na de plechtigheid werden alle aanwezigen naar de Heilig Hart-zaal begeleid, waar de traditionele cake werd doorgesneden en het feestmaal werd opgediend.

Heel wat ontroerende en fijne momenten hadden we beleefd. We blijven bidden voor zr Rimsha dat ze standvastig mag blijven en trouw aan haar roeping als Zuster van Liefde van Jezus en Maria.

Zuster Zakia Jamal ZLJM


Nieuws uit het Generalaat

November 2023

De gemeenschap van het Generalaat wacht nog altijd op de drie leden van het Algemeen Bestuur die nog altijd wachten op de nodige visa voor België; dat zijn de Zusters Beatrice Tshilemba, Suman Anima Toppo en Mary Joseph Valiankal.

 • Zr. Gladys Sandhu van de Provincie Delhi is goed aangekomen in Vietnam waar ze Zr. Suman zal vervangen. We wensen haar een vruchtbaar apostolaat bij de jonge zusters. Zr. Suman gaat ondertussen op 3 december naar Delhi om stappen te zetten voor haar visa voor België. Zr. Roshni Barla wordt eveneens lid van de Regio Vietnam na haar bezoek aan haar familie.
 • Op 4 november 2023 werd Zr. Sushma Beck benoemd als provinciaal Overste van de Provincie Ranchi waar ze Zr. Mary Joseph zal vervangen. Zr. Albina Mundu is nu lid van de ‘leadership’- equipe als provinciale Raadzuster.
 • De novicen van het Internationaal Afrikaans Noviciaat in Mali beëindigen hun apostolische stages in de verschillende gemeenschappen van Regio Mali. Zr. Cécile Ndaya werd benoemd als Novicen-meesteres in het Int. Afr. Nov. Ter vervanging van Zr. Julienne Kiangudimosi. We danken Zr. Julienne voor haar inzet bij de begeleiding van de novicen en wensen Zr. Cécile welkom in het Noviciaat en een veelbelovende missie bij de jongeren.
 • Zr. Thérèse Kapemb Nambay van de Provincie St.-V.-de Paul , in de Democratische Republiek Congo kwam goed toe in Sri Lanka voor de missie-ervaring waar ze reeds lang naar uitkeek. We wensen haar een vruchtbaar apostolaat.
 • De gemeenschap van het Generalaat onthaalde op zondag van Christus-Koning “meester Johan” die al meer dan 33 jaar bij de ZLJM werkte in Regina Caeli in Dilbeek, waar het Algemeen Kapittel/2023 plaats had. Zr Birgit Goslain vergezelde hem. Het was niet alleen een lekker, maar ook een aangenaam bezoek, maar ook was het de gelegenheid om van harte dank te zeggen voor zijn talloze diensten tijdens het Algemeen Kapittel.
 • Van 27 tot 30 november hadden enkele leden van de gemeenschap de gelegenheid om deel te nemen aan een “webinar” over communicatie, georganiseerd door UISG (internationale Unie van Hogere Oversten) Heel wat onderwerpen werden aangeraakt: initiële vorming, en digitale cultuur, digitale onderscheiding, organisatie van communicatie-bureau, enz…
 • Op 30 november 2023 had de installatie plaats van Mgr Luc Terlinden, nieuwe aartsbisschop van Mechelen-Brussel, als vierde Bisschop van de Strijdkrachten. Enkele leden van de gemeenschap woonden de viering bij in St.Jacob-op Coudenberg.
 • De provincies/regio’s/gemeenschappen zijn bezig met de organisatie van de tweede sessie van het kapittel op het betreffend vlak. In die optiek ging Zr. Lucy Jacob op zondag 3 november naar Ierland ter ondersteuning van hun kapittel. Zr. Kim-Chi Duong vergezelde haar. We wensen hun goede reis en vruchtbaar werk.


GEDEELDE ZEGENINGEN, AANGEWAKKERDE HOOP

4 november 2023

Dit was het thema van de viering van de 19e verjaardag van de start van het Triest-Legazpi project en van de 220e Stichtingsdag van de ZLJM.

In dankbaarheid aan God voor zijn aanwezigheid, zijn onvoorwaardelijke liefde en barmhartigheid, hebben de Zusters en het Team deze gebeurtenis samen zinvol gevierd. Het waren de zusters die het initiatief hadden genomen, samen met de Vrienden van Triest, de aangesloten leden en de jongeren (CST). De viering werd voorgegaan door Mgr Joel Z. Baylon D.D., Bisschop van Legazpi. Op hetzelfde ogenblik was er ook een nationale retraite georganiseerd voor alle Bisschoppen en Priesters van het land. Zo konden zij niet aanwezig zijn voor onze viering. Gelukkig konden er toch twee priesters komen. Er waren ook verschillende zusters aanwezig: Zusters van de H. Familie uit Sorsogom, zusters Benedictinessen, zusters van de Goede Herder en van de Sagrada Familia van Fr Charles, Broeder Mauro en enkele residenten. Ook professoren van de Universiteit, Voorzitters van het Internationaal Bureau, leerkrachten, vrienden en weldoeners en de Vrienden van Triest. Vanzelfsprekend zong het Koor van de jongeren en de leerlingen, onder leiding van Jane de Claro, samen met de kinderen van St.-Rafaël, Aartsengel, patroon van de parochie, onder leiding van Melen Marfil.

Het was een wondere avond, ook de maaltijd, samen met de vele mensen van diverse sectoren. Het was een wonder dat plaats had met een onmogelijk scenario, dat uitdraaide tot een berg mogelijkheden en kansen voor iedereen om talenten, gaven, tijd, verscheidenheid en energie te delen, het maakte velen gelukkig er te kunnen aan deelnemen. Het was een succes door samenwerking, gezamenlijke inspanning, opgewektheid en creativiteit van iedereen, vanaf de voorstelling, technische ondersteuning, maaltijd, de hele organisatie en coördinatie van de verschillende diensten en alle medewerkers die hun zegeningen deelden om tot dit resultaat te komen. Ondanks de vele uitdagingen was het een bemoediging voor ons allen. Zo, als Sr Swarna in haar toespraak zegde: “Het was een avond vol inzicht en inspiratie, onthalend voor iedereen bij deze zinvolle gelegenheid om deze fondswerving te vieren, de 220 jaar aanwezigheid van de Congregatie en de 19 jaar ‘Triest-apostolaat’ met het thema “gedeelde zegeningen – aangewakkerde Hoop”.

We danken allen die aanwezig waren, voor hun onvoorwaardelijke liefde en steun voor de ZLJM-Triest organisatie doorheen de jaren van dienst aan onze broeders en zusters in nood. We danken om dit moment van genaden waarin we samen zijn om te getuigen van de voorrang van God die ons en allen oneindig liefheeft. De kaarsen werden aangestoken en we baden samen om de voorspraak van Vader Pieter Jozef Triest om Gods liefde brandend te houden in ons hart, zoals het op het altaar staat: “Geef, en u zal gegeven worden!”

Om te eindigen herhaalde Ma Salome Yanzon (één van de pioniers – vrienden van de V. Triest-associatie) de woorden van Triest: “Liefde is de oorsprong; Dienst is de weg; volgehouden Zorg is de methode; vreugde van de Verrijzenis is het perspectief”. We herkennen het beeld van God in ieder kind met gaven en waarden, en met recht om waardig te mogen leven en op alle vlakken geholpen te worden voor haar/zijn welzijn en om een waardige burger te worden in de maatschappij.
Haar dank ging ook uit naar alle aanwezigen voor hun meevieren!

Verbonden met alle Zusters van Liefde, het Algemeen Bestuur en alle zusters in de wereld, in liefde, gebed, onderlinge steun en onverbreekbare team-spirit koesteren we dit moment met gevoelens van dank aan God voor zijn aanwezigheid op onze tocht en zending hier in Legazpi – Filippijnen. Deus Caritas Est .

Zuster Madelene B. Nueza, ZLJM


Feest van de Stichtingsdag


Nieuws uit het Generalaat: augustus - oktober 2023

20/10/2023

Ons leven in het generalaat, na het kapittel, is een aaneenschakeling van kleine en minder kleine gebeurtenissen. De afgelopen twee maanden waren een bijenkorf van activiteiten, afgewisseld met vakanties, retraites en verbondenheid met gebeurtenissen om ons heen.

 • We verwelkomden de zusters die na het kapittel nog hier bleven om hun familie en vrienden te bezoeken. Hun gezelschap bracht ons veel vreugde en dynamiek. Het was ook een gelegenheid om enkele van hun familieleden te ontmoeten.
 • De werkzaamheden na het kapittel hielden ons enkele dagen bezig, waaronder het opruimen van de kapittelplaats, het opruimen van het gebruikte materiaal, het bundelen van spullen voor toekomstig gebruik, enz.
 • Na de directe werkzaamheden van het secretariaat te hebben afgerond, vertrok Zr. Kim Chi op 15 augustus voor een welverdiende vakantie, die bestond uit een retraite en enkele dagen met haar familie in Frankrijk. Ze keerde terug op 04 september.
 • Zr. Angélique Dikete was afgevaardigd om naar het Inter-Afrikaanse Noviciaat in Mali te gaan en er een probleem op te lossen. Ze vertrok op 18 augustus, bracht enkele dagen door in Mali en deed in die tijd ook haar jaarlijkse retraite samen met de zusters van de regio. Daarna vertrok ze naar Congo voor een langverwachte vakantie met haar familie en keerde terug naar Brussel op 6 oktober.
 • In september en een deel van oktober vertrokken Zr. Cécile Ndaya en Zr. Sylvia Chabala naar Wépeon, het Jezuïetenretraitecentrum, voor hun jaarlijkse retraite, Zr. Marie Louise bracht enkele dagen van rust en ontspanning door met haar familie en Zr. Lucy Jacob, Rosily Mathew en Valsam Jose zochten wat verkoeling aan zee in Koksijde.
 • Het bisdom Mechelen – Brussel is gezegend met een nieuwe Aartsbisschop in de persoon van Mgr. Luc Terlinden. Enkele leden van de communiteit waren op 03 september in de kathedraal van Mechelen om getuige te zijn van zijn wijding.
 • Bijna elke week van de afgelopen twee maanden hadden we het geluk een aantal Webinars te kunnen volgen over verschillende onderwerpen, zoals Gesprekken over Synodale thema’s, Pastorale Reflecties over Sociale Media, de Uitdagingen van de Energietransitie en dergelijke. We waren ook online aanwezig bij de publicatie van het Laudato Deum van paus Franciscus en namen deel aan de oecumenische gebedsdienst die de officiële opening van de synode markeerde.
 • Al die tijd waren de vertrekkende leden van de Algemene Raad ook druk bezig met de voorbereidingen voor de overdracht: classificeren en archiveren van documenten, weggooien/versnipperen van wat niet nodig is, voorbereiden van verslagen, enz.
 • De feitelijke overdracht vond plaats op 09-11 oktober. Dit moest online gebeuren omdat de nieuwe leden nog moesten komen. Zij zullen veel tijd nodig hebben om hun visum en andere reisdocumenten te verkrijgen. Het is nog niet bekend wanneer ze in Brussel zullen zijn.
 • Op 16 oktober zijn de vertrekkende leden, namelijk Zrs. Deeptika, Roshni en Cécile, terug naar hun respectievelijke provincies. Voordat ze hun actieve bediening hervatten, zal ieder van hen een welverdiende vakantie hebben met hun familie. In de loop van 2024 is er ook een moment voorzien voor een opfrisprogramma.
 • Op dit moment zijn Zusters Rosily en Kim Chi op missie in Vietnam. Ze zullen naar verwachting eind deze maand terugkeren.
 • Aangezien de verschillende eenheden van de Congregatie binnenkort de tweede sessie van hun kapittels houden, blijven we met hen verbonden in gebed. Moge de boodschap van Generaal Kapittel 2023 haar concrete uitdrukking vinden in de specifieke context van ons leven in de verschillende delen van de wereld en moge onze aanwezigheid daar een positief verschil maken!


Jubilea en eeuwige geloften in Mbujimayi

17/09/2023

17 september was voor ons ZLJM in Mbujimayi een speciale dag. We vierden die dag het platina jubileum van Zr Hyacinthe NGANZU NKONGOLO, het zilveren jubileum van Zr Marie-Thérèse NZEBA LUBOYA en de eeuwige geloften van Zr Céline KAYIBA MUKENDI.

De dankviering ging door om 10u00 in de parochie St.-Gérard in Bipemba en werd voorgegaan door Monseigneur Emmanuel-Bernard KASANDA, plaatselijke bisschop, samen met een dertigtal priesters. In zijn homilie bij de lezingen van de 24e zondag van het liturgische jaar A, legde Monseigneur de nadruk op de vergeving, die we geven, maar die we ook ontvangen.

Na de Mis volgde het feestmaal voor de genodigden in de zaal van de foyer van de meisjes bij de zusters Missionarissen van Christus-Koning.

Moeder Provinciaal geeft de ring aan Zr Céline

 

Zr. Céline en haar ouders

 

Mgr. Kasanda feliciteert Zr. Céline

Zuster Carine Kupela

Geloften en jubilea in Kinshasa en Ranchi

Juli 2023

Eeuwige Geloften en jubilea in Kinshasa – R.D. Congo

Elk jaar mogen we genieten van Gods overvloedige genaden in hen die Hij roept in zijn dienst.

Dit jaar vieren we de Eeuwige Geloften van Sr Henriette Linda en van Sr Honorine Kusiamina; en eveneens de jubilea van het zilveren jubileum van Sr Agnes Ntumba en Sr Mathilde Ilongo, gouden jubileum van Sr Marie-Louise Masuku en 75 - jarig jubileum van Sr Vincentia Muayi.

De Eucharistieviering had plaats op 1 juli 2023 om 9u30 in Kimpese en werd voorgegaan door Mgr André Giraud Pindi, bisschop van het Bisdom Matadi.

Van links naar rechts: Zr. Honorine Kusiamina, Zr. Angèle Benabiabo (Provinciaal Overste) en Zr. Henriette Kinda

Geroepen zijn betekent dat God de mens roept die ook vrij is om antwoord te geven. God roept wie Hij wil, wanneer Hij wil, en waar en hoe Hij wil.

Jezus wil ons ontmoeten en ons beschikbaar maken voor zijn dienst om mee te werken aan de vestiging van zijn Rijk en het heil van de mensen.
Bewust van onze onwaardigheid tegenover God verhindert dat we ons laten verleiden tot te veel zelfbewustzijn en hoogmoed. Het brengt ons tot nederigheid, empathie en gratuite dienstbaarheid. Zich onwaardig weten maar uitverkoren, zal ons helpen om gemeenschap te stichten van verbondenheid, dialoog en onderlinge hulpvaardigheid, geloofsgemeenschap van gebed, aanbidding en trouw.

Discipel van Christus zijn eist een radicale en dagelijkse keuze, totale liefde, passie voor God en voor de mensen.


Van links naar rechts : Zr. Marie Louise Masuku (50), Zr. Angèle Benabiabo (Provinciaal Overste), Zr. Agnès Ntumba (25) en Zr. Vincentia Muayi (75) in de rolstoel.

Zuster Angèle Benabiabo

Tijdelijke Geloften 2023 – Ranchi Provincie

9 juli werd in rode letters geschreven voor alle ZLJM, vooral in de Ranchi Provincie. Vier van onze zusters novicen – Alice Kerketta, Anupa Kullu, Anjulia Pradhan en Beronika Bara – vierden het uitspreken van hun tijdelijke Geloften. De ceremonie werd gehouden in de Sacred Heart School in Hulhundu en begon om 10h00 met een elegante dans door novicen en postulanten. De nieuwe bruiden werden begeleid door Zr. Mary Joseph, provinciaal overste, en Zr. Rashmi Kerketta, novicenmeesteres, Priesters en Aartsbisschop, allen in processie naar het altaar. Bij het binnenkomen werden brandende lampen op het altaar gezet als symbool van toewijding aan God. Zr. Sushma Beck, een van de provinciale raadzusters sprak het welkomstwoord uit.

Mgr Felix Toppo S.J. Aartsbisschop van Ranchi was de hoofdcelebrant. Het thema was “Kostbaar in mijn ogen”. Na het Evangelie werden de novicen ondervraagd door de aartsbisschop. Dan gaf hij een inspirerende homilie, heel eenvoudig en diep. Na de homilie begon het voornaamste deel van de ceremonie. De novicen spraken hun Geloften uit met overtuiging en moed in aanwezigheid van familie en gelovigen, waarna ieder het kruisje van de ZLJM ontving van de Aartsbisschop , als teken van toebehoren aan Christus.

Het was werkelijk een dag van vreugde. Vele ZLJM, familieleden en verwanten van de pas geprofesten waren aanwezig. De zaal was prachtig versierd door de creatieve zusters van de Fatima-gemeenschap en de novicen. Liederen waren gekozen door Zr. Alexia en koor en gaven bijzonder klank aan het feestelijk gebeuren. Eén van de nieuwelingen sprak het dankwoord uit.

Na de Eucharistie werd de traditionele taart doorgesneden en St Mary voegde er een zoete drank bij terwijl het koor bleef zingen. Allen genoten ten volle van het feestmaal, klaargemaakt door Zr. Davies en haar team.

Zuster Elsy CherianEeuwige en tijdelijke Geloften en inkleding in D.R. Congo en Mali

Juni 2023

Eeuwige en tijdelijke Geloften in Lubumbashi

De 187e verjaardag van het overlijden van onze geliefde Stichter, Pieter Jozef Triest, was voor ons een heel bijzonder moment: het uitspreken van tijdelijke en eeuwige geloften van negen zusters in onze Provincie St. Vincent de Paul.

Het was een dubbele ceremonie in één viering. Zo ontving Sr Isabelle Illunga, Provinciaal Overste, als afgevaardigde van de Algemeen Overste, eerst de tijdelijke Geloften van onze zeven novicen: Henriette KYEUSI KUBELEZANGA, Marie-Brigitte KANKANA KATUMBA, Nathalie BABI MUKUASA, Ornella KABULO KABULO, Sabine NTENSYA KABENZE, Agnès MUMBA KANYAMPA en Madeleine KABEDI MAKOLO; en daarna de eeuwige Geloften van de Zusters Florence BANZE MANDE en Nathalie NDOMBELA KANKU.

PNG - 3.1 MbPas geprofesten: van links naar rechts
Rechtstaand: Zusters Nathalie Babi, Ornella Kabulo, Sabine Ntensya, Henriette Kyeusi
Gehurkt: Zusters Marie-Brigitte Kankana, Agnès Mumba en Madeleine Kabedi

Nieuwe eeuwig geprofesten
Van links naar rechts: Zusters Florence Banze en Nathalie Ndombela

Deze plechtige Eucharistie had plaats in de kerk O.L.Vrouw van Vrede, Gécamines om 9h00 en werd voorgegaan door Mgr Denis MOTO, Vicaris-Generaal van het Aartsbisdom Lubumbashi, omringd door een tiental priesters uit verschillende parochies van het bisdom.

In zijn homilie heeft Mgr Moto het accent gelegd op de figuur van Johannes de Doper, van wie de geboorte werd gevierd. Zoals Johannes zijn ook wij geroepen om getuigenis af te leggen van Christus en om leugen, laster en bedrog af te zweren om te leven in waarheid met gans ons leven.

Hij overtuigde de jongeren, die hun tijdelijke geloften gingen uitspreken, van de zorg van de Kerk met deze woorden: “De weg is nog lang, wij vragen de Heer voor jullie dat Hij U overstelpt met zijn genaden om ook in de toekomst eeuwige Geloften te mogen uitspreken en later ook een zilveren en eventueel … een gouden jubileum te mogen vieren. Het belangrijkste is niet het aantal jaren, maar de kwaliteit van het religieuze leven. Het voornaamste is de intieme relatie ten diepste te beleven. Het is deze intimiteit met de Heer die zal uitstralen naar de anderen en naar de wereld.” En voor hen die eeuwige Geloften gaan uitspreken: “Je beloof je voor altijd in te zetten. Je staat er niet alleen voor, wij allemaal zullen je steunen met ons gebed. En er zullen ook je medezusters zijn die samen met jou zullen gaan.”

Na de Mis werd het feestmaal opgediend in de zaal Pierre Joseph Triest van het lyceum Tshondo voor alle genodigden.
Het was een prachtig feest!

Zuster Véronique Nyindu

Eerste Geloften en inkleding in Kimpese, in de Provincie St.-Bernard

Viering in Kimpese op 24 juni 2023: inkleding van zeventien postulanten, waaronder negen van St.-Vincent de Paul, zes van St.-Bernard en twee van Regio Mali – en eerste Geloften van vier novicen. Sedert enkele jaren heeft deze viering de eer samen te vallen met de verjaardag van het overlijden van Kan. Petrus-Jozef Triest, Stichter en bezieler van de opdracht die de Zusters van Liefde van Jezus en Maria willen waarmaken in de wereld en die de jonge generaties blijft boeien doorheen de jaren.

JPEG - 258.9 kbDe postulanten voor de inkleding

Om het geheim van de vruchtbaarheid van het leven en de zending te begrijpen moeten we kijken naar het evangelisch radicalisme waartoe Jezus, eeuwige wijsheid en Woord van God, ons uitnodigt: “Wie Mij volgt, maar niet breekt met zijn vader en moeder en vrouw en kinderen en broers en zusters, ja, zelfs met zijn eigen leven, kan niet mijn leerling zijn. Zo geldt ook voor jullie: wie geen afstand doet van al zijn bezittingen, kan mijn leerling niet zijn” (Lc. 14, 26-27.33)

JPEG - 235.1 kb
Van links naar rechts: Zusters Rebecca Lusamba, Sophie Kalela, Robertine Nduata en Chanceline Nsansi

Moge God ons omvormen tot zijn evenbeeld om van dag tot dag in liefde te leven. Moge liefde onze identiteit, ons leven en ons zijn.

Moge Maria ons begeleiden op deze weg van een vernieuwd ja-woord aan God.

JPEG - 234.3 kb

Zuster Angèle Benabiabo

 

Eerste Geloften en jubileum in Mali

God is aan het werk en we hebben genade op genade ontvangen. De Heer heeft wonderen voor ons gedaan. Heilig is zijn naam!

Op 25 juni 2023 vervulde God ons met vreugde door de gave van onze drie jonge geprofeste zusters: Zuster Providence Kunsongi Vakanda, Zuster Blandine Ntumba Kayenga en Zuster Rita Masangu Banza, die hun eerste geloften aflegden in San, Mali, en onze twee jubelerende Zusters: Zuster Henriette Mulanga Kabengele en Zuster Monique Mutshiaudi Mukenge, die na 25 jaar in dienst van de Liefde hun trouw vernieuwden.

PNG - 1.4 MiB

Van links naar rechts: Zusters Rita Masangu Banza, Blandine Ntumba Kayenga en Providence Kunsongi Vakanda

PNG - 1.1 MiB

Van links naar rechts: Zuster Monique Mutshiaudi Mukenge en Zuster Henriette Mulanga Kabengele

We danken God voor het geschenk van onze religieuze roeping. Moge Vader Triest ons helpen om te groeien in aantal en in deugd.

Zuster Rose Meta
Zalige feestdag !


Recent nieuws

Mei 2023

SEDOS

De studie en documentatiedienst van de wereldmissie (SEDOS) organiseerde een residentieel seminarie van maandag 01/05/2023 tot vrijdag 05/05/2023 met als thema: “Het veranderende landschap van het missionaire religieuze leven”. De deelnemers konden meewerken ter plaatse of on line.
Zuster Roshni Barla en Zuster Anne-Marie Dhooghe namen deel aan het seminarie in Rome samen met enkele leden van het generalaat die online volgden.

Jubileum in Gent

Zoals je weet wordt ieder jaar het jubileum van onze zusters gevierd in Gent. Dit jaar vierden tien zusters uit Europa hun jubileum van 75, 70 en 60 jaar, drie zusters van de Nederlandstalige regio, drie zusters van de gemeenschap België-Zuid en vier zusters van Engeland-Ierland. Op 13 mei waren drie jubilarissen: Zuster Françoise Bedoret (70 jaar religieus leven) van België-Zuid, Zuster Lieve Ghijs en Zuster Rina Van Den Bempt (60 jaar religieus leven) van de Nederlandstalige Regio aanwezig voor de viering in het Moederhuis in Gent. De andere jubilarissen waren verhinderd om gezondheidsredenen.

Verschillende zusters waren aanwezig, waaronder Zuster Elizabeth Roche en Zuster Helen O’Brien van de Engels-Ierse Regio. De viering begon met de Eucharistie, voorgegaan door Mgr Lode Van Hecke, Bisschop van Gent. Na de Mis volgde de feestmaaltijd voor alle aanwezigen.

Na de maaltijd richtte Zuster Lucy Jacob, Algemeen Overste, het woord tot de jubilarissen met felicitaties en aanbevelingen. Ze legde de nadruk op het luisteren als één van de voornaamste aspecten van ons samen-op-weg-zijn. Nadien volgde nog de verrassing van een geschenkje.
Wij voegen ook onze gelukwensen toe voor de jubilarissen!

Klik hier om foto’s van de viering te zien.

Bezoek van de Algemeen Econome

Zuster Rosily Mathew is op bezoek in Rwanda om een overzicht te hebben op de apostolaatswerken van de Vice-Provincie Notre Dame de Kibeho.
We wensen haar een vruchtbare zending en een aangenaam verblijf in Rwanda.

-------------------------------------------------------------------------


Professie in Rwanda

13 mei 2023

De Vice-Provincie Notre Dame de Kibeho in Rwanda beleefde een vreugdevolle viering van de eeuwige Geloften van Zuster Marie Uwambajimana en de tijdelijke Geloften van Zuster Marie Stella Habonimana en Zuster Marie Fronille Uwamahirwe. De ceremonie ging door in de parochiekerk van Ndera en werd voorgegaan door Kardinaal Antoine Kabanda.

Van links naar rechts: Zusters Marie Fronille Uwamahirwe, Marie Stella Habonimana, Marie Uwambajimana

De Eucharistieviering en andere ceremonies verliepen in de volkstaal, het Kinyarwanda, zo waren de families van de zusters en de ganse christelijke gemeenschap er helemaal bij betrokken. We feliciteren Zuster Mary Paul, onze Vice-Provinciale Overste, voor de inspanning om te spreken in het Kinyarwanda tijdens de ceremonies.

JPEG - 182.2 KiB

Naast Zuster Mary-Paul werden onze zusters omringd door Zuster Athanasie, raadzuster en Zuster Colette Uwamahoro, die de viering in goede banen leidde, en Zuster Joséphine Sieta, Zuster Marie Claire als liturgiste, Zuster Teresa Le die de kerk had versierd, Srs Gaudiose, Nisha, Félicité, Enatha en de postulante Rose die allen instonden voor het verloop van de viering. Na de Mis kwamen we samen in de polyvalente zaal van de school Mère Placide voor het feestmaal.

JPEG - 138 KiB

Na dat alle genodigden hun plaats hadden gevonden kwam Kardinaal Antoine Kambanda binnen samen met Zuster Mary-Paul, begeleid door Indische muziek met een Indische dans door de Zrs Nisha, Isabella, Teresa Le, Francine, Janvière en Félicité.

Na het gebed en de zegen over de tafel werd de feesttaart plechtig doorgesneden volgens de geplogenheden, door de Kardinaal en de eregasten. Ondertussen was de tafel klaar en werden we uitgenodigd om ons te bedienen. Het was een heerlijke maaltijd , begeleid door muziek en dans, in een opperbeste sfeer.

Zuster Joséphine SietaEeuwige Geloften in India

Provincie Delhi

Roja en Dipti zegden “JA” aan de Heer!

"De Heer zegde mij: ’Ik heb je gezien vóór je werd geboren, Ik koos je uit om profeet te zijn voor de volken’ ” (Jer. 1,4-5). Deze woorden van de Heer tot Jeremia zijn werkelijkheid geworden in het leven van onze lieve zusters Roja Gopanaboina en Dipti Kerketta. De Heer die hen riep voor een bijzondere opdracht voor Hem en voor zijn mensen, heeft zijn belofte waar gemaakt op 10 februari 2023, toen ze hun “ja-woord” voorgoed hebben gegeven. Hun opdracht zal de weg volgen in de voetstappen van de Heer met enthousiasme en ijver. De Heer is trouw en ook zij willen trouw zijn door hun dienst in liefde voor de eeuwige Heer.

De ZLJM (Zusters van Liefde van Jezus en Maria) en in het bijzonder in de Delhi-provincie voegen zich bij de jonge zusters in lof en dank aan de Heer voor hun gave aan de Congregatie, aan de Kerk en aan de samenleving.

JPEG - 238.6 kb

De plechtigheid had plaats op 10 februari en werd geopend om 11u30 met een sierlijke devote dans terwijl het koor een hymne inzette. Zusters Roja en Dipti werden naar het altaar geleid in aanwezigheid van hun ouders, Zr. Lucy Emmanuel, onze Provinciale overste, Zr. Moly Augustine, verantwoordelijke voor de derde-jaars en Mgr Dr Agnelo Rufino Gracias, apostolisch Vertegenwoordiger van het Bisdom Jalandhar, de hoofdcelebrant en andere concelebranten van het bisdom en andere priesters.

JPEG - 206.8 kb

Mgr Agnelo gaf een aangepaste homilie rond het gekozen thema van de Eucharistie “Geroepen tot de dienst aan de zwakke mens”, verwijzend naar de parabel van de Barmhartige Samaritaan. De mooie gezangen, offerande processie, doxologie en plechtig dankgebed droegen bij tot de zinvolheid van de plechtigheid. De aanwezigheid van de ouders en verwanten van beide zusters, talrijke parochianen en religieuzen van naburige gemeenschappen, naast de vele ZLJM maakten de vreugde uit van allen, vooral van Zusters Roja en Dipti.

JPEG - 172.2 kb

Na de Misviering en de fotosessie werden de twee jong-geprofeste zusters uitgenodigd in de feestzaal waar ze de taart moesten doorsnijden, dan volgden de gelegenheidsliederen, de groeten en wensen. Alle aanwezigen namen deel aan de ‘agape’. Alle zusters van de gemeenschap “Sacred Heart” deden het onmogelijke om er een onvergetelijke dag van te maken voor Roja en Dipthi. Het was een gezegende dag voor de Delhi-Provincie en voor elke Zuster van Liefde.

We bidden dat zij steeds Gods hand mogen voelen, die hen verder zal vergezellen en hun altijd de weg zal wijzen. We wensen hun een vruchtbaar apostolaat om het even waarheen zij zullen gezonden worden.

Zuster Teresa Thomas

JPEG - 133.4 kb


Van links naar rechts: Zuster Dipti Kerketta, Zuster Roja Gopanaboina

Video van de geloften:

 

Provincie Ranchi

Hartelijke gelukwensen aan de Zusters Apolina Horo, Alka Kujur, Rosline Aind en Premika Lakra die op 11 februari hun geloften aflegden in het Nirmala College in Hinoo.

De plechtigheid had plaats tijdens de Eucharistieviering die werd ingezet met een sierlijke intrede-dans door de studenten, terwijl de vier zusters met hun lampen binnentraden, vergezeld door Zr. Mary-Joseph, Provinciaal overste en haar raadzuster, Zr. Sushma, Zr. Albina Mundu, juniorenmeesteres; Priesters en Aartsbisschop Mgr Felix Toppo. Aan het altaar werden ze verwelkomd met de traditionele “aarti” en Tikka. Ze plaatsten hun brandende lampen op het altaar als symbool van hun leven, gegeven aan Christus, hun Bruidegom. Het prachtig versierde auditorium was gevuld met ZLJM, familieleden, genodigden en vrienden. De vreugde werd alom gedeeld als getuigenis van dit belangrijk gebeuren. Alle aanwezigen genoten van de unieke sfeer.

De welkom werd uitgesproken door Zr. Sushma Beck, Overste van de gemeenschap van het Nirmala College. Het zangkoor onder de leiding van Zr. Sushma Ekka, Zr. Rita Beck en Zr. Dayamani Tirkey samen met enkele jongere zusters en leerlingen-Internen, zorgden dat het een zinvolle liturgische viering was. De Aartsbisschop gaf een mooie homilie over het thema van deze dag “Wie in Mij blijft en Ik in hem draagt veel vrucht” (Joh.15,5b). Vóór het uitspreken van de Geloften werd de litanie van alle heiligen gezongen als gebed om hun voorspraak voor deze vier zusters die hun leven als overgave aan God gingen toewijden. Zr Mary-Joseph als provinciaal overste aanvaardde de Geloften. Dan volgde de zegening van de ring die ze ontvingen.

Tijdens de offergang boden de zusters gaven en gebeden aan de Heer. Na de Communie sprak Zr. Rosline Aind, één van de jong-geprofeste zusters, een dankwoord uit.

Na de viering kwamen de Aartsbisschop en de priesters samen met de nieuw-geprofesten voor de foto. Dan volgde het snijden van de feesttaart en het proeven van de zoetigheden, ondertussen zong het koor het gelegenheidslied met de felicitaties van alle aanwezigen, waarna men zich samen in de richting van de feestzaal begaf waar het feestmaal klaarstond.

Zuster Elsy Cherian

Van links naar rechts: Zr. Premika Lakra, Zr. Alka Kujur, Zr. Apolina Horo en Zr. Roseline Aind

Klik hier om de foto’s van de eeuwige geloften te bekijken.

Video van de geloften:Sluiting van het 125-jarig jubileum van de Provincie Pakistan

De jubelviering van de stichtingsdag van de Provincie was een gelegenheid om alle ZLJM samen te brengen in het Provincialaat in Lahore op 3 februari 2023. Het was een dag om de geschiedenis te herdenken en het levensverhaal te schetsen van de missie van onze zusters in Pakistan, begonnen met de vijf zusters pioniers.

JPEG - 272.5 KiB

Het verhaal betekent de herbeleving in geloof van de wondervolle tussenkomst van God in allen die deel uitmaakten van deze geschiedenis. Daarom geven we het hele programma weer, waarin we onze dankbaarheid, bevestiging en vertrouwen uitdrukken om Jezus’ zending voor onze toekomstige generatie weer te geven in dit mooie land.

We vierden die dag ook het gouden kloosterjubileum van Sr Maria Teresa en het zilveren jubileum van Sr Elfrieda Inayat en Sr Rosy Sadiq.

De aanwezigheid van Kardinaal Joseph Coutts en Monseigneur Christophe Zakia El-Kassis, Pauselijk Nuntius, van Bisschoppen, Priesters, Religieuzen, families van de jubilarissen en andere genodigden bezorgde ons een grote en bemoedigende vreugde en was een zegen voor alle aanwezigen.

De plechtige Misviering met processie werd ingezet om 16h00 met de hymne: “Hoe blij was ik toen men mij riep, kom, laat ons opgaan naar het Huis van de Heer”.

De Eucharistie werd voorgegaan door Mgr Zakia, Pauselijk Nuntius, die ook de homilie uitsprak, waarin hij wees op het uitzonderlijk gebeuren van onze geschiedenis vanaf het begin in 1897. Hij legde vooral de nadruk op ons charisma, gericht op de zorg voor de zwakke en hulpbehoevende medemens in onze samenleving en de inzet voor de opvoeding, gezondheidszorg en pastoraal.

Het was een zinvolle en plechtige viering met mooie gezangen en gebeden. De kapel was prachtig versierd om aan de plechtigheid de nodige omkadering te bieden voor dit 125e jubeljaar.

Na de Misviering kwam iedereen samen op het plein van de St Joseph’s school van waaruit onze eerste vijf zusters 125 jaar geleden waren vertrokken. Hier begon het tweede deel van de viering. De omgeving was prachtig versierd met bloemen en schitterende kleuren en licht.

Toen iedereen gezeten was werden de drie jubilarissen uitgenodigd om naar voor te komen waar ieder de traditionele bloemenkrans ontving. Dan volgde de inhuldiging van het 125-jarig herdenkingsmonument, dat plechtig gezegend werd door Kardinaal Joseph Coutts. Het werd aangebracht tegen de muur van de school, waar de geschiedenis van de Provincie was begonnen.

De aanwezigen konden genieten van talrijke culturele activiteiten, en mooie dansen. Heel bijzonder waren de kleurrijke banieren die de geschiedenis van de ZLJM voorstelden en de apostolische inzet van elke gemeenschap. De sociale avond was in mekaar gestoken door de leerlingen van de St.-John’s school, Yohannabad, St. Joseph’s school, Lahore en St.-Mary’s School, Hafizabad.

Een beeldrijke power point was voorbereid door een groep zusters. Het gaf een beeld van de volledige geschiedenis van onze Provincie en toonde de toewijding van de ZLJM in het Zuiden. Met deze voorstelling werden alle aanwezigen uitgenodigd om met ons de weg af te leggen over de voorbije 125 jaren van de geschiedenis van de ZLJM. Alle kijkers genoten ervan en ook wijzelf werden erdoor geïnspireerd.

Bewust van de toewijding en edelmoedigheid van onze religieuze leiders , weldoeners, leken helpers worden we aangemoedigd door de ondernemende staf. Wij bieden hun onze erkentelijkheid en waardering.

We danken de Heer die met ons is, die ons op elk moment van dit jubeljaar geleid heeft. Het was een jaar van genade en vernieuwing, als een uitdaging om onszelf te blijven geven om het charisma van onze Stichters ten volle en enthousiast te blijven beleven.

De Zusters JuniorenNieuws uit het Generalaat

17 januari 2023

 • Zr. Lucy Jacob, Algemeen Overste, en Zr. Angélique Dikete, Algemeen Raadzuster, zijn momenteel in de Provincie Ranchi voor de installatie van het nieuw provinciaal team. De installatie had plaats op 14 januari 2023 in een sprekende gebedsviering in het provincialaat van Ranchi. Vele zusters uit de nabijgelegen communiteiten waren aanwezig voor de gelegenheid. Een deel van de plechtigheid werd online doorgegeven.

De nieuwe leden van het team zijn:

Zr. Mary Joseph Valiyankal (Provinciaal Overste)
Zr. Sushma Beck
Zr. Lilly Mary Pallipurathu
Zr. Jessy Joseph Varayankunnel
Zr. Manju Rajkishori Beng
Zr. Victoria Minj

PNG - 3.6 Mb

Van links naar rechts : Zr. Victoria Minj, Zr. Sushma Beck, Zr. Mary Joseph Valiyankal (Provinciaal Overste), Zr. Jessy Joseph Varayankunnel, Zr. Lilly Mary Pallipurathu, and Zr. Manju Rajkishori Beng

Onze hartelijke felicitaties aan Zr. Mary Joseph en de raadzusters voor de nieuwe missie. We zijn ieder van hen dankbaar om deze verantwoordelijkheid in het leidersteam te aanvaarden en we wensen hun een vruchtbare zending in de wijngaard van de Heer.

Zr. Lucy en Zr. Angélique bezoeken enkele gemeenschappen in de provincie en zullen terug in Brussel zijn tegen 24 januari.

Klik hier om de foto’s van de installatie van het nieuwe provinciale team te bekijken.

 • Zr. Cécile Ndaya, algemeen raadzuster, ging op 11 januari naar de gemeenschap Ave Maria in St.-Servais, België-Zuid en zal er een tiental dagen verblijven.


Nieuws uit het Generalaat

December 2022

De gemeenschap van het Generalaat is weer voltallig aanwezig na een langdurige afwezigheid van enkele leden.

 • Op 13 november 2022 keerde Zr Deepthika Silva terug uit de Filippijnen waar zij een bezoek had gebracht aan het Internationaal Aziatisch Noviciaat en aan Legaspi. Ze was eveneens aanwezig bij de officiële opening van de internationale Gemeenschap van het H. Hart in Legaspi.
 • Zr Angélique Dikete en Zr Cécile Ndaya zijn terug sedert 30 november 2022 na hun zendingsopdracht in de Provincie St.-Vincent de Paul in R.D. Congo. We zijn overtuigd dat hun zending in de Provincie blijvende vruchten mag dragen.
 • Na hun bezoek aan Regio Mali zijn Zr Rosily Mathew en Zr Valsam Jose teruggekeerd op 2 december 2022. We blijven bidden voor de groei van de Regio en om zegen voor alle leden.
 • Op 10 december 2022 was het de beurt aan Zr Lucy Jacob om terug te keren na een lang verblijf in de Delhi-Provincie / India, waar ze haar canoniek bezoek had gebracht. Moge haar aanwezigheid een nieuwe adem hebben geschonken aan de Provincie.
 • Zr Kim-Chi Duong heeft twee vormingssessies geleid rond communicatie voor enkele zusters van Azië en Afrika, die verantwoordelijk zijn voor de communicatie. 18 zusters uit Azië namen deel aan het programma van 21 tot 25 november 2022 en 9 Afrikaanse zusters volgden de sessie van 5 tot 9 december 2022.

​​​​​​​JPEG - 215.7 kb

 • Op 1 december 2022 vernam Zr Roshni Barla het pijnlijke nieuws van het overlijden van haar vader dhr Mathias Barla in Ranchi. Ze kon niet deelnemen aan de uitvaart omdat haar verblijfkaart niet meer geldig was en nog niet kon hernieuwd worden. Moge De Heer haar Vader opnemen in zijn eeuwige Liefde tot troost van de ganse familie.


Recent nieuws

November 2022

 • Zr Lucy Jacob, onze Algemene Overste, is momenteel in de provincie Delhi in India voor haar canoniek bezoek. Vermits Delhi een grote provincie is en de gemeenschappen verspreid over het hele land van noord naar zuid en van oost naar west, heeft zij een drukke agenda met vele verplaatsingen. Tegen 10 december zal zij terug in het generalaat zijn.
 • De algemene Raadzusters Zr Angélique Dikete en Zr Cécile Ndaya zijn afgevaardigd voor hun zending naar de Provincie St.-Vincent de Paul in Congo. We wensen hun een vruchtbare periode. Beiden zullen op 30 november terug in het generalaat zijn.
 • De officiële opening van de Internationale Gemeenschap van het H. Hart in Legazpi op de Filippijnen had plaats op 4 november 2022. De Eucharistieviering werd voorgegaan door Mgr Joel Z. Baylon D.D., Bisschop van Legazpi. Zr Deepthika Silva werd afgevaardigd om aanwezig te zijn op de plechtigheid en vertrok op 1 november naar de Filippijnen. Ze zal eveneens een bezoek brengen aan het Aziatisch Internationaal Noviciaat in Tagaytay vooraleer op 13 november terug te keren naar Brussel.
 • Zr Valsam Jose en Zr Rosily Mathew doen momenteel hun jaarlijkse retraite in Wépion in België-Zuid. De retraite begon op 7 november en op 15 november in de namiddag zullen ze afsluiten.
 • Een bezoek van Zr Rosily Mathew, algemeen Econome, aan Regio Mali moest uitgesteld worden omwille van de onzekere toestand in het land. We hopen dat de situatie weer beter wordt. Momenteel staat de datum nu op 21 november 2022. Zr Valsam Jose zal haar vergezellen.
 • Om gezondheidsredenen verblijft Zr Marie Louise Peeters een poosje in de gemeenschap van Melle. We verwachten haar spoedig weer met vernieuwde kracht en enthousiasme.


INSTALLATIE VAN DE INTERNATIONALE GEMEENSCHAP VAN HET HEILIG HART

CARITAS CHRISTI URGET NOS” (2 Kor. 5,14: Christus’ liefde stuwt ons) was ons thema voor de Installatie van de Internationale Gemeenschap van het H.Hart op 4 november 2022, de dag die samenviel met de Stichtingsdag van de ZLJM. Het was inderdaad een opmerkelijke en vreugdevolle gelegenheid om het leven en de zending van de ZLJM in Legazpi op de Filippijnen te vieren.

Dit feestelijk gebeuren werd met de nodige aandacht en zorg voorbereid: schoonmaak, versiering van de kapel, het huis, de eetzaal, de keuken, het gebedsblaadje en het logo. De zusters waren in de weer om samen vol energie en enthousiasme er iets moois van te maken. Zr. Deepthika Silva, Algemeen Raadszuster – afgevaardigd door Zr. Lucy Jacob – arriveerde op 2 november 2022. Iedereen zette zich ten volle in voor de zinvolle gebeurtenis.

4 november 2022! De Eucharistieviering, voorgegaan door Mgr Joel Z. Baylon, D.D., Bisschop van Legazpi, ging door in de kapel van het Klooster. Vóór de Mis gaf Zr. Swarna Fernando een kort historisch overzicht van de aanwezigheid van de ZLJM in Legazpi en de huidige context van de overgang naar een internationale gemeenschap. Zr. Deepthika las de brief van Zr. Lucy Jacob Palliam Pallitura als bevestiging van de installatie, en de namen van de leden van de groep: Zr. Swarna Fernando, lokale overste, Zr. Madelene Bibera Nueza, Zr. Anna Le Thi Thuy en Zr. Teresa Nguyen Thi Thuy.

Aanwezig bij het gebeuren waren de drie Broeders van Liefde en de geassocieerde Vrienden van Vader Triest. De leerlingen van het college vormden een prachtig zangkoor voor de gelegenheid. Alle aanwezigen en vrienden genoten volop. Het hoogtepunt van de dag was de AGAPE waar men elkaar verwende met kleine verrassingen. Vòòr het afscheid overhandigde Zr. Deepthika een waardevol aandenken aan Mgr Baylon, namens de ZLJM en allen ontvingen een sleutelhanger met het symbool van de gemeenschap.

De Internationale Gemeenschap van het Heilig Hart beleeft de geest van het “Cor Unum Anima Una” samen met alle ZLJM over de wereld. In gebed en dankbaarheid aan God willen wij een andere Christus zijn bij de mensen zoals Vader Triest het ons heeft toevertrouwd.

 

Zr. Anna Le Thi Thuy4 november 2022

 

“Terhagen” ons Moederklooster, zoals het er toen uitzag!

 

Een huis geheiligd door de aanwezigheid van onze Stichter, Vader Triest,
en onze Medestichteres, Moeder Placida en de eerste Zusters !

Moge de 219e viering van onze Stichtingsdag een herdenking zijn van hun visie die onze Congregatie tot leven riep!

Mogen wij gezegend zijn met hetzelfde durvend geloof en

de onoverwinnelijke moed die hen in staat stelde grenzen te

overstijgen en bruggen te bouwen!

 

Moge God ons overvloedig zegenen op deze STICHTINGSDAG en

ons maken tot kanalen van deze zegen voor al wie wij ontmoeten!

Zr. Lucy Jacob
Amritsar, IndiaNieuws uit het Generalaat

10 oktober 2022

 • Zr Lucy Jacob ging naar Ierland om het regionaal kapittel van de Engels-Ierse Regio te begeleiden, samen met Zr Kim Chi Duong, die het secretariaat voor het kapittel waarnam. Op 21 september keerden ze terug. We danken hen voor hun inzet voor de zusters en we bidden om zegen over de regio.
JPEG - 2 MiB
 • Na haar bezoek aan de Provincie St-Vincent in Kongo reisde Zr Rosily Mathew naar India voor haar verlof. We wensen haar een fijne vakantie met haar moeder en haar familie.
 • Op 4 oktober had de gemeenschap van het generalaat de gelegenheid om samen te kijken naar “De Brief”, een film over Laudato Si met Paus Franciscus. Het was een deugddoende ervaring en een uitnodiging om na te denken en te bidden voor het milieu dat omwille van de klimaatcrisis bedreigd wordt in de natuur, de zee, de gewassen, de woningen, e.a. en dat vooral de armen er het slachtoffer van zijn.
 • Zr Suzy Spaenhoven kwam op bezoek in het Generalaat. Ze is in het land voor geneeskundige zorgen. Voor ons was het aangenaam rond een kopje koffie nieuws te vernemen over Mali en onze aanwezigheid daar als ZLJM. We wensten haar een gunstig herstel.
 • Op 6 oktober 2022 kwam Br René Stockman, Algemeen Overste van de Broeders van Liefde op bezoek. Hij vertelde hoe ver het stond met het proces van de heiligverklaring van onze Stichter Pieter Jozef Triest. Het proces is volgens hem goed gevorderd. We werden tevens uitgenodigd te blijven bidden voor deze intentie.
 • Op 8 oktober trok de gemeenschap van het generalaat op bedevaart naar Banneux. We legden al onze intenties neer aan de voeten van Maria, Maagd der Armen: “Lieve Maagd Maria, wij bidden U voor onze Congregatie en voor de lijdende mensheid”.

JPEG - 2.1 Mb

 • In één van de komende dagen vertrekt Zr Lucy naar de Delhi-Provincie in India voor haar canoniek bezoek. We wensen haar een veilige reis, een goed verblijf en een vruchtbare zending in de provincie en verzekeren haar van ons gebed.

Internationaal Afrikaans Noviciaat (NIA): Zr Victorine Tshibola eindigde op 30 juni 2022 haar opdracht als novicen-meesteres in Mali. We danken haar voor haar edelmoedige en trouwe dienst bij de vorming van de jonge novicen. Ze wordt vervangen door Zr Julienne Kiangudimosa. We heten haar welkom en wensen haar een vruchtbaar apostolaat . Het Internationaal Afrikaans noviciaat (NIA) stuurde 5 novicen van het 2e jaar op stage in verschillende gemeenschappen in Regio Mali om er te ervaren wat het charisma van ZLJM betekent.Nieuws

Nieuws uit het Generalaat

Eerste Geloften in Vietnam


Om op de hoogte te blijven van onze activiteiten, gelieve ons uw e-mailadres achter te laten: