EN FR
 

Recent nieuws

November 2022

 • Zr Lucy Jacob, onze Algemene Overste, is momenteel in de provincie Delhi in India voor haar canoniek bezoek. Vermits Delhi een grote provincie is en de gemeenschappen verspreid over het hele land van noord naar zuid en van oost naar west, heeft zij een drukke agenda met vele verplaatsingen. Tegen 10 december zal zij terug in het generalaat zijn.
 • De algemene Raadzusters Zr Angélique Dikete en Zr Cécile Ndaya zijn afgevaardigd voor hun zending naar de Provincie St.-Vincent de Paul in Congo. We wensen hun een vruchtbare periode. Beiden zullen op 30 november terug in het generalaat zijn.
 • De officiële opening van de Internationale Gemeenschap van het H. Hart in Legazpi op de Filippijnen had plaats op 4 november 2022. De Eucharistieviering werd voorgegaan door Mgr Joel Z. Baylon D.D., Bisschop van Legazpi. Zr Deepthika Silva werd afgevaardigd om aanwezig te zijn op de plechtigheid en vertrok op 1 november naar de Filippijnen. Ze zal eveneens een bezoek brengen aan het Aziatisch Internationaal Noviciaat in Tagaytay vooraleer op 13 november terug te keren naar Brussel.
 • Zr Valsam Jose en Zr Rosily Mathew doen momenteel hun jaarlijkse retraite in Wépion in België-Zuid. De retraite begon op 7 november en op 15 november in de namiddag zullen ze afsluiten.
 • Een bezoek van Zr Rosily Mathew, algemeen Econome, aan Regio Mali moest uitgesteld worden omwille van de onzekere toestand in het land. We hopen dat de situatie weer beter wordt. Momenteel staat de datum nu op 21 november 2022. Zr Valsam Jose zal haar vergezellen.
 • Om gezondheidsredenen verblijft Zr Marie Louise Peeters een poosje in de gemeenschap van Melle. We verwachten haar spoedig weer met vernieuwde kracht en enthousiasme.


INSTALLATIE VAN DE INTERNATIONALE GEMEENSCHAP VAN HET HEILIG HART

CARITAS CHRISTI URGET NOS” (2 Kor. 5,14: Christus’ liefde stuwt ons) was ons thema voor de Installatie van de Internationale Gemeenschap van het H.Hart op 4 november 2022, de dag die samenviel met de Stichtingsdag van de ZLJM. Het was inderdaad een opmerkelijke en vreugdevolle gelegenheid om het leven en de zending van de ZLJM in Legazpi op de Filippijnen te vieren.

Dit feestelijk gebeuren werd met de nodige aandacht en zorg voorbereid: schoonmaak, versiering van de kapel, het huis, de eetzaal, de keuken, het gebedsblaadje en het logo. De zusters waren in de weer om samen vol energie en enthousiasme er iets moois van te maken. Zr. Deepthika Silva, Algemeen Raadszuster – afgevaardigd door Zr. Lucy Jacob – arriveerde op 2 november 2022. Iedereen zette zich ten volle in voor de zinvolle gebeurtenis.

4 november 2022! De Eucharistieviering, voorgegaan door Mgr Joel Z. Baylon, D.D., Bisschop van Legazpi, ging door in de kapel van het Klooster. Vóór de Mis gaf Zr. Swarna Fernando een kort historisch overzicht van de aanwezigheid van de ZLJM in Legazpi en de huidige context van de overgang naar een internationale gemeenschap. Zr. Deepthika las de brief van Zr. Lucy Jacob Palliam Pallitura als bevestiging van de installatie, en de namen van de leden van de groep: Zr. Swarna Fernando, lokale overste, Zr. Madelene Bibera Nueza, Zr. Anna Le Thi Thuy en Zr. Teresa Nguyen Thi Thuy.

Aanwezig bij het gebeuren waren de drie Broeders van Liefde en de geassocieerde Vrienden van Vader Triest. De leerlingen van het college vormden een prachtig zangkoor voor de gelegenheid. Alle aanwezigen en vrienden genoten volop. Het hoogtepunt van de dag was de AGAPE waar men elkaar verwende met kleine verrassingen. Vòòr het afscheid overhandigde Zr. Deepthika een waardevol aandenken aan Mgr Baylon, namens de ZLJM en allen ontvingen een sleutelhanger met het symbool van de gemeenschap.

De Internationale Gemeenschap van het Heilig Hart beleeft de geest van het “Cor Unum Anima Una” samen met alle ZLJM over de wereld. In gebed en dankbaarheid aan God willen wij een andere Christus zijn bij de mensen zoals Vader Triest het ons heeft toevertrouwd.

 

Zr. Anna Le Thi Thuy4 november 2022

 

“Terhagen” ons Moederklooster, zoals het er toen uitzag!

 

Een huis geheiligd door de aanwezigheid van onze Stichter, Vader Triest,
en onze Medestichteres, Moeder Placida en de eerste Zusters !

Moge de 219e viering van onze Stichtingsdag een herdenking zijn van hun visie die onze Congregatie tot leven riep!

Mogen wij gezegend zijn met hetzelfde durvend geloof en

de onoverwinnelijke moed die hen in staat stelde grenzen te

overstijgen en bruggen te bouwen!

 

Moge God ons overvloedig zegenen op deze STICHTINGSDAG en

ons maken tot kanalen van deze zegen voor al wie wij ontmoeten!

Zr. Lucy Jacob
Amritsar, IndiaNieuws uit het Generalaat

10 oktober 2022

 • Zr Lucy Jacob ging naar Ierland om het regionaal kapittel van de Engels-Ierse Regio te begeleiden, samen met Zr Kim Chi Duong, die het secretariaat voor het kapittel waarnam. Op 21 september keerden ze terug. We danken hen voor hun inzet voor de zusters en we bidden om zegen over de regio.

JPEG - 2 MB

 • Na haar bezoek aan de Provincie St-Vincent in Kongo reisde Zr Rosily Mathew naar India voor haar verlof. We wensen haar een fijne vakantie met haar moeder en haar familie.
 • Op 4 oktober had de gemeenschap van het generalaat de gelegenheid om samen te kijken naar “De Brief”, een film over Laudato Si met Paus Franciscus. Het was een deugddoende ervaring en een uitnodiging om na te denken en te bidden voor het milieu dat omwille van de klimaatcrisis bedreigd wordt in de natuur, de zee, de gewassen, de woningen, e.a. en dat vooral de armen er het slachtoffer van zijn.
 • Zr Suzy Spaenhoven kwam op bezoek in het Generalaat. Ze is in het land voor geneeskundige zorgen. Voor ons was het aangenaam rond een kopje koffie nieuws te vernemen over Mali en onze aanwezigheid daar als ZLJM. We wensten haar een gunstig herstel.
 • Op 6 oktober 2022 kwam Br René Stockman, Algemeen Overste van de Broeders van Liefde op bezoek. Hij vertelde hoe ver het stond met het proces van de heiligverklaring van onze Stichter Pieter Jozef Triest. Het proces is volgens hem goed gevorderd. We werden tevens uitgenodigd te blijven bidden voor deze intentie.
 • Op 8 oktober trok de gemeenschap van het generalaat op bedevaart naar Banneux. We legden al onze intenties neer aan de voeten van Maria, Maagd der Armen: “Lieve Maagd Maria, wij bidden U voor onze Congregatie en voor de lijdende mensheid”.

JPEG - 2.1 Mb

 • In één van de komende dagen vertrekt Zr Lucy naar de Delhi-Provincie in India voor haar canoniek bezoek. We wensen haar een veilige reis, een goed verblijf en een vruchtbare zending in de provincie en verzekeren haar van ons gebed.

Internationaal Afrikaans Noviciaat (NIA): Zr Victorine Tshibola eindigde op 30 juni 2022 haar opdracht als novicen-meesteres in Mali. We danken haar voor haar edelmoedige en trouwe dienst bij de vorming van de jonge novicen. Ze wordt vervangen door Zr Julienne Kiangudimosa. We heten haar welkom en wensen haar een vruchtbaar apostolaat . Het Internationaal Afrikaans noviciaat (NIA) stuurde 5 novicen van het 2e jaar op stage in verschillende gemeenschappen in Regio Mali om er te ervaren wat het charisma van ZLJM betekent.Overstromingen in Pakistan

15 september 2022

Pakistan beleefde reeds in april van dit jaar een hele golf van problemen. Men had een hittegolf beleefd als nooit voordien. In dit klimaat ontstonden ongewone zware regens die al in juni begonnen, een maand vroeger dan de normale moessonregens. De Indus, de langste stroom in Pakistan, die in de Himalaya ontspringt, stroomde met woest geweld omlaag vanuit de smeltende sneeuw- en ijsvlakten… gevolg van de opwarming van de aarde. De arme bevolking had niet alleen te lijden door de natuurelementen, maar evenzeer door de egoïstische gedraging van de mensen. De overstromingen troffen vooral de provincies Sindh en Baluchistan en Zuid-Punjab. In deze streken woont vooral de gemarginaliseerde bevolking: uitgestotenen, armen, onvrije lijfeigenen van de heren. De machtige landheren hadden de richting van de stroming geleid naar de streken en dorpen van de armen, om eigen land en eigendommen te vrijwaren. In het noorden van Pakistan veroorzaakten bliksemstormen een stortregen van stenen en rotsblokken die gebouwen en restaurants langs de oevers vernielden .

JPEG - 38 kb

Waterbekkens waren niet in staat het water op te vangen zodat 25 reservoirs min of meer onbruikbaar werden. Ongeveer één derde van het land werd zwaar geraakt door deze ramp. Duizenden dakloze gezinnen moesten zoeken naar een ander onderkomen in een gebied waar alles werd vernield. Wegen en spoorlijnen staan onder water. Vervoer en verbinding zijn verlamd. Alleen boten en helikopters kunnen mensen nog bereiken.

JPEG - 7.3 kb

Het verlies van mensenlevens, gebruiksvoorwerpen en bezittingen is niet te overzien. Alles staat onophoudelijk onder druk die leidt tot depressie en psychologische problemen.

De Pakistaanse regering, de lokale Kerk en allerhande religieuze en sociale organisaties doen wat ze kunnen om de slachtoffers te helpen. Ook andere landen willen hiertoe bijdragen.

Nadenkend over de huidige situatie en luisterend naar de kreet van de armen wil onze provincie antwoord geven op de eisen en uitdagingen door de zusters te motiveren voor een sobere levensstijl en door studenten, leerkrachten en ouders uit te nodigen om actief en gul bij te dragen aan het herstel van deze lijdende bevolking. Het zal alleszins heel wat tijd vragen om het leven weer vernieuwd aan te vatten.

Wij hopen dat men ons volk, ons Pakistan niet zal vergeten in jullie dagelijks gebed.

Zr. Genevieve Ram Lal


Nieuws uit het Generalaat

Augustus 2022

 • In juli-augustus verbleef Sr Lucy Jacob, Algemeen Overste, voor haar canoniek bezoek in de Provincie St.-Vincent de Paul in Congo. Na een zinvolle missie keerde ze op 16 augustus terug in het generalaat in Brussel.
 • Sr Rosily Mathew, algemeen econome, bezoekt nu de gemeenschappen van de St.-Vincent provincie. Ze wordt vergezeld door Sr Cécile Ndaya. Beiden worden terug in het generalaat verwacht op 2 september
 • Verschillende provincies – vice-provincies en regio’s hadden hun kapittel in juli of augustus. Algemene raadszusters vergezelden hen. Srs Deepthika en Roshni keerden terug respectievelijk uit Sri Lanka en Delhi/India, terwijl Srs Angélique en Cécile in de provincies in Congo aanwezig waren.
 • Sr Lucy Jacob en Valsam genoten van een korte onderbreking van vier dagen in Koksijde van 24 tot 28 augustus. Met frisse lucht en nieuwe energie keerden ze terug.
 • Na lang en geduldig wachten ontvingen de drie Indische novicen hun reisdocumenten voor het IAN (Internationaal Aziatisch Noviciaat) in de Filippijnen, waar ze op 20 augustus arriveerden: twee uit de Delhi-provincie en één uit Ranchi. Ze werden hartelijk onthaald door de vormingsgemeenschap. Met hun komst is hun totaal nu acht in het IAN.
 • De leden van het Algemeen Bestuur gaan voor hun jaarlijkse retraite naar La Pairelle in Wépion, een bezinningscentrum van de Jezuïeten in België. Ze zullen afwezig zijn van 2 tot 10 september.


Seizoen van de Schepping 2022

PNG - 36.1 kB

De Viering van de Schepping 2022 met als thema Luisteren naar de Stem van de Schepping neemt een aanvang op 1 september met de Wereldgebedsdag voor de Zorg voor de Schepping en wordt afgesloten op 4 oktober, feest van St. Franciscus. Het is een bijzondere tijd voor ons allemaal om te bidden en te werken om onze optie voor de zorg voor ons Gemeenschappelijk Huis concreet te maken.

Het Brandend Braambos als logo voor deze viering brengt sommige pertinente thema’s, die we vandaag beleven, speciaal onder de aandacht: hebzucht, uitbreiding van de woestijn, misbruik van de gronden, desintegratie van de ecosystemen, vervuiling van de woongebieden, vernietiging van het noodzakelijk levensonderhoud; mensen en dieren worden op de vlucht gedreven omwille van onrechtmatige branden en geweld…

Nochtans vernietigde en verbrandde het braambos niet, dat Mozes zag op de Horeb. In plaats daarvan bevestigde het dat God het klagen hoorde van allen die te lijden hadden. Hij beloofde tussenbeide te komen om hen te redden.

De boodschap van Paus Franciscus voor deze gelegenheid vestigt onze aandacht op het volgende:

 • Oproep tot ecologische bekering: de Paus omschrijft het Scheppingsseizoen als een kans om ecologische bekering te cultiveren, nodig om te komen tot een constante verandering, die leidt tot een gezamenlijke bekering.
 • Luisterend naar het lied en naar de kreet nodigt hij ons uit om te luisteren naar de welluidende lofprijzing van de liefdevolle Schepper, evenals naar het klagen van ons gemeenschappelijk huis omwille van de mishandeling. Dit luisteren kan ons de moed geven om onze levensstijl te veranderen.
 • Een waarschuwing voor de volgende COPs (Conferentie van de 197 leden/landen: om akkoord te gaan met een nieuw milieu-pact). COP 27 over het klimaat wordt gehouden in Egypte in november 2022 en COP 15 rond biodiversiteit in Canada in december 2022. De Paus vraagt om te bidden opdat deze activiteiten de mensenfamilie meer mag verenigen om een definitieve oplossing te zoeken voor de tweevoudige crisissen: klimaat en biodiversiteit.
 • Om gezonde principes te vestigen voor biodiversiteit:
  • Een heldere ethische basis creëren voor de hervorming die nodig is om biodiversiteit te redden;
  • Strijden tegen verlies van biodiversiteit, rekening houdend met het feit dat biodiversiteit een algemeen goed is dat afhangt van een gemeenschappelijke wil.
  • Mensen in kwetsbare situaties centraal plaatsen, vooral hen die meest getroffen zijn door het wegvallen van biodiversiteit, zoals de inheemse volkeren, de ouderen, de armen en de jongeren.

Ik ben er mij bewust van dat bijna al onze provincies en regio’s hun prov./reg. kapittel achter de rug hebben. Zorg voor de Schepping was één van onze voornaamste zorgen. De meesten hebben ook het thema “ecologische bekering” genomen tijdens hun jaarlijkse retraite. Laat de periode voor de viering van de Schepping een speciale tijd zijn om te bidden, te bezinnen en tot inzicht te komen rond wat het betekent voor ons ZLJM om “te doen zoals de barmhartige Samaritaan” in antwoord op de oproep voor ons gemeenschappelijk huis.

Bidden we met aandrang zoals Mozes, die zijn sandalen uittrok, toen hij zich op heilige grond bevond in Gods aanwezigheid, dat ook wij geïnspireerd worden om onze “sandalen” van onze gekende levensstijl af te leggen, een levensstijl die ons losmaakt van de schepping en van de Schepper. Mogen we in plaats daarvan de verbondenheid overwegen van de heilige grond en te luisteren naar de Stem van de Schepping!

Nota: het zou voor ieder van ons in de congregatie een aanmoediging zijn om te horen en te zien hoe ieder dit speciale seizoen heeft beleefd. Het zou mij echt helpen jullie ervaring op dat vlak te kunnen volgen op jullie respectieve websites, met enkele foto’s en video’s van jullie activiteiten!

Zr. Lucy Jacob


De situatie in Sri Lanka

12 juli 2022

We zijn erg bekommerd over de impact van de groeiende economische crisis voor de mensen, vooral voor de armen en de kwetsbare groepen en we herhalen onze bezorgdheid om Sri Lanka te steunen in deze moeilijke tijden als ZLJM.

JPEG - 228 kb

Op dit ogenblik komen de jongeren van ons land in verzet tegen de huidige situatie in het land. Al braken de gevechten uit op het plein van Galle Face Green in de hoofdstad, begon het verzet officieel op 9 april 2022, maar het vuur smeulde reeds lang, toen in 1948 de onafhankelijkheid werd uitgeroepen.

Het volk, boos over de zwaarste economische crisis sedert meer dan 75 jaar, drukte, klaar en duidelijk z’n eisen uit. De slogan van de leiders “Wij zorgen voor het welzijn van ieder” had als antwoord van het publiek: “Gota, ga naar huis!” Dat betekende dat niet alleen de president moet opstappen, maar het hele ‘Rajapaksha-regime’ moet verdwijnen en daarom moet het systeem veranderen. Het was een dringende eis aan het adres van de belegerde president. Op zaterdag verzamelden de betogers zich in de kuststreek Galle Face Green, waar duizenden zich sedert meer dan 3 maanden hadden gevestigd om de president te dwingen ontslag te nemen voor de wijze waarop hij de economische crisis had aangepakt.

Op 9 mei 2022 nam de eerste Minister Mahinda Rajapaksha ontslag en op 9 juni werd Basil Rajapaksha, minister van Financiën gedwongen zijn kantoor te verlaten wat voor het volk een overwinning betekende.

Na hun terugtreden benoemde President Gotabaya Rahjapaksja Mr Ranil Wickramasinghe, die zelfs niet op de lijst van het parlement voorkwam, vermits hij al vijf keer ontslagen was.

De mensen wachtten op het aftreden van President Gota toen hij opnieuw begon met Ranil Wickramasinghe. Op 9 juli 2022 namen de betogers het presidentieel paleis in beslag, samen met zijn aanhangers.

Op 9 juli na de overwinning

JPEG - 226.6 kb

Op de nacht van 8 juli samen met mensen in het Galle Face Green

JPEG - 191.8 kb

Bijna twee miljoen mensen uit het hele land kwamen in opstand, niettegenstaande de ‘curfew’ (avondklok) en de situatie – geen benzine, geen brandstof, geen diesel en geen transport - . Woedende anti-regering betogers drongen zaterdag binnen en bestookten de officiële residentie van president Gotabaya Rahjapaksja in de hoogst beveiligde zone in centrum Colombo, na de vernieling van de barrikades. De enige eis was dat beiden onmiddellijk zouden vertrekken. De betogers staken ook de privé residentie van de eerste Minister Ranil Wickramasinghe in brand, ook al had hij zich al teruggetrokken.

Zij die begonnen met de strijd voor de rechtvaardige zaak, te weten de vestiging van een democratisch bewind, vormen momenteel de kern van het verzet en de eis voor rechtvaardigheid en soevereiniteit van Sri Lanka. En er zijn nog altijd kleine groepen die nog vasthouden aan de slaafse onderwerping aan het Rahjapashka regime.

Er wordt verwacht dat Gotabaya Rajapaksja op 13 juli 2022 zal vertrekken, om een dramatisch einde af te sluiten aan de machtsgreep van de Sri Lankaanse politiek sedert meer dan twee decennia.

Woordvoerder Makinda Yapa Abeywardena verklaarde op zaterdagnacht 9 juli 2022 dat President Rajapaksja had ingestemd om een stap terug te zetten en Eerste Minister Wickramasinghe blijft nog onbeslist om af te treden.

Zaterdagmorgen 10 juli 2022 bleven nog vele betogers kamperen in de officiële presidentiële residentie. Ze genieten van alle voordelen in de weelderige gebouwen en lokalen: de keuken, zwembaden, pianospelen, kaart- en andere spelen. Ondertussen heeft de politie al meer dan 3000 mensen opgepakt, die op zaterdag protesteerden.

JPEG - 334 kb

Wij zijn slechts een druppel in de grote Oceaan. Wij, de zusters van Liefde, die deze kritische en cruciale situatie beleven in ons land, sluiten aan met andere religieuze groepen; wij steunen de betogers en eveneens militairen indien ze opkomen voor waarheid en recht en wanneer het gaat in de naam van menselijkheid. Op dit ogenblik hebben de religieuze leiders en rechters een belangrijke rol te spelen. We blijven bidden om wijsheid, moed en inzicht voor allen die besluiten moeten treffen. Onze belangrijkste zending is dat we werken aan vrede in ons land. We denken aan de woorden van onze Stichter, P.J. Triest: "Zrs van Liefde jullie zijn goden op aarde, jullie zetten Jezus’ werk verder!"

Zr. Pradeepika PereraNieuws uit Vietnam en Lubumbashi

Eeuwige Geloften in Vietnam

25 juni 2022, een dag om nooit te vergeten voor Regio Our Lady of La Vang in Vietnam en voor onze Congregatie. Zes van onze Vietnamese Zusters legden eeuwige Geloften af tijdens de Eucharistieviering, voorgegaan door Aartsbisschop Joseph NGUYEN Nang van het Aartsbisdom Saigon.
Het zijn Zrs Teresa Phuong, Teresa Le, Maria Thao, Anna Lien, Anna Thang en Anna Thuy.

In zijn homilie richtte de Bisschop zich tot de pas geprofeste zusters, hij zegde dat de definitieve toewijding in het religieuze leven als volgeling van Christus slechts het begin is van een avontuur, de grootte en de diepte die men alleen maar kan ontdekken en begrijpen met ouder worden.

Vele priesters en religieuzen, weldoeners en vrienden, zowel als familieleden van de zusters loofden en dankten de Heer voor het wonder van zijn Liefde en zijn Zegeningen, die Hij hun betoonde. Zrs Roshni en Kim Chi van het Generalaat waren aanwezig voor de gelegenheid.
De Eucharistieviering werd gevolgd door een feestelijke maaltijd en een kleurrijk cultureel programma, opgesteld door de zusters en postulanten van de Regio.

Ook wij voegen onze felicitaties en de verzekering van onze biddende ondersteuning.

Van links naar rechts : Zusters Teresa Le, Anna Lien, Anna Thuy, Anna Thang, Maria Thao en Teresa Phuong

Viering van het jubileum en eeuwige Geloften in Lubumbashi

Op 2 juli 2022 hebben de zusters Suzanne MULEKWA KIZYALA, Céline KAYAMBI MUNSONGO en Christelle KAPYA KYONDWE in Lubumbashi zich voor altijd verbonden aan de Congregatie in aanwezigheid van Eerw. Moeder Lucy Jacob Palliam Pallithura, Algemeen Overste, die momenteel in de Provincie St. Vincent de Paul verblijft voor haar canoniek bezoek, samen met Srs Cécile Ndaya en Rosily Mathew.

Ook hebben onze Zusters Agnès MUMBA KANYAMPA en Viviane MANGEYA LUTA hun vreugde met ons gedeeld, die respectief hun 60e en 25e herdenkingsjaar vierden van hun religieuze geloften.

All the communities of Upper Katanga were represented at this celebration. We Alle gemeenschappen van de Haut-Katanga waren aanwezig voor de gelegenheid. Ook de Broeders van Liefde, de aangesloten leden van de ZLJM, andere religieuzen en familie van onze zusters die vandaag gevierd worden.

De Eucharistie had plaats in de Parochie O.-L.-Vrouw van de Vrede van de Gécamines. De Generale Vicaris van het Aartsbisdom Lubumbashi, Mgr Emmanuel MUMBA ging voor. Samen met hem waren 24 priesters en een diaken aan het altaar.

In zijn homilie sprak de celebrant over de zending van de profeet die afbreekt en weer opbouwt, die uittrekt en weer plant, wat onze opdracht betekent dat we het kwade uitrooien en het goede vestigen, het kwade verwijderen en het goede naar voor brengen op voorwaarde dat we ons hechten aan de Heer, zoals de wijnstok en de ranken.

Na de Mis werd het feestmaal gehouden in de zaal P.J. Triest van het lyceum Tshondo.

Van links naar rechts : Zusters Suzanne Mulekwa, Céline Kayambi en Christelle KapyaNieuws van de Congregatie

IAN: Intrede in het Noviciaat, Juni 2022

Uit Vietnam traden op 27 april drie postulanten binnen en twee uit Sri Lanka op 28 april. En we wachten nog op drie anderen uit India.

Hun voorbereiding werd ingeleid op 24 juni en startte met een driedaagse retraite onder leiding van Zr Fatima Peiris. 23 juni was een dag van aanbidding in voorbereiding van het H. Hartfeest.

24 juni was een bijzondere dag. De vijf postulanten in IAN en de drie die nog zullen toekomen uit India, begonnen hun noviciaat in hun respectieve lokaliteiten

Hierbij de vijf novicen in IAN:

Hoang Thi Vuong, Tran Bich Oanh, Phan Thi Trang uit Vietnam, Niyomi Fernandez en Hiruni Livera uit Sri Lanka.

En de twee die in India wachten op hun reisdocumenten zijn: Pooja, Anjana and Christina.

 

Het was een ontgoocheling dat de twee postulanten die bestemd waren voor IAN niet naar de Filippijnen mochten reizen omwille van de beperkingen door corona.

We heten onze nieuwe novicen welkom in de Congregatie en wensen hun een mooie periode in IAN om thuis te komen in de geest van het ZLJM charisma en het verlangen om dit ook ten volle waar te maken!

Canoniek bezoek van de Algemene Overste

Zr Lucy Jacob, onze Algemeen Overste zal van 19 juni tot 15 augustus 2022 naar de Provincie St.-Vincent in Congo gaan voor haar canoniek bezoek aan onze zusters. Zr Cécile Ndaya en Zr Rosily Mathew vergezellen haar. Voor Zr Rosily is het de eerste keer om de situatie te verkennen en de zusters te helpen in hun verantwoordelijke taak op financieel vlak. We wensen hun een deugddoende ervaring.

Provinciale en Regionale kapittels 1e sessie

In voorbereiding op het Algemeen Kapittels 2023 oefenen de provincies/regio’s zich in de kapittelervaring. Momenteel startte Regio Vietnam met hun kapittel op 27 juni 2022. Zr Roshni Barla als afgevaardigde van de Algemeen Overste nam de leiding als facilitator ze wordt ook bijgestaan door Zr Kim Chi Duong als afgevaardigde van het regionaal kapittel.

In juli 2022 vertegenwoordigt Zr Angélique Dikete als facilitator de Algemeen Overste in de Regio Mali, Zr Deepthika Silva gaat naar Sri Lanka, Zr Roshni Barla gaat naar Delhi en Zr Cécile Ndaya naar Rwanda. Ook hen wensen we bemoedigende kapittels. Moge de Geest hen begeleiden.

Vakantie

Na de kapittels zullen de zusters van het Algemeen Bestuur om beurt een moment van rust en ontspanning in familie kennen (een week), ook de zusters van de gemeenschap van het generalaat. Aan ieder wensen we ook een deugddoende onderbreking.Nieuws van en uit de Congregatie

Internationaal Afrikaans noviciaat/Mali (IAN)

23 juni 2022: Inkleding van 9 postulanten

Dit jaar heeft het Internationaal Afrikaans noviciaat (IAN) in Mali negen postulanten mogen verwelkomen: vijf van de Vice - provincie Notre Dame de Kibeho uit Rwanda, drie van de Sint –Vincent provincie en één van de Regio Mali. Hun namen: Joséphine Mbuyi, Edith Dakouo, Mélanie Mbuyi, Bernadette Kabongo, Mary, Cloriose, Soline, Diane en Solange.

Vóór de inkleding brachten ze een tijd van stilte en gebed door bij de Heer.

De ceremonie had plaats tijdens de Eucharistieviering in de kapel van het noviciaat. Na de homilie van de priester verlieten de postulanten de kapel om het religieuze kleed aan te trekken, waardoor ze voor iedereen als religieuze voorkwam (blouse, pagne en sluier). Zingend en dansend kwamen ze de kapel weer binnen. We wensen hun een vruchtbare vormingsperiode.
 

 

Sint-Bernard provincie

24 juni 2022: tijdelijke Geloften van twee novicen in Kimpese

De provinciaal Overste, Zr Angèle Benabiabo, ging naar het noviciaat in Kimpese voor een gesprek met elke novice van het 2e jaar vóór de professie. Op 23 juni begaven vele zusters uit verschillende gemeenschappen zich naar Kimpese voor de ceremonie.

De Eucharistieviering had plaats in de kapel en werd voorgegaan door E.H. Théophile LUWENGO, pastoor-deken van Kimpese en afgevaardigde van Mgr André Giraud PINDI, Bisschop van het Bisdom Matadi; hij werd bijgestaan door enkele priesters.

In zijn homilie benadrukte hij dat “de religieuze roeping Gods gave is” God, die roept wie Hij wil, wanneer Hij wil en zoals Hij wil. God neemt ons in vertrouwen ondanks onze kleinheid en hij vertrouwt ons zijn zending toe.

We willen ons aan Hem toevertrouwen opdat Hij ons vormt naar zijn beeld en van ons dienaars maakt naar zijn hart. Laat ons niet zeggen dat we maar kinderen zijn, maar laten we Hem ons leven wijden. De Mis werd opgeluisterd door het parochiekoor van de jongeren met junioren van de ZLJM.

Na de evangelielezing en de homilie volgde eerst de inkleding van de zeven postulanten, gevolgd door de tijdelijke Geloften van twee novicen.

Nadien volgde een feestmaaltijd voor de genodigden en alles werd afgesloten in een blije en dankbare sfeer.

Van links naar rechts : Zr Agnès Mukendi, Zr Angèle Benabiabo (provinciaal Overste) en Zr Brigitte Kalolo

 

 

Vice provincie Notre Dame de Kibeho, Rwanda

Viering op 24 juni 2022

Voor de Vice Provincie was 24 juni de gelegenheid om het feest – zo dierbaar voor onze Congregatie van de ZLJM, samen met andere feesten te vieren: Heilig Hart van Jezus, - de 186e herdenking van het heengaan van onze Stichter P.J. Triest, - eeuwige Geloften van Sr Charitine Impuhwe in Gent (België) – vernieuwing Geloften van onze zusters: Marie, Felicité, Pascaline, Béatrice en Enatha – Inkleding van onze vijf postulanten - en tenslotte het onthaal van vier kandidaten die hun eerste jaar als postulanten inzetten.

Redenen genoeg om God te danken voor zijn liefdevolle aanwezigheid.

We erkennen erin het beeld van de eerste volgelingen van Jezus. Onze jongeren komen uit twee landen waar onze vice- Provincie aanwezig is: Burundi (Consolate en Estella) – Rwanda (Drocella en Marie-Rose). In hun bezinning als voorbereiding kozen zij de naam van de vier eerste apostelen: Simon Drocella – André Consolate – Jacques Estella – Jean Marie Rose. Laten we hen meenemen in ons gebed opdat hun patroonheiligen hen helpen om de netten uit te werpen en vrij en vreugdevol Jezus te volgen om ook vissers van mensen te zijn. Moge Maria, Notre Dame de Kibeho met hen meetrekken. (Zr Yvonne Ngomba Lukusa)

JPEG - 47.2 kB
JPEG - 48.3 kB
JPEG - 46.2 kB

 

Regio Mali

26 juni 2022: Tijdelijke Geloften van drie novicen in San

Ook voor Mali was er een vreugdevol gebeuren: eerste Geloften van drie novicen: 2 van Sint-Bernard provincie en één van Sint Vincent provincie.

In de Eucharistie in de kathedraal van San, ging Mgr Hassan Florent Koné, Bisschop van San, voor, bijgestaan door een tiental priesters. Het koor van de parochie zorgde voor de feestelijke klanken.

In de homilie legde Mgr de nadruk op de noodzaak alles los te laten wat het religieuze leven kan hinderen en om het charisma te beleven dat onze Stichter P.J. Triest ons heeft nagelaten.

Hij beklemtoonde ook de opdracht van de ouderen om de jongeren te ondersteunen in hun groei van de religieuze roeping

De nieuwe medezusters zijn naar Regio Mali gestuurd als missionaris: Sr Joséphine, Sr Générose en Sr Séraphine. We heten hen welkom in de wijngaard van de Heer.

Van links naar rechts : Zr Joséphine Ankleme, Zr Générose Muambilabo en Zr Séraphine Machozi

JPEG - 51 kB>Eeuwige Geloften van Zr Charitine Impuhwe in Gent

24 juni 2022

24 juni 2022 was een uitzonderlijke dag in het “Moederhuis” van de Zusters van Liefde van Jezus en Maria in Gent! Drie gebeurtenissen tekenden deze dag: het feest van het Heilig Hart, de verjaardag van de hemelvaart van Vader Triest, onze Stichter, en tenslotte de eeuwige Geloften van Zr Charitine Impuhwe in de kapel van het moederhuis in Gent.

De plechtigheid werd ingeleid door de processie die van achteraan de kapel binnenkwam onder de feestelijke orgeltonen en zang van op het oksaal. De aanwezigheid van een honderdtal personen op de viering, waaronder de nieuwe Nederlandstalige Regio, ook de gemeenschap van Belgique-Sud, familieleden van Zr Charitine, personeelsleden van Tabor en medewerkers onderstreepten de betekenis van dit uitzonderlijk gebeuren.

In zijn homilie onderstreepte Mgr Luc Van Looy de zin van het religieuze leven, de zin met dezelfde betekenis in Europa als in Afrika, ook al is de context verschillend. Er is één God en wij volgen één en dezelfde Heer. Vandaag heeft de wereld de aanwezigheid van de religieuzen nodig, die het vooral opnemen voor armen en kwetsbaren. Daarom is het dringend nodig om veel te bidden voor de religieuzen die Christus volgen.

De viering was ontroerend voor alle aanwezigen en in ’t bijzonder voor de zusters die zich met genoegen herinnerden hoe zij jaren geleden hier hetzelfde mochten beleven. De Mis werd gezongen in vijf talen: Frans, Nederlands, Engels, Latijn en Kinyarwanda, om zo het internationaal karakter van de gemeenschap te onderstrepen, waar Zr Charitine bij hoort.

Volgende symbolen werden meegedragen in de processie: de paaskaars als beeld van de Verrezen Christus, bloemen die alle ZLJM vertegenwoordigen, druiven – hostie en wijn - als lichaam en bloed van Christus.

Na de viering volgde de receptie waar de genodigden gezellig konden uitwisselen met elkaar, waarna men samen aan tafel kon gaan waar de feestvreugde werd voortgezet!

Klik op volgend lijn om de foto’s te zien: Eeuwige Geloften van Zr Charitine Impuhwe

Video van de Eeuwige Geloften:


Zalig feest van het Heilig Hart !

24 juni 2022Installatie van het nieuw regionaal bestuurs-team van de Nederlandstalige Regio

20 juni 2022

Zoals reeds vermeld werd ging de Nederlandstalige Provincie al enkele tijd door een proces van herstructurering. Op 20 juni 2022 bereikte de herstructurering z’n einddoel en werd de Regio geboren, afhankelijk van het Algemeen Bestuur van de ZLJM.

De installatie had plaats in de kapel van het Moederhuis in Gent om 14u00.

De ceremonie werd ingeleid met een processie: Zr Lucy Jacob, Algemeen Overste, droeg een wierookschaal, daarna volgden de regionale bestuursleden met de Constituties en Statuten van de ZLJM, de encyclieken Fratelli Tutti, Laudato Si en het synodaal document. Deze symbolen werden op het mooi versierde altaar gelegd.

Meer dan 60 zusters namen deel aan de viering samen met de leken medewerkers.

Eerst sprak Zuster Dominiek Vanvoorden een welkomstwoord. Na een bezinning op het Woord van God las Zr Lucy Jacob de officiële benoemingsbrief van de nieuw samengestelde Raad die gevormd wordt door:

1. Zr Birgit Goslain, Regionaal Overste

2. Zr Annie Duytschaever, Raadslid

3. Zr Anne-Marie Castelein, Raadslid

4. Zr Sushilla Toppo, Raadslid

Hun mandaat omvat vier jaar van 20/06/2022 tot 19/06/2026.

 

Van links naar rechts : Zr Annie Duytschaever, Zr Birgit Goslain (Regionaal Overste), Zr Anne-Marie Castelein en Zr Sushila Toppo

Na lezing van de benoemingsbrief drukte elk bestuurslid haar instemming uit om zich – samen met elkaar in te zetten in dienst van de Regio en het geluk van de zusters. Het werd symbolische verwoord door de geurende wierook in de schaal op het altaar.

Na de plechtigheid trok iedereen in de richting van de pandgang voor de receptie, waarna men kon aanschuiven aan tafel voor een eenvoudige en gezellige maaltijd in de refter van de zusters.

We wensen hun een “goed en zinvol leiderschap” naar Jezus’ Hart met de belofte van een vertrouwend gebed.India : Eerste Geloften

Juin 2022


11 juni 2022 was een vreugdevolle dag voor beide Indische Provincies toen vijf novicen hun eerste geloften uitspraken in Hulhundu: twee van de Delhi-provincie en drie van de Ranchi-provincie. Ze hadden hun noviciaatsvorming gevolgd in Ashadeep, Hulhundu (Ranchi).

De nieuw geprofeste zusters zijn: Susana Cherowa – Mary Goreti Xalxo – Jyoti Hemrom – Salu Tirkey – Sumitra Laguri.

Mgr Felix Toppo, Aartsbisschop van Ranchi ging voor in de Eucharistieviering in de Church of Our Lady of Fatima in Hulhundi. Sr Lucy Emmanuel, Provinciaal Overste van de Delhi-provincie was aanwezig voor de geloften van haar twee novicen en op de receptie na de viering waren vele zusters van Ranchi en familieleden van de nieuwe zusters aanwezig.

Onze hartelijke wensen en ons gebed vergezellen hen bij de aanvang van hun leven in de grote familie van de ZLJM.

JPEG - 412.5 kB

Van links naar rechts : Zusters Salu Tirkey, Mary Goreti Xalxo, Jyoti Hemrom, Susana Cherowa en Sumitra Laguri

Video van de Eerste Geloften :Een heuglijke dag: tijdelijke Geloften

4 juni 2022

Na twee jaar vorming in het noviciaat waren onze drie novicen klaar voor hun tijdelijke geloften. Het noviciaat heeft een stevige basis gelegd voor hun religieus leven. De novicen hadden de gebeurtenis ingezet met een achtdaagse retraite onder leiding van Fr. Patrick OFM Capucijn. Na deze acht dagen volledige stilte en afzondering, bezinning en onderscheiding waren onze drie novicen Aniqa Shoukat, Shiza Arif en Summan Ashraf klaar om naar het diepe te varen en hun netten uit te werpen.

De traditionele ceremonie van het knippen van het haar bij de novicen gebeurde reeds op de vooravond, 22 mei 2022, toen alle zusters erbij waren na hun rijke ervaring van de eerste sessie van het provinciaal Kapittel. Deze sessie herinnert aan het begin van de religieuze congregaties. Traditioneel werd de hymne ingezet “Ik wil Jezus volgen” gevolgd door een schriftlezing en Ps. 45, door iedereen mee- gezongen. Na de psalm gaf Sr Noreen Peter, novicenmeesteres, uitleg over deze traditie: het haar wordt afgeknipt als symbool van totale toewijding en zelfgave aan God.

JPEG - 283.1 kb

 

Op de morgen van 23 mei 2022 begaf de vormingsgemeenschap zich richting kapel van de Provincie, waar de novicen verwelkomd werden door de Provinciale, de Algemene Raadzuster en de Overste van de gemeenschap, samen met de andere zusters. Allen traden verheugd binnen en dankten de Heer voor deze nieuwe leden van de Congregatie. De kapel was prachtig versierd en een zinvolle liturgie volgde. Vermits men voor het Algemeen Kapittel het thema had gekozen “Ga en doe jij evenzo”, wensten onze novicen hetzelfde thema te nemen voor hun eerste geloften. Ze drukten hun verlangen uit, waarna de provinciale Overste hun het religieuze kleed en sluier overhandigde, samen met de Constituties en Statuten van de Zusters van Liefde van Jezus en Maria. Het was een moment van vreugde en zegen voor de Provincie.

Ze spraken de Geloften uit tijdens de Eucharistieviering waaraan ook priesters, religieuzen, familie van de novicen en geassocieerde leden van de ZLJM deelnamen. De processie werd ingezet door de Zusters van Liefde samen met de drie novicen, hun ouders en de priesters.

De H.Mis werd voorgegaan door Vicaris Fr Arif Sardar, met andere priesters. Tijdens de Mis legden de novicen voor God publiek de geloften af van armoede, zuiverheid en gehoorzaamheid voor drie jaar in dienst van de Heer en zijn mensen naar het voorbeeld van de barmhartige Samaritaan. Daarna ontvingen zij het kruisje van de ZLJM als teken van hun toebehoren aan de Congregatie.

De ceremonie werd verder gezet met de bloemenkransen voor de nieuw geprofeste zusters, als symbool van vreugdevolle aanvaarding door drie jubilerende zusters. Het was een ontroerend moment te zien hoe zij werden onthaald ter ondersteuning van hun engagement.

Na de slotzegen werd een “dankwoordje” uitgesproken door de pas geprofeste zusters. Het zangkoor, voorbereid door dhr Amir Yaqub en Sr Magdalene Yaqub, zongen prachtige liederen in de geest van gebed en dankbaarheid.

Na de H. Mis gingen de pas geprofeste zusters de congregatie voor naar het Sacred Heart Convent Hall, waar een nieuwe ceremonie volgde met het snijden van de taart, en het overhandigen van geschenken. Daarna kon ieder genieten van een heerlijke feestmaaltijd.

Moge de Heer onze drie nieuwe ZLJM overvloedig zegenen en hen blijven begeleiden op hun weg als zijn uitverkoren volgelingen.

De vormingsgemeenschap, Lahore

Van links naar rechts : Zusters Aniqa Shoukat, Summan Ashraf en Shiza Arif


Week Laudato Si’ 2022

21 mei 2022

JPEG - 86.7 kB Terwijl velen onder jullie in de verschillende provincies/regio’s de oproep volgen voor een “ecologische bekering” zet de "Week Laudato Si’ 2022" ons aan dit samen waar te maken!

Deze week van 22 tot 29 mei met het thema “Samen luisterend op weg gaan”, verwijzend naar het gezegde van Paus Franciscus: “Gezamenlijke inzet van de hele mensenfamilie voor de bescherming van ons gemeenschappelijk huis” (LS.13) Deze oproep doet ons luisteren naar de noodkreet van de Schepping.

Laten we dan opnieuw als ZLJM ons inzetten samen met onze broeders en zusters over de wereld en onze inspanningen vergroten om de dubbele uitdaging aan te gaan van de ecologische klimaatcrisis. Dit is allereerst belangrijk om onze “ecologische bekering” waar te maken.

De Laudato Si week wordt vooral gepromoot door het Vaticaans Consistorie voor “Bevordering van de Integraal Humane Ontwikkeling”, gesteund door de Laudato Si- Beweging in samenwerking met de talrijke katholieke partners.

Voor meer informatie zie https://www.laudatosi.va

Zr. Lucy Jacob
Brussel
20 mei 2022Nieuws uit het Generalaat

16 mei 2022

 • Zoals we in de vorige nieuwsberichten reeds meldden, bracht Zr. Lucy Jacob een bezoek aan onze zusters in de Engels-Ierse Regio en ze keerde op 7 mei terug in het generalaat. Zowel voor de zusters als voor sr Lucy was het een rijke ervaring.
 • Zr. Rosily Mathew, onze algemeen econome, ging voor de eerste keer op bezoek naar Engeland en Ierland om zich beter op de hoogte te stellen van de financiële situatie en administratie van de regio. Dit bezoek was voor haar een ruggensteun voor haar taak in de Congregatie.
 • In de geest van de synodaliteit hebben de zusters van het Algemeen Bestuur zich nog meer ingeschakeld in hun taak van begeleiding van onze zusters via hun provinciale/regionale kapittels.
  • Zr. Cécile Ndaya werkte mee met de kapittelgroep van de Gemeenschap België-Zuid, tijdens de 5 weekends van 4 april tot 7 mei 2022.
  • Zr. Angélique Dikete en Zr. Cécile Ndaya waren respectievelijk in de provincies St. Vincent de Paul en St Bernard. Beide provincies hadden hun kapittel in dezelfde periode van 20 tot 25 mei 2022.
  • Zr. Deeptika Silva is momenteel bij de zusters in Pakistan voor hun kapittel tussen 18 en 23 mei.
  • Zr. Roshni Barla is net vertrokken naar Ranshi om aanwezig te zijn op hun kapittel van 20 tot 25 mei 2022.

We voelen ons in de geest van gebed en ondersteuning met hen en met de zusters van de provincies verbonden op hun weg van onderscheiding.

 • Op zaterdag 14 mei ontving ons moederklooster in Gent een grote groep zusters van de verschillende Europese communiteiten om samen onze jubilerende zusters van 75 – 70 – 60 – 50 jaar professie te vieren. De plechtige dankviering werd gevolgd door een gezellige receptie en een heerlijk feestmaal. Er hing een blije sfeer in de lucht, eindelijk kon men elkaar weer ontmoeten en enthousiast herinneringen uit het verleden ophalen.

Klik op deze link om de foto’s te bekijken: Jubileumviering in Gent

 • Op 16 mei had de gemeenschap de vreugde Mgr Raymond Wickramasinghe, Bisschop van Galle – Sri Lanka, te onthalen, samen met zijn secretaris Fr. Ruwan. Het waren gezegende momenten, waar we samen van genoten.


Paasweek in het Generalaat

23 april 2022

Paasviering

Na de lange periode van de Vasten mochten we onze tocht naar Pasen afronden en opgaan naar God in vertrouwend gebed voor al wie lijdt in deze wereld.

Vóór de Paaswake op Witte Donderdag hielden we in de gemeenschap het gezamenlijk avondmaal, waarna ieder van ons vrij was om, naar keuze, de viering bij te wonen in één of andere parochie in Brussel. Dat was ook zo voor Paaszondag.
De Viering begonnen we in onze feestelijk versierde kapel. Ook in de verschillende parochies van de stad werd Pasen plechtig ingeluid met de vreugdevolle paasklokken.

De Verrezen Heer is in ons midden met zijn vrede, vreugde en hoop!

Een gezamenlijke ontspanning

Twee jaar geleden hadden we reeds een uitstap gepland: we verheugden ons al, want we zouden naar Keukenhof in Holland gaan, maar… Covid-19 strooide roet in het eten…

Nu leek de situatie toch wat beter en zo kon onze droom toch wat reëler worden. En op woensdag 20 april zette de karavaan van het Generalaat zich, na het morgengebed, rond 7u30 in beweging.
Het werd een schitterende zonovergoten dag. We wandelden, genoten en ‘contempleerden’ en bewonderden de helgekleurde tulpen en de vele andere bloemen. s’ Avonds waren we wel moe, maar dankbaar voor Gods wondermooie schepping!

JPEG - 977.5 kB

Zr. Anne-Marie Berckmans, die ons huis kent, kwam een oogje in het zeil houden tijdens onze afwezigheid. We waren haar zeer dankbaar.

Canoniek bezoek van Zr. Lucy Jacob aan de Engels-Ierse Regio

Zr. Lucy zal haar canoniek bezoek aan de Regio afleggen van 23 april tot 7 mei 2022. We wensen haar een voorspoedige reis en verblijf en bidden voor een deugddoende zending bij onze zusters.Nieuw bestuurs-team in de Provincie St.-Bernard

18 maart 2022

Zoals jullie al vernamen vertrokken zusters Angélique Dikete en Cécile Ndaya naar onze zusters in de Provincie St.-Bernard in Congo voor het proces van onderscheiding voor de benoeming van een nieuw leidersteam. Zo is het ook tot een nieuw bestuurs-team uitgegroeid, dat op 16 maart geïnstalleerd werd: Zr. Angèle Benabiabo als Provinciaal Overste, samen met Zr. Arlette Lusukamu, Zr. Chantal Mutombo, Zr. Annie Makiese en Zr. Hélène Doteane als provinciale bestuursleden.

De installatieviering gebeurde online, zodat verschillende zusters uit andere streken konden deelnemen aan dit vreugdevol gebeuren.

PNG - 1.7 Mb

Van links naar rechts: Zr. Angèle Benabiabo (Provinciaal Overste), Zr. Chantal Mutombo, Zr. Annie Makiese, Zr. Hélène Doteane en Zr. Arlette LusukamuRecent nieuws

23 februari 2022

Zr. Lucy Jacob, Algemeen Overste, startte op 1 februari online haar canoniek bezoek aan de Ranchi Provincie. De zusters persoonlijk ontmoeten was niet mogelijk, want de situatie in India is nog heel ongunstig omwille van de Covid pandemie. De internetverbinding stelt nog wel problemen in de gemeenschappen in de dorpen.

Op 4 februari ging Zr. Marie-Louise Peeters voor haar jaarlijkse retraite naar De Bron in Lovenjoel en kwam op 12 februari met nieuwe energie terug in de gemeenschap.

20 februari 2022 was een uitzonderlijk belangrijke dag voor de hele Congregatie toen in Gent de officiële opening plaats had van de Internationale Gemeenschap Terhaegen tijdens een zinvolle gebedsviering om 15u00, georganiseerd door het provinciaal leidersteam en zusters van de Nederlandstalige Provincie. De installatie van Zr. Sushilla Toppo als overste van de gemeenschap gebeurde door Zr. Lucy Jacob.

Het was ook de gelegenheid om de relikwie van onze Stichter Pieter Jozef Triest over te brengen uit Lovendegem en te plaatsen in de kapel van het Moederhuis.

Na de gebedsdienst werd een jonge boom geplant in de tuin van Terhaegen als symbool van dit nieuwe begin in de Congregatie.

Vele zusters van de Nederlandstalige Provincie, de gemeenschap van België-Zuid en van het Generalaat namen deel aan de viering. Vermits het geheel online gestreamed werd konden vele zusters uit alle provincies, vice-provincie en regio’s het hele programma volgen. Het was een bijzondere gelegenheid om te getuigen van het ’Cor Unum Anima Una’

JPEG - 2.3 Mb

Internationale Gemeenschap Terhaegen

Klik op deze link om de foto’s te zien: Foto’s van de opening van de Internationale Gemeenschap Terhaegen

Video :

 

Zusters Angélique Dikete en Cécile Ndaya vertrokken op 23 februari naar de St.-Bernardprovincie in Congo voor de begeleiding van de provincie in het vooruitzicht van de benoeming van het nieuw leidersteam. We verzekeren hen van onze biddende steun voor dit belangrijk proces in de Provincie.

Vorige week veroorzaakte de storm “Eunice” enorme verwoestingen in Engeland en andere Westerse landen. De wind bereikte een snelheid van meer dan 150km per uur. België kreeg ook z’n deel. Ook wij in het generalaat mochten het ondervinden. Een hoge boom in de tuin werd ontworteld en kwam op andere bomen terecht. Sommige takken vielen op de tuin van onze buren – de zusters van de Carmel. De tuinmuur is beschadigd. Nu is het van belang dat alles wordt opgeruimd en dat de muur hersteld wordt.

JPEG - 3.9 MbRecent nieuws

23 januari 2022

 • Op 15 januari 2022 keerde Sr Valsam Jose terug in het Generalaat na de begrafenis van haar jongere broer, overleden in India. Eerst bracht ze nog enkele dagen verlof door in haar familie. Het was een vreugde elkaar weer te zien in het nieuwe jaar, nu ze weer is aangemoedigd en met nieuwe energie haar taak kan opnemen.
 • Zoals jullie reeds vernamen werd de Belgische Zuidprovincie omgevormd tot “Communauté Belgique-Sud”, met Sr Anne-Marie Berckmans als canoniek Overste. De officiële installatie als Canoniek Overste had plaats op 15 januari 2022 in St.-Servais en op 16 januari in de home Neufvilles. Sr Cécile Ndaya werd afgevaardigd door de Algemeen Overste voor die gelegenheid.

We bieden haar onze oprechte en warme gelukwensen voor deze nieuwe opdracht! We zijn dankbaar dat Zr Anne-Marie deze zware verantwoordelijkheid aanvaardt en wensen haar een zinvolle zending in de wijngaard van de Heer.

PNG - 1.1 MB

 • Momenteel zijn de benoemingsprocessen van de provinciale teams aan de gang in de Congregatie. Op dit moment is de Provincie Delhi aan de beurt. De installatie van het nieuwe leidersteam had plaats op 23 januari 2022 met een mooie gebedsviering. Heel wat zusters konden eraan deelnemen, vermits het online kon gevolgd worden. De leden van het nieuwe team zijn:

- Zr. Lucy Emmanuel Punnamukalel (Provinciaal Overste)

- Zr. Moly Augustine Vavukatt

- Zr. Kiran Kispotta

- Zr. Vandana Jose Kocholickal

- Zr. Vineetha Miranda.

We wensen hen een vruchtbaar apostolaat.

PNG - 3.8 MB

Van links naar rechts : Zr. Vineetha Miranda, Sr. Kiran Kispotta, Zr. Lucy Emmanuel Punnamukalel (Provinciaal Overste), Zr. Moly Augustine Vavukatt en Zr. Vandana Jose KocholickalLaatste nieuws

Januari 2022

 • De algemene raadsleden zr. Angélique Dikete en zr. Cécile Ndaya , keerden naar het Generalaat terug op 9 januari na het afronden van hun zending in de St. Vincent de Paul Provincie, Congo. Zij werden hartelijk verwelkomd door de gemeenschap en waren ongetwijfeld blij om terug “thuis” te zijn.
 • Het benoemingsproces voor het aanstellen van een nieuw provinciaal bestuur in de Sri Lanka Provincie werd online gevoerd. Zr. Deepthika en zr. Roshni bemiddelden in dit proces. Omdat de leden van het Algemeen Bestuur zich in verschillende continenten bevonden, ontmoetten ook zij elkaar online voor raadpleging en onderscheiding.

De aanstelling van het nieuwe team gebeurde op 12 januari in een betekenisvolle gebedswake. Zusters uit verschillende streken in de Congregatie en de gemeenschappen in de provincie konden deze gebeurtenis online meemaken.

Het nieuwe provinciaal bestuur is als volgt samengesteld: zr. Patsy Pitchai die provinciaal overste wordt en de zusters Pradeepika Perera, Sr. Malar Coonghe, Sr. Chandrika Liyanarchchi and Sr. Jenita Ragel als raadsleden.
We danken hen voor hun moedig jawoord om deel uit te maken van het provinciaal bestuur en we verzekeren hen van onze gebeden.

 de Provincie Sri Lanka

Van links naar rechts: zr. Chandrika Liyanarchchi, zr. Malar Coonghe, zr. Patsy Pitchai (Provincial Superior), zr. Pradeepika Perera en zr. Jenita Ragel.

 • Omwille van de lockdown in het kader van de Covid-19 maatregelen in Nederland, kon zr. Lucy onze zusters tijdens haar canoniek bezoek aan de Provincie in november vorig jaar daar niet bezoeken. De zusters keken er naar uit om haar persoonlijk te ontmoeten. Ondanks haar drukke agenda maakte zr. Lucy tijd vrij om hen te bezoeken op 11 januari. De zusters ontvingen haar met heel veel vreugde.


Nieuws

Recent nieuws

INSTALLATIE VAN DE INTERNATIONALE GEMEENSCHAP VAN HET HEILIG HART


Om op de hoogte te blijven van onze activiteiten, gelieve ons uw e-mailadres achter te laten: