EN FR
 

Verschillende stappen in de vorming

Misschien interesseert het je de stappen te kennen die men in de vorming doorloopt.

Als aspirante leer je de congregatie kennen door persoonlijke contacten met zusters of door een tijdje in een ZvL-gemeenschap te gaan leven. Het is een periode waarin je kunt ontdekken of je roeping hebt en of je geschikt bent om een vorming binnen de ZvL aan te vatten. Je blijft gewoon voort werken of studeren maar houdt regelmatig contact met de verantwoordelijke voor de aspiranten.

Tijdens het postulaat word je verder begeleid en gevolgd zodat steeds duidelijker wordt hoe echt je roeping tot het kloosterleven is, of je keuze voor de Zusters van Liefde van Jezus en Maria wel de juiste is en of je voor dit leven geschikt bent. “Het is een tijd van geleidelijke geestelijke en psychologische aanpassing met het oog op de intrede in het religieuze leven.” (Constituties 92) Het postulaat duurt gewoonlijk één tot twee jaar.

Het noviciaat is een proeftijd voor de intrede in het klooster. Tijdens deze vormingsperiode word je als novice ingewijd in de eisen van het religieuze leven en specifiek in het leven van onze congregatie. In dialoog met de novicemeesteres probeert elke novice de balans op te maken van haar onderliggende motivering en haar talent voor een leven als Zuster van Liefde. Zal ze gelukkig zijn door op die manier te antwoorden op Gods roepen?

Een noviciaat loopt meestal over twee jaren: een canoniek en een pastoraal jaar. In de loop van het pastorale jaar neem je deel aan verschillende activiteiten en stages die je laten delen in het leven en de zending van de congregatie.

Onze congregatie heeft naast noviciaten in verschillende landen ook twee regionale noviciaten: het inter-Afrikaanse in Mali en het inter-Aziatische in de Filippijnen. Met deze noviciaten beoogt de congregatie een grotere internationale solidariteit en meer aandacht voor het multiculturele en het missionaire.

Aan het eind van het noviciaat, wanneer de congregatie na grondig onderzoek vindt dat de novice geschikt is en er klaar voor is, legt deze haar eerste geloften af.

Het junioraat is de laatste fase in de initiële vorming. In die periode word je als jonge zuster actief ingeschakeld in een gewone gemeenschap. Daar engageer je je in de drie dimensies van het leven van een Zuster van Liefde van Jezus en Maria en zul je door de kwaliteit van je leven en het volbrengen van je taak getuigenis afleggen van de evangelische waarden. Je krijgt er de kans te groeien in godgewijd leven als ZvL en je totaal te integreren in het leven en de zending van de congregatie. Je bereidt je in die tijd voor op je volledige toewijding aan God door de eeuwige professie.
Wanneer je als jonge zuster tijdens je junioraat tot de vaststelling komt dat je het te lastig vindt om op die manier te leven, ben je vrij om na het met je verantwoordelijke besproken te hebben de congregatie te verlaten.
Leren doe je echter je leven lang. Vandaar dat er ook permanente vorming voorzien is voor de zusters, want wij houden niet op te onderzoeken en telkens opnieuw te bepalen hoe we in de gegeven omstandigheden het best vorm kunnen geven aan onze roeping om Christus radicaal te volgen. Op die manier groeien we naar steeds grotere volwassenheid. Als vrouwen integreren we het charisma en de evangelische waarden ten volle in ons eigen unieke wezen. Geworteld in Christus leggen we ons als volwassen leden van de congregatie toe op onze opdracht Gods genadige liefde bekend te maken aan degenen toe wie we gezonden zijn, met een voorkeur voor de armen van onze tijd. Permanente vorming betekent een voortdurende OMVORMING van de totale mens: hart, ziel en geest.


Nieuws

Nieuws uit het Generalaat

Eerste Geloften in Vietnam


Om op de hoogte te blijven van onze activiteiten, gelieve ons uw e-mailadres achter te laten: