EN FR
 

Erfgoedhuis van de Congregatie

De Congregatie van Zusters van Liefde van Jezus en Maria was een van de eerste stichtingen na de Franse Revolutie en werd meteen een van de grootste congregaties in het land. Tegen het einde van de 19e eeuw begon ze als een van de eerste vrouwelijke congregaties met missioneren. Het is een typische congregatie van haar tijd, zowel wat stichting, gedachtegoed, interne organisatie als apostolaat betreft.

We zijn trots op ons rijk gevulde archief in Gent dat heel veel stukken bevat in verband met de ontwikkeling van de congregatie onder de tumultueuze politieke omstandigheden van de eerste helft van de 19e eeuw en daarmee de mogelijkheid schept een grondige studie te maken van onze ontstaansgeschiedenis.

Wie zich interesseert voor de evolutie van het religieuze denken en het spirituele leven van een vrouwelijke congregatie, zal in dit archief zeer waardevol studiemateriaal vinden. Het archief bevat o.a. de peenvolgende edities van de constituties en van de regel zoals ze aangepast werden aan de veranderende omstandigheden en ernieuwde kerkelijke wetgeving, gebedenboeken, geestelijke eschriften van oversten en andere zusters.

Ook de historicus die onderzoek wil doen naar religieuze instituten omt hier aan zijn trekken.

Neem voor meer informatie een kijkje op de website van het erfgoedhuis:

erfgoedhuis-zljm.org

of contacteer

Kaat Leeman
Molenaarsstraat 22
9000 GENT
09 235 82 32
info@erfgoed.zvl.org


Nieuws

Viering Eerste Geloften

Eeuwige Geloften in Sri Lanka en de D.R. Congo


Om op de hoogte te blijven van onze activiteiten, gelieve ons uw e-mailadres achter te laten: